Markedsføringsøkonom

IMG 6423 Edit

Tænder du på sociale medier, marketing og kommunikation?

Og interesserer du dig fx for:

 • Ledelse
 • Online marketing
 • PR
 • Innovation
 • Kampagner

Så ta' en 2-årig uddannelse som markedsføringsøkonom.

 

Hvad kan du blive?

Drømmer du om at blive reklamekonsulent, kommunikationsmedarbejder eller marketingskoordinator?

Som færdiguddannet markedsføringsøkonom ligger din fremtidige karriere åben for dig.

Du vil komme til at arbejde med mange spændende opgaver som en del af virksomhedens markedsføringsaktiviteter.

Efter endt uddannelse vil du kunne arbejde med fx: markedsføring, finansiering, kommunikation eller salg.


Uddannelsesbyer

Du kan tage uddannelsen i enten Randers eller Viborg

Der er normal sommerstudiestart på uddannelsen.

I Randers er der endvidere vinterstudiestart


Læs mere

Du kan læse mere om studiets opbygning, fagene, praktik, specialer, jobmuligheder m.v. herunder.


 
 

Fag

Uddannelsens primære fagområde er international markedsføring og salg som omkranses af støttefagene organisation og ledelse, kommunikation og kultur, erhvervsret og økonomi

I de primære fagområder indgår bl.a. følgende emner:

 • Markedsanalyse
 • Salg og forhandlingsteknik
 • Kulturanalyse og kulturelle samarbejdsrelationer
 • Kommunikation
 • Investering og budgettering
 • Grundlæggende statistik
 • Organisationsstruktur og ledelse
 • Logistik
 • Innovation
 

Hvordan er det at studere på Erhvervsakademi Dania?

Undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projekter, cases, gæstelærere samt virksomhedsbesøg. Der er fokus på at inddrage erfaringer fra praksis.

Erhvervsakademi Dania er præget af engagerede undervisere, som du til enhver tid kan tage kontakt til, hvis du skulle have brug for en snak, hvad enten det er af faglig eller personlig karakter.

Den første tid på dit studie kan være overvældende og overraskende, for en del ting vil være anderledes, end du har været vant til på din ungdomsuddannelse. Du skal lære at strukturere din tid og prioritere. Der vil blive stillet krav om, at du studerer på fuldtid og arbejder grundigt med dine fag.

 

Hos Dania har vi øget fokus på din selvstændige fordybelse i de forskellige fag. Med en studieaktivitetsmodel forsøger Dania at gøre det tydeligt, at vores uddannelser er fuldtidsstudier, der ikke kun består af almindelig undervisning, men også består af et væld af andre aktiviteter. Studieaktivitetsmodellen er en visualisering af, hvad der kræves af arbejde for at gå på en videregående uddannelse.

En videregående uddannelse hos Dania består af 825 timer pr. semester, svarende til 30 ECTS (1 ECTS = 27,5 timer*). I de 825 timer indgår holdundervisningstimerne, men andre aktiviteter som ture ud af huset, forelæsninger og i særdeleshed forberedelsen derhjemme. Selvstudie eller studiegruppearbejde er en vigtig del af det at være studerende hos os.

*Svarende til fælles europæiske standarder

 De fire kategorier  
Kategori 1 timer: 
Deltagelse af underviser og studerende. 
Initeret af underviser. 
- Konfrontationstimer
- Vejledning
- Eksamen

Kategori 2 timer:
Deltagelse af studerende. 
Initieret af underviser
- Arbejde i studiegrupper
- Forberede præsentation, aflevering, opgaver

Kategori 3 timer: 
Deltagelse af studerende. 
Initieres af studerende.
- Selvstændig forberedelse til undervisning
- Selvstændig aktivitet
- Selvstændig studiegruppe arbejde
Kategori 4 timer:
Deltagelse af studerende og underviser. 
Initieret af studerende.
- Debat
- Selvstændig opfølgning på gruppearbejde
- Vejledning 


Fordeling af studieaktivitet på uddannelsen i Viborg

Hele Udd 1 Semester
2 3 Semester 4 Semester
 

Det sjove

Fredagsbar eller torsdagsbar er af de studerende og til de studerende.

