Administrationsøkonom

Slide administrationsøkonom

Er du god til at planlægge og koordinere?

... og interesserer du dig for:

 • Administration
 • Kommunikation
 • Samfundsforhold
 • Projektstyring
 • Økonomi

Så ta' en 2-årig uddannelse som administrationsøkonom.


Hvad kan du blive?

Drømmer du om at blive projektleder, administrativ medarbejder eller HR-assistent?

Som færdiguddannet kommer du til at arbejde med forskellige administrative opgaver i offentlige og private virksomheder. Du vil efter endt uddannelse kunne arbejde med fx: projektstyring, sagsbehandling, udviklingsarbejde eller HR-opgaver. 


Uddannelsesbyer

Du kan tage uddannelsen i enten Horsens eller Viborg

Læs mere

Du kan læse mere om studiets opbygning, fagene, praktik, specialer, jobmuligheder m.v. herunder:


 
 

Hvad går uddannelsen ud på?

Administrationsuddannelsens primære fagområde er administration, der omkranses af støttefagene samfund, økonomi, organisation og jura.

I det primære fagområde indgår bl.a. følgende emner:

 • Sagsbehandling
 • Samfundvidenskabelig metode
 • Projektarbejde
 • Skriftlig og mundtlig kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Evalueringsmetoder
 • Kvalitetsstyring
 • Servicedesign

Hvis du vil vide mere...

Alle uddannelser har en studieordning, der detaljeret gennemgår fag og eksamener. Hvis du vil læse mere om uddannelsen til administrationsøkonom, kan du klikke her og læse mere i studieordningen.

 

Lyder HR-medarbejder som noget for dig? 

Så vil et speciale i HR Personalejura være det helt rigtige. 

Her fokuseres der på processerne omkring personalejuridiske spørgsmål og at opnå kompetencer til at kunne løse arbejdsretlige problemstillinger mellem virksomhed og medarbejdere, der kan opstå i forbindelse med ansættelsem under ansættelse eller ved ansættelses ophør. 

Med et speciale i HR Personalejura vil du kunne arbejde med de personretslige forhold i enten den offentlige eller private sektor som oftest i en HR-afdeling. 

På studiet arbejdes der med følgende fagområder:  

 • Den kollektive arbejdsret
 • Individuel arbejdsret
 • Dansk arbejdsret i et internationalt perspektiv
 

Specialisér dig fremtidens velfærd!

Med et speciale i velfærdsinnovation får du som studerende teoretisk viden og kompetencer til at kunne designe og drive velfærdsinnovation og dermed møde fremtidens velfærdsudfordringer med en bæredygtig tilgang.  

Her vil du arbejde med følgende fagområder: 

 • Innovation og velfærd
 • Innovationsmodeller og -teorier 
 • Kreativitetsskabende teknikker 
 • Innovative metoder
 • Den personlige udvikling
 • Proces- og forandringsledelse 
 

Med driftsøkonomispecialet vil du få:

 • Grundlag for og udvidet forståelse af omkostningsstrukturer, omkostningskalkuler og valg mellem forskellige alternativer herunder alternativomkostninger
 • Grundlag for og udvidet forståelse af den markedsføringsmæssige betydning af prisdannelsen ud fra afsætnings- og omkostningsmæssige forhold på forskellige markedsformer
 • Grundlag for og udvidet forståelse af investeringsbeslutninger med tilhørende følsomhedsanalyser/break-even analyser før og efter skat
 • Grundlag for og udvidet forståelse af finansieringsformer og –typer inkl. leasing og kriterier for sammenligning og valg både før og efter skat.
 

Synes du, økonomi og jura lyder interessant? 

Så har vi et speciale i Drift og Udvikling, der fokuserer netop på de områder. Her har du mulighed for at arbejde med: 

 • Driftsøkonomi 
 • Velfærdsinnovation 
 • Personalejura 

Klik på fanerne ovenover for at se specialebeskrivelserne og læs mere om de forskellige områder. 

Specialet findes i Viborg.

 

Er du nysgerrig på EU og god til at holde mange bolde i luften? 

EU specialet har til formål at give de studerende kompetencer inden for fundraising i forhold til EU. De studerende skal kunne medvirke i hele ansøgningsprocessen ved ansøgning af midler fra EU-fonde. Ligeledes skal de studerende kunne agere i systemet i og omkring EU, således at deres synspunkter og interesser fremmes.

