Praktik

Få en praktikant fra Erhvervsakademi Dania og skab merværdi i din virk-somhed - måske er det endda helt gratis!

Har du opgaver liggende, der venter på, at der bliver god tid en dag? Kunne du bruge en analyse omkring din virksomhed eller et helt nyt perspektiv på nogle af de udfordringer, der er i hverdagen?

Så er der helt sikkert plads til en praktikant i din virksomhed! 

 

maria på lager 

Find din praktikant fra Erhvervsakademi Dania her

Du kan se mange af de studerende i Erhvervsakademi Dania her og søge i CV'erne, så du finder den rigtige profil. Find din nye kompetence her indenfor fx salg, markedsføring, auto, indkøb, It, finans og økonomi. Tjek fx lige nu CV'er på finansøkonomer, handelsøkonomer, It-teknologer og autoteknologer, der er klar til praktik snart.

 

Slå en praktikplads op her - helt gratis

Du kan også helt gratis opslå en praktikplads eller et job og få tilsendt ansøgninger og CV'er fra interesserede studerende. Det er nemt og hurtigt. Du sparer dyre annoncekroner og får samtidig adgang til unikke kompetencer lige med det samme.

Vil du høre mere om de enkelte uddannelser og praktikanter, så kontakt praktikkoordinatorerne for de respektive uddannelser og campusser. Kontaktoplysningerne finder du på fanerne herunder. 


 

Hvad får jeg ud af at have en praktikant?

Du og din virksomhed får frigjort tid til at fokusere på forretningen, nye kunder og markeder. Du får løst konkrete opgaver, får lavet de analyser og beregninger, der sjældent er tid til i en travl arbejdsdag. Praktikanten har al den nyeste teori med sig fra studiet, så du får ny inspiration og vinkler på tingene. Mange virksomheder fremhæver også, at de har fået et friskt pust, som har givet nye perspektiver på mange ting.               

Samtidig er du og din virksomhed med til at hjælpe en studerende videre i uddannelsen og i job og karriere.

Langt de fleste praktikanter er GRATIS, så hvilken kompetence har du og din virksomhed brug for?

Hvor lang er praktikperioden?

Praktikperioderne er forskellige fra uddannelse til uddannelse, men langt de fleste praktikforløb er på 3 måneder.

Handelsøkonomer adskiller sig ved at have en meget fleksibel praktik på 8-11 måneder. Det vil sige, den kan indrettes efter virksomhedens og den studerendes behov. Kontakt os endelig for at høre nærmere om, hvordan praktikken kan tilpasses dit behov.

Hvad kræver det at have en praktikant?

Det er ikke specielt krævende at have en praktikant. Du skal blot sikre dig, at der er afstemt forventninger inden praktikken starter. 

Vi aftaler en ramme for samarbejdet og for de opgaver, der skal løses i perioden og hvordan vi hjælper hinanden med at skabe en succes. Det er vigtigt at den studerende får tid og informationer nok til at kunne arbejde med den problemstilling, der skal bruges i eksamensopgaven. Det er ofte her i denne opgave, de tungere analyser ligger, som du og din virksomhed kan få stor glæde af i den videre uddvikling af forretningen.

Det kræver at der er en fast kontaktperson i virksomheden, der har ressourcer til at vejlede og sparre med praktikanten løbende.

Praktikanten skal selvfølgelig have mulighed for at deltage i forskellige sammenhænge og møder, der er nødvendig for at løse opgaverne. 
På den måde får den studerende et godt kendskab til virksomhedens arbejdsgange og kan bidrage som det er tænkt

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Du skal udfyldes en praktikaftale mellem den studerende, virksomheden og Erhvervsakademi Dania. Det er nødvendigt for at praktikken kan blive godkendt som gyldig for uddannelsen. Derudover kan virksomheden bruge sin egen sædvanlige ansættelseskontrakt, der regulerer alle andre forhold.

 

Til top

 

 

 

Er du den næste virksomhed, der får udbytte af en praktikant fra Dania?