DSR - De studerends råd afholder fester, foredrag og har indflydelse på studielivet. Rådet består udelukkende af studerende og er de studerendes talerør. 

Fester - fester er der som regel ved juletid og før sommerferien, så er studieåret ved at slutte, og vi kan slappe af med en velfortjent fest. Desuden holdes der arrangementer fx i form af en rustur, når første semester skydes i gang.

Det, der skal til

Eksamenerne finder først for alvor sted som afslutning på 2. semester, dog træner vi de studerende ved at afholde prøveeksamener, så de ved, hvad de går ind til. Der er endvidere eksamener på uddannelsens 3. og 4. semester. Læs mere herom i studieordningen under materiale download.  

Projekter

På uddannelsen skal du skrive fire større opgaver. På 1. semester skal du skrive Projekt 1/A, hvor du lærer at skrive projekter i samarbejde med andre studerende. Her drejer projektet sig om at anvende de teorier, du har stiftet bekendtskab med på 1. semester.

Projekt 2/B omhandler markedsanalyse. Her skal du og dine medstuderende udføre en eller flere markedsundersøgelser på baggrund af en virkelig problemstilling for en udvalgt virksomhed.

I projekt 3/C lærer du at udforme en markedsføringsplan på en konkret case. Her anvender du al den teori du har stiftet bekendtskab med gennem dine tre tidligere semestre.

Som afslutning på dit studium skal du, ofte på basis af en problemstilling fra din praktikvirksomhed, skrive din afsluttende eksamensopgave og forsvare denne ved en mundtlig eksamen. Herefter kan du kalde dig markedsføringsøkonom! 

Obligatoriske opgaver betyder, at der er nogle aktiviteter, du som studerende skal deltage i eller aflevere i løbet af din studietid. 

Det lærerrige... udover den daglige undervisning

Under dit studie vil du opleve at komme på virksomhedsbesøg hos lokale virksomheder. Du vil også igennem din studietid få besøg af gæsteundervisere, der kommer fra erhvervslivet eller fra andre videregående uddannelser.

Uddannelsen byder også sædvanligvis på studietur til udlandet. Dette planlægges sammen med de studerende. 

Dania afholder flere Karrieredag, hvor du får mulighed til at høre om videreuddannelsesmuligheder samt får indspark til at komme godt og hurtigt i job. 

Mindst én gang årligt, vil du opleve, at de sædvanlige skemasatte dage byttes ud med særlige InnovationsdageHer lærer du at anvende kreative teknikker, og du får mulighed for at udvikle på en eller flere virksomheders produkter og/eller processer.

 

Bøger til dit studie
Ved uddannelsens start vil du få udleveret en bogliste. Da vi med tiden kan ændre i denne, anbefaler vi,
at du blot køber bøger til et semester ad gangen. Brug fx bogpriser.dk til at finde de billigste bøger eller
pensum.dk for brugte fagbøger. Når du køber dine bøger, anbefaler vi generelt, at du køber de nyeste
udgaver, med mindre din underviser fraråder dig dette. Du skal forvente at bruge en vis sum penge på litteratur til dit studie.

 

 

Endnu mere information om uddannelsen...

Alle uddannelser har en studieordning, der detaljeret gennemgår fag og eksamener, hvis du vil læse mere om uddannelsen til markedsføringsøkonom, kan du klikke her!

Hvis du vil have et kig ind i Viborgs studiehåndbog, kan du klikke her eller måske er du nysgerring på, hvordan et 1. semester forløber? Klik her for at se aktivitetskalenderen fra Viborg.

