Merit

Der kan i enkelte tilfælde på baggrund af en faglig vurdering gives merit på en akademiuddannelse for beståede uddannelseselementer fra en anden videregående uddannelse. Ved en meritvurdering bedømmes der udelukkende på formelle uddannelsespapirer.

Der kan aldrig gives merit for det afsluttende eksamensprojekt på en akademiuddannelse. Hvis du ønsker information om merit, kan du kontakte os på tlf. 72291501 eller sende en mail til knie@eadania.dk.