Læs hvorfor Revisorerne Hostruphus vælger finansøkonomer fra Dania her

Læs hvad Carina M. Pedersen fra NN Markedsdata siger om at have praktikanter fra Dania

Se udtalelser her fra virksomheder, der har haft en praktikant fra Dania 

Praktikanter møder virksomheder på messe

Der var masser af mennesker i JYSK Musik & Teaterhus i Silkeborg torsdag uge 9, da Silkeborg IF Invest A/S var vært for erhvervsmessen Partnertræf. Erhvervsakademi Dania havde stand og deltog med seks handelsøkonomstuderende på messen. De studerende fra Danias afdeling på Bredhøjvej var i marken for at finde en praktikplads, og flere virksomheder var interesserede i at høre mere og de studerende salgs og indkøbskompetencer. Mange firmaer kender handelsøkonomerne, fx Thomas Simonsen fra Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter:  ”Jeg har gode erfaringer med handelsøkonom-praktikanter fra en tidligere arbejdsplads, så vi kunne sagtens overveje dette også på Vejlsøhus.”

Erhvervsakademi Dania har en lang række samarbejdspartnere og aftagervirksomheder, der skaber resultater sammen med vores studerende i praktik. Vi glæder os til at byde dig velkommen som samarbejdspartner.

 

Hvad får jeg ud af at have en praktikant?

Du og din virksomhed får frigjort tid til at fokusere på forretningen, nye kunder og markeder. Du får løst konkrete opgaver, får lavet de analyser og beregninger, der sjældent er tid til i en travl arbejdsdag. Praktikanten har al den nyeste teori med sig fra studiet, så du får ny inspiration og vinkler på tingene. Mange virksomheder fremhæver også, at de har fået et friskt pust, som har givet nye perspektiver på mange ting.               

Samtidig er du og din virksomhed med til at hjælpe en studerende videre i uddannelsen og i job og karriere.

Langt de fleste praktikanter er GRATIS, så hvilken kompetence har du og din virksomhed brug for?

Hvor lang er praktikperioden?

Praktikperioderne er forskellige fra uddannelse til uddannelse, men langt de fleste praktikforløb er på 3 måneder.

Handelsøkonomer adskiller sig ved at have en meget fleksibel praktik på 8-11 måneder. Det vil sige, den kan indrettes efter virksomhedens og den studerendes behov. Kontakt os endelig for at høre nærmere om, hvordan praktikken kan tilpasses dit behov.

Hvad kræver det at have en praktikant?

Det er ikke specielt krævende at have en praktikant. Du skal blot sikre dig, at der er afstemt forventninger inden praktikken starter. 

Vi aftaler en ramme for samarbejdet og for de opgaver, der skal løses i perioden og hvordan vi hjælper hinanden med at skabe en succes. Det er vigtigt at den studerende får tid og informationer nok til at kunne arbejde med den problemstilling, der skal bruges i eksamensopgaven. Det er ofte her i denne opgave, de tungere analyser ligger, som du og din virksomhed kan få stor glæde af i den videre uddvikling af forretningen.

Det kræver at der er en fast kontaktperson i virksomheden, der har ressourcer til at vejlede og sparre med praktikanten løbende.

Praktikanten skal selvfølgelig have mulighed for at deltage i forskellige sammenhænge og møder, der er nødvendig for at løse opgaverne. 
På den måde får den studerende et godt kendskab til virksomhedens arbejdsgange og kan bidrage som det er tænkt

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Du skal udfyldes en praktikaftale mellem den studerende, virksomheden og Erhvervsakademi Dania. Det er nødvendigt for at praktikken kan blive godkendt som gyldig for uddannelsen. Derudover kan virksomheden bruge sin egen sædvanlige ansættelseskontrakt, der regulerer alle andre forhold.

 

Erhvervsakademi Dania udbyder seks teknologiske uddannelser. Se her hvem du skal kontakte for flere informationer om praktikanter:

Autoteknologer:  Kontakt Christa Larsen eller Mikael Løngaard Nielsen i Viborg for danske eller internationale autoteknologer

[image]
Lektor
Underviser på Autoteknolog- og IT-teknologuddannelserne i Viborg
[image]
Lektor
Underviser på Autoteknolog- og IT-teknologuddannelserne i Viborg

Produktionsteknologer: Kontakt Joan Jørgensen i Randers og Sussi Hørup i Skive.