Læs om hvorfor Line, Laura og Rasmus valgte at læse til markedsføringsøkonom her

 

Markedsføringsøkonom er en toårig videregående uddannelse på erhvervsakademierne i Viborg og Randers. Uddannelsen består af fem fælles kerneområder: International Markedsføring, Økonomi, Salg & Markedsføring, Erhvervsret samt Organisation & Ledelse.

På sidste semester tilpasser du din uddannelse med de specialefag, der passer bedst til din interesse og dit talent.

I VIBORG finder du specialerne: EXECUTIVE - DEVELOPMENT - PROMOTION. Læs om dem under fanen specialer.

I RANDERS finder du specialerne: BUSINESS MANAGEMENT - REKLAME & ONLINE MARKETING - SALG & SALGSLEDELSE. Læs om dem under fanen specialer.

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 

Tema 1

Forretningsforståelse

Tema 4

Taktisk operationel markedsføring - B2C

Tema 6

Internationalisering

Praktik

 

Tema 2

Metode

Tema 5

Taktisk operationel markedsføring - B2B

Specialer Viborg

1. EXECUTIVE

2. DEVELOPMENT

3. PROMOTION

Afsluttende eksamensopgave

 

Tema 3

Markedsforståelse

 

  Specialer Randers

1. BUSINESS MANAGEMENT

2. REKLAME & ONLINE MARKETING

3. SALG & SALGSLEDELSE

 
 

Company 95a 21 16x9

BUSINESS MANAGEMENT – speciale på uddannelsen til MARKEDSFØRINGSØKONOM     

På BUSINESS MANAGEMENT specialiseringen går du i dybden med driftsøkonomi, statistik og ledelse samt specifikke juridiske emner - altsammen med fokus på at styrke kvaliteten af de strategiske beslutninger i en virksomhed.

BUSINESS MANAGEMENT specialiseringen henvender sig til den ambitiøse studerende, der ser sig selv som en af morgendagens virksomhedsledere.

BUSINESS MANAGEMENT specialet er for dig, som vil udfordres med teori, hard core fakta og dataanalyse. Du uddannes til at være en fokuserede analytiker og strateg, som kan tænke tværfagligt og tage virksomhedens vigtige beslutninger baseret på facts og analyse.

Dette speciale giver dig også glimrende muligheder for at læse videre, fordi driftsøkonomi og statistik er en integreret del af specialet. Fagene er adgangskrav for at kunne læse HD 2.del. BUSINESS MANAGEMENT specialiseringen giver dig merit for HD1 og adgang til HA-studiet f.eks. på Aalborg Universitet, 

Desuden inkluderer BUSINESS MANAGEMENT specialet Big Data, ledelse og jura. Du vil opnå viden om muligheder og udfordringer ved anvendelse af Big Data og BI (Business Intelligence) systemer, samt lære at anvende Big Data til at fremme og styre vækst - både i den private og offentlige sektor. Du vil endvidere få indsigt i de juridiske implikationer ved brugen af denne type data.

Undervisningen stiller skarpt på betydningen af ledelse og organisationsudvikling med fokus på interne forhold såsom ansættelsesretlige regler samt eksterne forhold som CSR og code of conduct.

Slutteligt skal du kunne vurdere konsekvenserne af foreslåede ændringer ud fra et økonomiske, juridiske og ledelsesmæssige perspektiver.

PERSONPROFIL
Strategisk, visionær, fokuseret, analyserende

FORUDSÆTNINGER
Evner og intersse for at arbejde med udvikling baseret på hard core fakta

SPECIALEFAGENE
Der er separate eksaminer i hvert fag. Undervisningen følger national studieordning. 
Specialefagene ligger på uddannelsens 3. semester og omfatter hovedområderne:

 • DRIFTSØKONOMI – adgangsgivende til videreuddannelse
 • STATISTIK – adgangsgivende til videreuddannelse
 • BIG DATA – muligheder og udfordringer ved Big Data
 • LEDELSE – organisations- og lederudvikling
 • JURA – Personalejura og juridiske udfordringer ved kommerciel udnyttelse af Big Data

JOB OG KARRIERE
Nogle eksempler på typiske jobs og karriere-muligheder for markedsføringsøkonomer med EXECUTIV specialet:  

 • Projektleder
 • Afdelingsleder
 • Analytiker
 • Ansvarlig for salgsudvikling

VIL DU VIDE MERE ... 
Læs hele specialebeskrivelsen for BUSINESS MANAGEMENT her.