Disse kompetencer bygger på et bredt kendskab til EU’s opbygning, herunder de betydende institutioner og agenturer i EU samt deres indbyrdes forhold. De studerende opnår kendskab til beslutningsprocesserne i EU, kulturen i EU administrationen samt de juridiske og økonomiske rammer og kan anvende denne forståelse til at opnå indflydelse og projektfinansiering.

Undervisningsforløbet vil indeholde undervisning i de relevante vemner, samt øvelser hvor færdigheder i kommunikation trænes med udgangspunkt i viden om kultur og aktuelle tendenser i EU.

De studerende vil arbejde praktisk med udarbejdelse af projektansøgninger og herigennem arbejde med projektets opsætning, arbejdsgange, faktatjek, partnerkontakt samt projektbudget og -regnskab.

En del af undervisningen og det praktiske arbejde  vil foregå som en del af en studietur til Bruxelles, Strasbourg og Maastricht som arrangeres i samarbejde med partnere i de tre byer: Region Midts EU kontor (Bruxelles), Mastricht University,  European Institute of Public Administration (Maastricht), EIPA.

Specialet findes i Viborg.

 

Lyder projektleder som noget for dig? 

Så kunne specialet i Proces- og projektstyring være det helt rigtige.

Her får du mulighed for at gå i dybden med følgende fag: 

 • Innovation
 • Projektstyring og -ledelse
 • Processer og optimering heraf
 • Proceshåndtering

Specialet findes i Horsens.

 

Skab en stærk profil!

Som studerende på uddannelsen til administrationsøkonom skal du på 3. semester vælge et speciale.

Her har mulighed for at specialisere dig inden for netop det fagområde, du interesserer dig særligt for. 

På uddannelsen til administrationsøkonom har du mulighed for at vælge mellem tre specialer: EU-administrationProces- og projektstyringDrift & Udvikling.

Der udbydes forskellige specialer på uddannelsen i Viborg og Horsens - klik dig rundt og find ud af mere. 

Du kan også se Viborgs specialekatalog her.

 

Vil du studere tæt på virkeligheden?

Hos os har vi fokus på at inddrage erfaringer fra praksis. Undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projekter, cases, gæstelærere samt virksomhedsbesøg. 

Erhvervsakademi Dania er præget af engagerede undervisere, som du til enhver tid kan tage kontakt til, hvis du skulle have brug for en snak, hvad enten det er af faglig eller personlig karakter.

Arbejd med erhvervslivets problemstillinger

Undervisningen vil hvert semester slutte af med et projekt, hvor du får mulighed for at tage afsæt i en case eller et emneområde. På de sidste semestre vil det være muligt at samarbejde med en virksomhed og tage afsæt i en konkret problemstilling.

Som afslutning på dit studie skal du, ofte på basis af en problemstilling fra din praktikvirksomhed, skrive din afsluttende eksamensopgave og forsvare denne ved en mundtlig eksamen. Herefter kan du kalde dig administrationsøkonom! 

På Dania vægter vi samarbejdet mellem studerende og erhvervslivet meget højt. Derfor afholder vi flere karrieredage, hvor du får mulighed for at møde virksomhederne, høre om videreuddannelsesmuligheder samt får indspark til at komme godt og hurtigt i job.

Hvis du vil vide lidt mere... 

Alle uddannelser har en studieordning, der detaljeret gennemgår fag og eksamener. Hvis du vil læse mere om uddannelsen til administrationsøkonom, kan du klikke her og læse mere i studieordningen.

 

 

 

 

Hos Dania har vi øget fokus på din selvstændige fordybelse i de forskellige fag. Med en studieaktivitetsmodel forsøger Dania at gøre det tydeligt, at vores uddannelser er fuldtidsstudier, der ikke kun består af almindelig undervisning, men også består af et væld af andre aktiviteter. Studieaktivitetsmodellen er en visualisering af, hvad der kræves af arbejde for at gå på en videregående uddannelse.

En videregående uddannelse hos Dania består af 825 timer pr. semester, svarende til 30 ECTS (1 ECTS = 27,5 timer*). I de 825 timer indgår holdundervisningstimerne, men andre aktiviteter som ture ud af huset, forelæsninger og i særdeleshed forberedelsen derhjemme. Selvstudie eller studiegruppearbejde er en vigtig del af det at være studerende hos os.

