Studievejledning

Studievejlederne på Erhvervsakademi Dania giver støtte og hjælp til studerende, som går på Danias uddannelser. Du er derfor altid velkommen til at få en snak med din lokale studievejleder, når der er behov for det.

Studievejledning for kommende studerende
Danias studievejledere rådgiver og informerer kommende studerende om vores uddannelser. Det sker både, når du henvender sig på campus eller pr. telefon/mail, når vi holder informationsmøder eller når du møder os på uddannelsesmesser, på uddannelseskaravane etc..

Din lokale studievejleder kan

  • vejlede om SU, SPS og transport
  • rådgive om karrierevalg, herunder mulig efter- og videreuddannelse
  • støtte dig i studieforløbet
  • håndtere og forsøge at begrænse frafald
  • informere om konkrete studier
  • optræde som din sparringspartner i forbindelse med personlige problemer

Formålet med Danias studievejledning er, at den enkelte studerende fuldfører uddannelsen med størst muligt fagligt og personligt udbytte på normeret tid. Alternativt gives vejledning i forbindelse med at vælge en anden uddannelse eller andre muligheder.

Tavshedspligt
Alle Danias studievejledere har tavshedspligt. Derfor kan du altid få en fortrolig samtale. Kontakt din lokale studievejleder.