 

 

Fotolia _40665530_XL 16x9

REKLAME & ONLINE MARKETING  – speciale på uddannelsen til MARKEDSFØRINGSØKONOM

Specialet REKLAME & ONLINE MARKETING er for studerende, der har blikket rettet mod en karriere inden for kommunikation og reklame.

Vælg specialet REKLAME & ONLINE MARKETING, hvis du ser spændende udfordringer i at planlægge og styre reklamekampagner på tværs af medieplatforme.

Vælg specialet REKLAME & ONLINE MARKETING, hvis du har sans for at tænke nyt og kreativt.

På specialet lærer du, hvordan de nyeste digitale kommunikationsformer kan spille perfekt sammen med med de klassiske medier i effektive kommunikationskampagner og reklamefremstød.

Gennem specialefagene opbygger du grundlæggende færdigheder inden for branchens vigtigste professionelle grafiske software: Adobe InDesign, Adobe Illustrator og Adobe Photoshop. Desuden introduceres du til CMS webdesign og opbygning af apps.

Du lærer desuden at designe en virksomheds visuelle identitet, og du lærer at spotter og rendyrker de kvaliteter, der kan udgøre hjertet i et slagkraftigt brand.

Du lærer også at lave en digital marketingstrategi baseret på effektiv søgemaskineoptimering (SEO), som kan gøre din virksomhed mere synlig og attraktiv på nettet. Du får desuden kendskab til Google Analytics og andre avancerede værktøjer, der kan måle din succes online og give dig detaljeret overbli over, hvordan folk bruger dit website. 

PERSONPROFIL
Kommunikerende, kreativ, innovativ, projektorienteret

FORUDSÆTNINGER
Lyst til at arbejde med de nyeste reklame- og kommunikationsformer

SPECIALEFAGENE
Specialefagene ligger på uddannelsens 3. semester og omfatter:

 • KAMPAGNE - idé, medieplanlægning, budgettering, gennemførelse og evaluering
 • MEDIEPRODUKTION – lær at bruge branchen værktøjer
 • BRANCHEKENDSKAB – kend dine samarbejdspartnere i reklamebranchen
 • BUREAU – arbejde med cases fra virkeligheden i samarbejde med erhvervslivet

SÆRLIGE AKTIVITETER

 • SPECIALEDAGE med fokus på enkelte temaer, eksempelvis rough-teknik
 • STUDIEREJSE eksempelvis til London med besøg hos BBC, London College of Communication og Street Art Workshop.
 • VIRKSOMHEDSBESØG hos reklamebureauer, medieudbydere og virksomheder i den grafiske branche

JOB OG KARRIERE
Nogle eksempler på typiske jobs og karriere-muligheder for markedsføringsøkonomer med specialet REKLAME & ONLINE MARKETING

 • Kreativ Assistent
 • Kampagneplanlægger
 • Reklamekonsulent
 • Kommunikationskonsulent
 • Informationsmedarbejder
 • Marketingkoordinator
 • Social Media Manager
 • Online Marketing
 • Mediekonsulent
 • Webeditor
 • Digital Media Coordinator
 • Selvstændig med egen virksomhed i kommunikationsbranchen
 

Recruitment -company 16x9

SALG & SALGSLEDLSE – speciale på uddannelsen til MARKEDSFØRINGSØKONOM

SALG & SALGSLEDELSE specialet giver dig mulighed for at arbejde med alle facetter af salget – både som sælger og salgsleder.

