Optagelse

Du sender din ansøgning digitalt på www.optagelse.dk

Efter du har søgt

Når du har sendt din ansøgning om optagelse af sted, vil du i løbet af kort tid få bekræftelse direkte fra den uddannelse du har søgt på. Såfremt du vurderes kvalificeret til optag, vil du blive tillige inviteret til en studieforberedende samtale på uddannelsen, hvor du også vil få muligheden for at spørge mere ind, samt få afstemt dine uddannelsesmæssige forventninger.

Hvornår får jeg så svar?

Endelig optagelse sker ved, at du den 28. juli kl. 00.01 modtager et optagelsesbrev via din e-boks fra Erhvervsakademi Dania med tilbud om en plads på den højest mulige af dine prioriteter. 

Du får kun tilbudt plads ét sted. Pladsen på uddannelsen er først din, når du aktivt har sagt ja tak til pladsen. Hvis ikke du foretager dig noget eller siger nej tak, går pladsen til en anden. Du bekræfter din uddannelsesplads ved at benytte linket i det optagelsesbrev, du modtager fra os. 

Søger du om optagelse til vinterstart efter den koordinerede tilmeldingsfrist er overskredet, er ansøgningsfristen for vinteroptaget 5. januar. Du skal så søge ved at bruge dette link direkte på vores hjemmeside. Du kan forvente at modtage et endeligt svar ca. medio januar.

Ansøgning om SU

Læs mere om ansøgning om SU direkte på su.dk eller her

Særligt for den 1½-årige professionsbacheloruddannelse i International Hospitality Management

Du får i slutningen af juni besked om, om du er optaget på uddannelsen. Du får svar på den e-mailadresse, du har oplyst i din ansøgning. Læs mere om SU her.