[image]
Studiekoordinator og underviser
[image]
Lektor og studiekoordinator
Lektor og koordinator på uddannelsen produktionsteknolog i Skive, arkitekt m.a.a., industriel designer

Automationsteknologer, Energiteknologer, El - og VVS-installatører: Kontakt vores studiesekretær eller studieleder:

[image]
Studiesekretær
 
[image]
Studieleder Teknologi

Til top

 

Erhvervsakademi Dania udbyder en bred vifte af business-uddannelser. Kontakt os for at høre om mulighederne for praktikanter med netop de kompetencer, din virksomhed står og mangler.

Administrationsøkonom: Kontakt Pia Vendelbo i Viborg

Lektor, Cand. jur. og praktikansvarlig
 
   

 Finansøkonom Kontakt Lone Østergaard Madsen i Silkeborg og Jens Peter Dahlgaard i Hobro

[image]
Virksomhedskonsulent
[image]
Campuschef Hobro
Campuschef for Erhvervsakademi Dania i Hobro.

Markedsføringsøkonomer:  Kontakt Peter Philip Jacobsen om danske studerende fra Randers, Alan Hjorth om internationale studerende fra Randers, Marianne Aardalsbakke, når det gælder studerende fra dansk hold i Viborg og Claus Bang Olsen, når det gælder studerende fra internationalt hold  fra Viborg.

[image]
Erhverskonsulent
Randers
[image]
Studiekoordinator markedføringsøkonom, praktikansvarlig
Praktikansvarlig og studiekoordinator på Markedsføringsøkonomuddannelsen
[image]
Konstitueret campuschef, International koordinator, lektor
International koordinator og underviser i Viborg

[image]
Lektor

Handelsøkonomer med forskellige specialretninger: Kontakt Hobro, Horsens, Randers og Silkeborg.

[image]
Studiekoordinator og lektor
Studiekoordinator Handelsøkonom og Logistikøkonom i Hobro
[image]
Campuschef Horsens
[image]
Campuschef Randers
[image]
Erhverskonsulent
Randers
[image]
Virksomhedskonsulent
 

Serviceøkonomer: Kontakt Marie Louise Willerslev i Skive og Helle Schibye i Randers vedr.turisme-specialestuderende, Thomas Mohr Rasmussen vedr. sport & event specialestuderende og Lars Christian Lauridsen ved hotel & restaurant specialestuderende.

[image]
Underviser og studiekoordinator
Underviser og koordinator på uddannelsen serviceøkonom i Skive.
[image]
Adjunkt og koordinator
Randers, Serviceøkonom Turisme Management
[image]
Lektor og praktikkoordinator
Randers, Serviceøkonom - Sport- & Event Management
[image]
Underviser og praktikkoordinator
Randers, Serviceøkonom Hotel & Restaurant
 
   

Til top

 

Erhvervsakademi Dania udbyder:

It-teknolog i Viborg. Kontakt Kurt Stæcker Jensen for informationer om mulige praktikanter.

[image]
Studiekoordinator IT-teknolog, adjunkt
Studiekoordinator for it-teknolog-uddannelsen og adjunkt
 

Multimediedesignere i Grenaa og Skive. Kontakt Kenneth Lodahl Nielsen i Grenaa og Niels Østergaard i Skive for praktikantmuligheder.

[image]
Underviser og praktikkoordinator
Praktikkoordinator på datamatikeruddannelsen
[image]
Underviser og studiekoordinator
Underviser og koordinator på uddannelsen multimediedesigner i Skive

Datamatikere i Grenaa og Skive. Du skal kontakte Kenneth Lodahl Nielsen og Ove Thomsen i Skive for at høre mere om, hvordan du får en datamatikerstuderende i praktik.

[image]
Underviser og praktikkoordinator
Praktikkoordinator på datamatikeruddannelsen
[image]
Underviser og studiekoordinator
Underviser og koordinator på uddannelsen datamatiker i Skive.

Til top

 

Studerende på professionsbacheloruddannelsen i Optometri skal i praktik ad to omgange, og du skal kontakte Heidi Buchholt for information om mulighederne.

[image]
Lektor
MSc.(Optom)., praktikkoordinator