Du vil opnå kompetencer inden for rådgivende salg og lære at mestre hele salgsprocessen fra behovsafdækning til den endelige aftaleindgåelse. 

Med fokus på effektiv markedsføring vil du kunne  deltage i virksomhedens strategiske, taktiske og operationelle salgsudvikling, både internt i organisationen og eksternt i samspil med samarbejdspartnere og kunder.

Du vil kunne håndtere salgslederens funktioner, tage kompetente beslutninger og motivere dine medarbejdere til at nå de nødvendige salgsresultater.

SALG OG SALGSLEDELSE er for dig der brænder for salg og ønsker en karriere hvor selvstændighed, gåpåmod og gode løsninger går hånd i hånd.

På specialet lærer du salgsfaget fra bunden af - med fokus på det rådgivende salg. Målet er, at du selvstændigt skal kunne varetage processen hele vejen fra det indledende opsøgende arbejde og videre til tidspunkt, hvor ordren er i hus, såvel som den efterfølgende opfølgning.

Du lærer også hvordan salgsarbejdet skal organiseres og hvordan man kan lede og motivere et team af sælgere.

I specialefaget får du færdigheder inden for kundepsykologi, købsadfærd og organisationspsykologi. Du får kompetencer til at lave en kvalificeret afdækning af kundebehov og til at gennemføre salg med fokus på værdiskabelse. Du lærer at forstå virksomhedens kernekompetencer og hvordan de kan anvendes i salget.

Du vil blive klædt på til at udnytte dit salgsteams forskellige kompetencer, til at opbygge en slagkraftig enhed, der kan sikre virksomhedens kundegrundlag.

PERSONPROFIL
Kommunikerende, udadvendt, målrettet, brænder for salg, selvkørende, kan tåle modgang.

FORUDSÆTNINGER
Lyst til at arbejde med mennesker, kan lide at konkurrere, opsøgende

SPECIALEFAGENE
Specialefagene ligger på uddannelsens 3. semester og omfatter hovedområderne:

SALG – lær at gennemføre det rådgivende og værdibaserede salg
SALGSLEDELSE – organiser salget og får værktøjerne til at lede salgsafdelingen

SÆRLIGE AKTIVITETER

 • SALGSBOOTCAMP – konkurrer mod andre studerende i at lave det bedste salg, få praktisk erfaring i salgssituationen, mærk suset ved at lave et succesfuldt, værdibaseret salg!
 • VIRKSOMHEDSBESØG  
 • STUDIEREJSE med besøg på spændende danske og internationale virksomheder i udlandet  

JOB OG KARRIERE
Nogle eksempler på typiske jobs og karriere-muligheder for markedsføringsøkonomer med specialet SALG & SALGSLEDELSE

• Key Account Manager
• Salgsleder/salgschef
• Salgskonsulent
• Product manager
• Kundekonsulent
• Sælger
• Handelsagent

 

Specialer er valgfagskombinationer på 3. semester. I specialekatataloget beskrives disse specialer:

Business Management

Med Business Management-specialiseringen går du i dybden med driftsøkonomi, statistik, ledelse og specifikke juridiske emner; alt sammen for at få kompetencer til at styrke kvaliteten af de strategiske beslutninger i en virksomhed. Denne specialisering henvender sig til den ambitiøse studerende, der ser sig selv som en af morgendagens virksomhedsledere.

Reklame & Online Marketing
Den rigtige reklame, på det rigtige tidspunkt, til de rette modtagere, er afgørende for virksomhedens succes. Dette speciale henvender sig til den udadvendte og kreative studerende, som ser sig selv med en karriere inden for moderne markedskommunikation, hvor du lærer at skabe virksomhedens visuelle identitet og planlægge en mediekampagne.