*Svarende til fælles europæiske standarder

 De fire kategorier  
Kategori 1 timer: 
Deltagelse af underviser og studerende. 
Initeret af underviser. 
- Konfrontationstimer
- Vejledning
- Eksamen

Kategori 2 timer:
Deltagelse af studerende. 
Initieret af underviser
- Arbejde i studiegrupper
- Forberede præsentation, aflevering, opgaver

Kategori 3 timer: 
Deltagelse af studerende. 
Initieres af studerende.
- Selvstændig forberedelse til undervisning
- Selvstændig aktivitet
- Selvstændig studiegruppe arbejde
Kategori 4 timer:
Deltagelse af studerende og underviser. 
Initieret af studerende.
- Debat
- Selvstændig opfølgning på gruppearbejde
- Vejledning 


Fordeling af studieaktivitet på uddannelsen i Viborg

Hele Udd 1 Semester
2 3 Semester 4 Semester

 

Bøger til dit studie
Ved uddannelsens start vil du få udleveret en bogliste. Da vi med tiden kan ændre i denne, anbefaler vi, at du blot køber bøger til et semester ad gangen. Brug fx bogpriser.dk til at finde de billigste bøger eller pensum.dk for brugte fagbøger. Når du køber dine bøger, anbefaler vi generelt, at du køber de nyeste udgaver, med mindre din underviser fraråder dig dette. Du skal forvente at bruge et vist beløb på litteratur til dit studie.

 

Endnu mere information om uddannelsen...

Alle uddannelser har en studieordning, der detaljeret gennemgår fag og eksamener, hvis du vil læse mere om uddannelsen til administrationsøkonom, kan du klikke her!

Hvis du vil have et kig ind i Viborg-afdelingens studiehåndbog, kan du klikke her.

Vil du gerne blive klogere på dine jobmuligheder som færdiguddannet administrationsøkonom? Se fanen "hvad kan jeg blive"

Læs hvad Karina siger her

 

Bliv administrationsøkonom på to år

Uddannelsen som administrationsøkonom er en toårig videregående uddannelse, hvor det primære fagområde er administration, men indeholder også fag om samfund, økonomi, organisation og jura

Hertil kommer specialisering, tre måneders praktik og det afsluttende eksamensprojekt.

Du kan se en oversigt over studiets opbygning og læse meget mere om de forskellige fag her

 

 

Kickstart karrieren med praktik

På uddannelsen til administrationsøkonom skal du på dit fjerde og sidste semester tre måneder i virksomhedspraktik og herefter skrive dit afsluttende eksamensprojekt.

Det giver dig mulighed for at afprøve teorien fra studiet i praksis og at få en fod indenfor i en virksomhed - privat eller offentlig.

Praktikken er placeret i perioden fra januar til marts/ april og har en varighed af minimum tre måneder.

Bliv en del af et solidt samarbejde

På Erhvervsakademi Dania har vi et solidt samarbejde med virksomheder og organisationer i både ind- og udland. 

Du kan vælge mellem praktikophold i Danmark eller i udlandet. Det er også muligt at læse et semester af uddannelsen i udlandet. Du kan læse mere om udlandsophold her.

 

 

Skil dig ud - tag til udlandet

På Erhvervsakademi Dania giver vi dig som studerende mulighed for at komme ud i verden - enten via studieophold eller praktikophold.

På 2. og 3. semester har du mulighed for at komme på udveksling hos vores internationalae samarbejdspartnere (Erasmus). Hvis du vil vide mere om studieophold i udlandet, kan du læse mere her, hvor du også kan finde kontaktinformation, hvis du har flere spørgsmål. 

Europa som studieplads? 

Som studerende har du mulighed for et studieophold på en lang række universitet og colleges i andre europæiske lande. Hvordan lyder fx Manchester Metropoliten University? Eller Cheshire og New College, Durham i England? Mulighederne er mange - også i andre europæiske lande. 

Du kan også komme til udlandet i praktik. Her tilbyder vores to engelske samarbejdspartnere at finde praktikplads til dig, ligesom du under praktikopholdet kan følge undervisning på Bachelorniveau i selvvalgte fag.

Vi har endvidere forbindelse til en række virksomheder i udlandet, som tidligere med succes har haft studerende fra os.

 

 

Studiestart
Du kan begynde på uddannelsen hvert år til september. Ansøgningsfrist er d. 5. juli via www.optagelse.dk.

