Om os

Erhvervsakademi Dania udbyder videregående- og efteruddannelser i Grenaa, Hobro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg.

I alt udbyder Dania 21 korte videregående uddannelser inden for Business, Sundhed, Oplevelse, IT, Marketing, Teknologi og Administration.

Samlet er der 2500 fuldtidsstuderende på Dania, hvoraf 300 er internationale studerende. Derudover har Dania 2700 studerende på  efter- og videreuddannelse.

Erhvervsakademi Dania blev officielt indviet 1. januar 2009 og har 175 fuldtidsansatte medarbejdere.

Dania er et af ni regionale erhvervsakademier i Danmark.