Salg & Salgsledelse
Specialet her giver dig mulighed for at arbejde med alle facetter af salget – både som sælger og salgsleder. Du vil opnå kompetencer inden for det ”rådgivende salg” og mestre processen fra behovsafdækningen til den endelige aftaleindgåelse. Du vil kunne deltage i virksomhedens strategiske, taktiske og operationelle salgsudvikling i organisationen og med dens samarbejdspartnere og kunder med fokus på effektiv markedsføring. Du vil kunne håndtere salgslederens funktioner, tage kompetente beslutninger og motivere dine medarbejdere til at nå de nødvendige salgsresultater.

Bemærk:

- På vinteroptag udbydes kun Reklame & Online Marketing samt Salg & Salgsledelse. 
- Betingelsen for, at et udbudt speciale oprettes, er at mindst 12 studerende tilmelder sig til det pågældende speciale 
 

Læs om specialerne her

Du kan tage HF Markedsføringsøkonom fagpakke på Randers HF & VUC som baggrund for ansøgning til Markedsføringsøkonomuddannelsen i Randers - se mere her

Læs mere om vores campus Erhvervsakademi Dania i Randers

 

 

Brand -yourself 16x9

 

EXECUTIVE – speciale på uddannelsen til MARKEDSFØRINGSØKONOM     

Med EXECUTIVE specialiseringen går du i dybden med driftsøkonomi, statistik, ledelse og specifikke juridiske emner; alt sammen for at du får kompetencer til at styrke kvaliteten af de strategiske beslutninger i en virksomhed.

Denne specialisering henvender sig til den ambitiøse studerende, der ser sig selv som en af morgendagens virksomhedsledere. EXECUTIVE specialiseringen giver dig merit for HD1 og adgang til HA-studiet f.eks. på Aalborg Universitet.

EXECUTIVE specialet er for dig, som vil udfordres med teori, hard core fakta og dataanalyse. Du uddannes til at være en fokuserede analytiker og strateg, som kan tænke tværfagligt og tage virksomhedens vigtige beslutninger baseret på facts og analyse.

Dette speciale giver dig også glimrende muligheder for at læse videre, fordi driftsøkonomi og statistik er en integreret del af EXECITVE specialet. Fagene er adgangskrav for at kunne læse HD 2.del. 

De yderligere aspekter af EXECUTIVE speciale inkluderer Big Data, ledelse og jura. Du vil opnå viden omkring muligheder og udfordringer ved Big Data og BI (Business Intelligence) systemer samt lære at anvende Big Data som vækst faktor (både i den private og offentlige sektor). Du vil endvidere få indsigt i de juridiske implikationer i forhold til brugen af denne slags data. Undervisningen vil ligeledes fokusere på betydningen af ledelse og organisationsudvikling med fokus på interne forhold såsom ansættelsesretlige regler samt eksterne forhold som CSR og code of conduct.

Slutteligt skal du kunne vurdere konsekvenserne af de foreslåede ændringer ud fra et økonomisk, juridisk og ledelsesmæssig perspektiv.

PERSONPROFIL
Strategisk, visionær, fokuseret, analyserende

FORUDSÆTNINGER
Evner og intersse for at arbejde med udvikling baseret på hard core fakta

SPECIALEFAGENE
Der er separate eksaminer i hvert fag. Undervisningen følger national studieordning.
Specialefagene ligger på uddannelsens 3. semester og omfatter hovedområderne:

 • DRIFTSØKONOMI – adgangsgivende til videreuddannelse
 • STATISTIK – adgangsgivende til videreuddannelse
 • BIG DATA – muligheder og udfordringer ved Big Data
 • LEDELSE – organisations- og lederudvikling
 • JURA – Personalejura og juridiske udfordringer ved kommerciel udnyttelse af Big Data

JOB OG KARRIERE
Nogle eksempler på typiske jobs og karriere-muligheder for markedsføringsøkonomer med EXECUTIV specialet:  

 • Projektleder
 • Afdelingsleder
 • Analytiker
 • Ansvarlig for salgsudvikling

VIL DU VIDE MERE ...
Læs hele specialebeskrivelsen for EXECUTIVE i Viborgs samlede specialekatalog.