Hvordan kan jeg blive optaget?
Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller eux - alle med engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B
 • Generel kontoruddannelse eller kontoruddannelse med specialer
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed, samt engelsk C og enten erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C

Bemærk: De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Du kan tage et særligt forløb rettet mod uddannelsen på VUC eller HF. I Horsens kaldes det akademipakken og findes på VUC, mens du kan se mere om tilbuddet i Viborg her. Akademipakken findes også på VUC Skive. Se mere her.

Studieforberedende kursus 
Ansøgere, der ikke har virksomhedsøkonomi niveau B/matematik niveau C eller erhvervsøkonomi C på ansøgningstidspunktet, skal følge og bestå et studieforberedende kursus.

Kurset udbydes på Erhvervsakademi Dania Viborg og Horsens. Kurset holdes i august forud for studiestart.
Information om kurset gives via brevkontakt, efter ansøgningen er modtaget. Se og tilmeld dig kurserne her. 

 

Hvad kan jeg blive? 

Alle virksomheder, både private og offentlige, har brug for personer til at håndtere de mangeartede administrative opgaver.

Som færdiguddannet kan du varetage forskellige administrative funktioner på mellemlederniveau, både i offentlige og private virksomheder og organisationer

Efter endt uddannelse vil du kunne arbejde med fx: kommunikation, projektledelse, sagsbehandling, udviklingsarbejde eller HR-opgaver. 

Arbejdstitler kunne være kommunikationsmedarbejder, projektleder, HR-assistent, administrativ medarbejder eller sagsbehandler. 

Vil du være selvstændig?

Du kan også bruge uddannelsen som et grundlag for at starte din egen virksomhed eller som baggrund for at arbejde med innovation og udvikling af nye produkter og koncepter i udviklingsorienterede virksomheder og organisationer. Innovation, idégenerering og iværksætteri er også en naturlig del af undervisningen.

Kunne du tænke dig at læse videre? 

Med en uddannelse som administrationsøkonom har du mulighed for at læse videre.

Du kan fx videreuddanne dig med en diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration. Du kan også få merit på uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration.

Der kan også være mulighed for at få merit for visse fag på den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA) på bl.a. Aarhus Universitet og Aalborg Universitet

Det er også muligt, at læse videre i udlandet. Det kan du læse mere om her.

 

Hos os kombinerer vi faglighed og fest!

På Erhvervsakademi Dania vægter vi det nære højt. Derfor vil du også møde engagerede undervisere, som du til enhver tid kan tage kontakt til, hvis du skulle have brug for en snak, hvad enten det er af faglig eller personlig karakter. 

Hverdagen på Dania er en kombination af holdundervisning, projekter, cases, gæstelærere samt virksomhedsbesøg. Der er fokus på at inddrage erfaringer fra praksis.

Men vi har også tid til at have det sjovt, derfor hænger faglighed og fester sammen.

Du kan se mere om studiemiljøet i Viborg og Horsens sider, eller følge os på Facebook, hvor du kan følge med i vores dagligdag på campus. 

Besøg Viborgs Facebook her.

Besøg Horsens Facebook her.

 

 

TAG ET AKADEMIFAG SAMTIDIG MED DIT STUDIE!

Som fuldtidsstuderende har du mulighed for at tage ekstra fag (Akademifag) sideløbende med dit nuværende studie, så bliver du endnu mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Du kan se hvilke fag, vi tilbyder med start i foråret 2017 i brochuren nedenfor. Heri kan du også se pris, tidspunkt og hvor du kan tage faget.
Nedenfor finder du også tilmeldingsblanketten, som du udfylder, mailer eller afleverer til studiesekretæren på det akademi, hvor du kan tage faget.

 

 

 

Statens uddannelsesstøtte og socialpædagogisk støtte

Uddannelsen til administrationsøkonom er SU-berettiget.

Når du skal søge om SU eller lave ændringer til din SU, skal det ske via minSU på www.su.dk 

Til dette behøver du en pinkode eller digital signatur, som du kan bestille hos din bank eller på su.dk.

På su.dk kan du også orientere dig om de forskellige regler, der gælder for din SU.

[image]
Studiesekretær Viborg
[image]
Studievejleder og administration Horsens

Specialpædagogisk støtte

Det kan også være, at du er berettiget til at få specialpædagogisk støtte (SPS) under uddannelsen.

Få mere information om støtteformer og muligheder for at få SPS på www.spsu.dk eller kontakt vores studiesekretær.

