Integration af flygtninge og indvandrere

Erhvervsakademi Dania vejleder også gerne ansøgere som har opnået flygtningestatus, familiesammenføring eller på anden måde er under integration i Danmark, vedr. muligheder for optagelse på vore videregående uddannelser.

Skriv til integration@eadania.dk for yderligere oplysninger.