Tag en logistikøkonom i praktik

og få tilført nye kompetencer, løst konkrete opgaver og problemstillinger i virksomheden

Fordele for dig og din virksomhed

-          Praktikken er ulønnet, dvs. ingen lønudgift

-          I får løst opgaver og analyser, I ofte ikke har tid til i dagligdagen

-          I får udfordret rutinerne og kan få sat fokus på forbedringsmuligheder

-          I får bragt de nyeste teorier på logistikområdet i spil

-          I kan forme og afprøve en potentiel fremtidig medarbejder

Hvad kan en logistikøkonom?

En logistikøkonom uddannes til at kunne varetage arbejdet med at planlægge, organisere og styre komplekse logistik- og transportløsninger nationalt og internationalt.

Opgaver, som en logistikøkonom kan arbejde med i praktikperioden

 • Indkøbsstyring
 • Lagerstyring
 • Produktionsstyring
 • Afvigelseshåndtering
 • Distributions- og transportopgaver
 • Koordination og optimering af interne og eksterne logistikprocesser
 • Udviklingsopgaver

Hvilke fag har en logistikøkonom?

 • Logistik – indkøbs-, produktions- og distributionsstyring
 • Organisation og ledelse
 • Handelskommunikation på engelsk
 • Handels- og transportjura
 • Økonomi og statistik
 • Supplerende fag som fx marketing og tysk

En logistikøkonom arbejder ulønnet i praktikperioden

Den bedste måde at lære er ved at gøre. Derfor er praktikken en central del af uddannelsen og uden lønomkostninger for jer. I investerer tiden til at sætte logistikøkonomen ind i virksomheden og arbejdsopgaverne samt give løbende sparring. I giver adgang til informationer, møder og arbejdsprocesser i virksomheden og kan til gengæld få løst nogle af de opgaver og analyser, som det kan være svært at få tid til i den daglige drift.

Interesseret?

 

[image]
Studiekoordinator og lektor
Studiekoordinator Handelsøkonom og Logistikøkonom i Hobro