Bliv klar til de nye regler for persondata

I 2018 træder den nye persondataforordning i kraft, og det medfører skærpede krav og markant øgede sanktioner over for private virksomheder og offentlige myndigheder samt dataansvarlige medarbejdere.

Den nye persondataforordning er grundlaget for den videre digitalisering af samfundet, og derfor skal alle være med og have forståelse for, hvad de nye regler indebærer.

Omverdenen og samarbejdspartnere skal have tillid til, at du som virksomhed eller myndighed behandler (fortrolige) personoplysninger korrekt.
Med et målrettet 1-dags kursus kan du opnå den nødvendige indsigt i det gældende regelsæt og forståelse for, hvad de nye regler og krav indebærer. Dermed kan du og din arbejdsplads være forberedt på de nødvendige analyser, rutiner, dokumentation, aftaler og processer vedrørende håndtering af persondata i tide lovmæssigt til maj 2018.

Kurset henvender sig til alle, der håndterer følsomme data om personer på deres job. Det er for eksempel sekretærer og personer ansat i lignende stillinger i kommuner, jobcentre, biblioteker, fængsler, hospitaler, plejecentre, skat, uddannelsesinstitutioner, skoler, boligselskaber, lægepraksisser og fagforeninger. Dataansvarlige kan også deltage.

Indhold

Introduktion til persondataregulering

 • Lovgrundlag nu og i fremtiden
 • Hvor gælder loven?
 • Hvad er persondata?
 • Hvad er behandling?
 • Samkøring af oplysninger
 • Tv-overvågning
 • The right to be forgotten
 • Internettet
 • Sociale netværk
 • Foreninger
 • Personaleadministration

Gældende ret efter persondataloven (PDL)

 • Praksis i henhold til PDL
 • God databehandlingsskik
 • Behandlingsreglerne
 • Databehandlere
 • Relationer til udland og tredjeland
 • Børn og unge
 • Den registreredes rettigheder
 • Anmeldelser og tilladelser

Behandling af personoplysninger til brug for markedsføring

 • Videregivelse af oplysninger
 • Henvendelse til forbrugeren
 • Salg af personoplysninger

De nye regler i persondataforordningen

 • Intro og status
 • Nyskabelser
 • Vejen til compliance
 • Privacy by design
 • Privacy by default

 

Spørgsmål kan rettes til adjunkt og jurist Henrik Elkjær Jensen på hej@eadania.dk eller 21184077