 

Smart -business -man 16x9

DEVELOPMENT – speciale på uddannelsen til MARKEDSFØRINGSØKONOM   

DEVELOPMENT specialiseringen er for den aktivt handlende studerende, der ønsker at sætte sit aftryk på verden - bogstavligt talt. Internationalisering både på nærmarkeder og i fjerne udviklingslande er i fokus for din interesse. Nytænkning og globalt mindset er lige dig. Desuden har du sans for logistik, innovation, forretningsudvikling og forretningskultur.

DEVELOPMENT udbydes kun på engelsk, business-verdenens internationale handelssprog.

DEVELOPMENT  –  Marketing Management Programme specialization

The DEVELOPMENT specialization focuses on business developing on emerging markets, and mature markets in Europe.

Focus is also on fundraising/financing, internationalization, culture, business development and growth.

During this specialization, the student will develop an entrepreneurial mindset useful in new business ventures as well as for taking existing business to new levels. The student will develop insights into own strengths and weaknesses and work structured with those. The student will also learn the collaboration skills needed in a globalized business world.

A study trip to and research on a key market is an integrated element of the DEVELOPMENT specialization semester.

PERSONALITY PROFILE 

Entrepreneurial, international mindset, likes ”action”, strategic.

REQUIRED PERSONAL QUALIFICATIONS

Strong English and collaboration skills

SPECIALIZATION SUBJECTS

The DEVELOPMENT specialization is not divided into separate courses but taught in an integrated progression with cases as the focal point, covering the following topics

 • Analyze the company’s competencies
 • Identify opportunities for the company’s business development
 • Use primary research as a tool for creating recommendations
 • Assess and recommend a business opportunity for the company in a long perspective
 • Price products in foreign markets
 • Establish relationship with international partners of a company
 • Create a sales pitch for a specific business venture/concept to relevant stakeholders
 • Do risk assessment when doing international business
 • Practical project management skills
 • Use English in a business context
 • Reflect on one’s own personal development
 • Work professionally with external companies

SPECIAL  ACTIVITIES

An International study trip for market research and business development

JOB AND CAREER

Some typical career paths for candidates from the DEVELOPMENT specialization

 • International Business Development Manager
 • International Key account manager
 • Project coordinator 
 • Regional sales manager 
 • Channel manager 
 • Entrepreneur

READ MORE  

Download the full course description 

 

Happy -asian -woman -taking 16x9

PROMOTION – speciale på uddannelsen til MARKEDSFØRINGSØKONOM    

PROMOTION specialet henvender sig til den kommunikerende og kreative studerende, som ser sig selv i en karriere inden for moderne markedskommunikation. Du er for eksempel nysgerrig på, hvordan virksomheder kan bruge sociale medier i deres markedsføring, hvordan PR anvendes som et effektivt salgsredskab, og du er intereseret i salg, medier og journalistik .

Specialet PROMOTION fokuserer på alle trin i forbindelse med research, planlægning og gennemførelse af strategisk kommunikation, herunder overvågning og evaluering efter gennemførslen af en kampagne. Den strategiske kommunikationsplanlægning baseres på såvel intern som ekstern kommunikationsindsats.

PROMOTION specialet tager perspektivet fra et reklamebureau eller en in-house afdeling for marketing/kommunikation. Endvidere involverer specialiseringen den kreative del af strategisk kommunikation, så planlægningen bliver ledsaget af visuelle, fysiske udtryk.

PROJEKTSAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER

I forbindelse med promotionspecialet skal de studerende samarbejde med en virksomhed. De studerende vil fx kunne hjælpe en virksomhed med at evaluere nuværende markedsføringsindsats, komme med forslag til kampagner, bidrage med idéer til en virksomheds visuelle identitet og meget andet.