Du kan også læse mere om mulighederne for at søge om specialpædagogisk støtte på Uddannelsesministeriets hjemmeside her.

[image]
Studiesekretær Randers
 
 

 

Her kan du læse de seneste nyheder om uddannelsen til administrationsøkonom 

 

Nyhedsbillede

Uddannelse gjorde Dorthe mere selvsikker


Gennem studiet til administrationsøkonom blev 41-årige Dorthe Møller Hansen mere selvsikker og overbevist om, at hun kan overvinde personlige udfordringer. I dag laver hun det, hun elsker ved Hinnerup-virksomheden IN-STORE
Læs mere


Nyhedsbillede

Når en drøm går i opfyldelse


Administrationsøkonom Daniella Østergaard fundet drømmejobbet hos fagforeningen HK som ungdomsrådgiver
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania-studerende vinder international pris


Det har ændret Lasse Overgaard fra Horsens at starte på den videregående uddannelse til administrationsøkonom, og udviklingen kalder han selv for vanvittig. Nu har han også vundet 1. præmien ved en stor europæisk konkurrence
Læs mere


Nyhedsbillede

Kina vil samarbejde med Dania


Erhvervsakademi Dania er netop blevet blåstemplet som en institution af høj kvalitet af det kinesiske undervisningsministerium. Det er til fordel for både danske og kinesiske studerende
Læs mere


Nyhedsbillede

Projektmedarbejder og konsulent


Mød Peter Bahnsen på 26 år der er uddannet administrationsøkonom og i dag arbejder som projektmedarbejder og udviklings- og implementeringskonsulent hos Innovationscenter for Sundhed og omsorg ved Viborg Kommune
Læs mere


Nyhedsbillede

Hygge, sammenhold og noget bold


Elever og studerende fra alle Horsens’ uddannelsessteder mødtes i Forum i Horsens for at finde byens konger af indendørs fodbold
Læs mere


Nyhedsbillede

Fortsat stor søgning til Dania-uddannelser


De korte videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania er fortsat et hit. I år er det især uddannelserne til optiker og finansøkonom, der topper i antal ansøgninger, mens 36 studerende skal starte på en spritny uddannelse i Horsens
Læs mere


Nyhedsbillede

Øjne og økonomi hitter hos de unge


Unge vælger uddannelser med gode jobmuligheder, viser årets ansøgningstal på Erhvervsakademi Dania. Det er især de videregående uddannelser til optometrist og finansøkonom, der oplever fremgang, mens ny uddannelse er kommet godt fra start
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt samarbejde mellem Dania og Aalborg Universitet


Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet har indgået en 3-årig aftale, der skal være med til at kombinere et ressourcestærkt forskningsmiljø med praksisnær viden
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende møder virkeligheden i praktik


Alle videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania har praktik som et fast element. Det er her, de studerende for alvor får testet deres teori i praksis og lært livet i deres kommende erhverv at kende
Læs mere


Nyhedsbillede

Uddannelser med vokseværk flytter tættere på byen


Erhvervsakademi Dania har på få år fået 289 procent flere studerende. Derfor flytter campusset fra Learnmark til nye lokaler ved Horsens HF & VUC i centrum af byen
Læs mere


Nyhedsbillede

”Jeg kan simpelthen ikke vente til studiestart”


Lasse Haugnes har søgt ind på den videregående uddannelse til administrationsøkonom i Horsens, for der kan han få lov til at organisere, hjælpe og styre processer, som han holder af
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania opretter nye specialer i Viborg


Fra sommer tilbyder Erhvervsakademi Dania de studerende på markedsførings- og administrationsøkonomuddannelsen fem helt nye specialer at vælge mellem.
Læs mere 

Er du interesseret i at vide mere om uddannelsen, så skynd dig at kontakte vores søde studiesekretærer og hør nærmere!

[image]
Studievejleder og administration Horsens
[image]
Studiesekretær Viborg
 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1600
E-mail lihy@eadania.dk

Prinsens Allé 2
8800 Viborg
 
 
 
 

pointer
Uddannelsen kan tages i Horsens og Viborg 
 

"Uddannelsen har mange spændende punkter, og jeg vil gerne styre, organisere, strukturere, planlægge og være tæt på beslutningerne – præcis hvad administrationsøkonom går ud på."


Lasse Haugnes, ansøger til administrationsøkonom