Hvis din virksomhed har behov for at få nye øjne på markedsføringen, vil vi meget gerne indgå i et samarbejde. Du kan læse mere om samarbejdet i denne pdf

LÆRINGSMÅL

De studerende vil være i stand til at planlægge en generel kampagne, vælge relevante medier, vælge mellem forskellige salgsfremmende metoder, og udvikle en medieplan. De vil også få grundlæggende viden om grafisk design for at kunne følge alle trin i kampagneplanlægningen.

PERSONPROFIL

Kreativ, kommunikerende, nysgerrig omkring nye medie-trends

SPECIALEFAGENE

 • Branding
 • Digital marketing
 • Communication
 • Promotion Planning

JOB OG KARRIERE

Nogle eksempler på typiske jobs og karriere-muligheder for markedsføringsøkonomer med PROMOTION specialet: 

 • Marketing planner
 • Kreativ Assistent
 • Kampagneplanlægger
 • Reklamekonsulent
 • Kommunikationskonsulent
 • Informationsmedarbejder
 • Marketingkoordinator
 • Social Media Manager
 • Online Marketing manager
 • Mediekonsulent
 • Webeditor
 • Digital Media Coordinator
 • Selvstændig med egen virksomhed i kommunikationsbranchen.

VIL DU VIDE MERE ...

Læs hele specialebeskrivelsen for PROMOTION i Viborgs samlede specialekatalog.

 

 

 

Få nye øjne på din markedsføring

Samarbejde med studerende på Erhvervsakademi dania                                                          

Hvert efterår (okt-dec) har vi på Erhvervsakademi Dania markedsføringsøkonomstuderende, der har valgt et særligt promotionspeciale. Her skal de studerende samarbejde med en virksomhed og komme med konkrete løsningsforslag, der vil kunne bruges til at imødekomme en bred vifte af markedsføringsudfordringer.

Derfor vil vi gerne indgå i et samarbejde med dig og din virksomhed.

Hvad får jeg ud af samarbejdet?

Samarbejdet går ud på, at de studerende bidrager med løsningsforslag til forskellige markedsføringsudfordringer. Det kunne fx være:

 • Forslag til kampagne der skaber opmærksomhed om en virksomhed (branding)
 • Forslag til kampagne, der fokuserer på en bestemt ydelse (produkt/service)
 • Forslag til kampagne, der retter sig til et bestemt marked/målgruppe
 • Forslag til en virksomheds visuelle udtryk (logo, brevpapir, visitkort, merchandise) samt markedsføring af dette
 • Forslag til digital kampagne (Sociale medier, Google Adwords, bannerannoncering)
 • Evaluering af nuværende promotiontiltag samt forslag til nye
 • En kombination af ovenstående eller noget helt andet

De studerende vil danne deres eget reklamebureau og vil arbejde med dig som kunde så virkelighedsnært og professionelt som muligt. Din virksomhed vil altså få en mulighed for at ryste markedsføringsposen og få set på din markedsføring med nye øjne, uden at trække penge op af lommen.

Hvad kræver samarbejdet af mig?

Samarbejdet kræver naturligvis forståelse for dig og din virksomhed. Derfor bør minimum tre møder finde sted i løbet af samarbejdet:

 • Opstartsmøde
 • Midtvejsmøde
 • Endelig præsentation af løsningsforslag

På opstartsmødet vil de studerende spørge ind til din virksomhed for at lære den og dens ydelser at kende. I vil også tale om målgrupper og hvad formålet med markedsføringen skal være. På midtvejsmødet vil din virksomhed blive præsenteret de for tanker og idéer, der er på tegnebrættet – for at sikre, at det er den rigtige retning de studerende bevæger sig i. Den endelige præsentation er selve eksamen, hvor det er vigtigt at du, eller en repræsentant for din virksomhed, er til stede. Her vil der også være underviser til stede.

Virksomhedens estimerede tidsforbrug: ca. 10 timer

Hvordan foregår samarbejdet?

Det er et samarbejde mellem din virksomhed og de studerende. Derfor aftaler I i fællesskab hvordan samarbejdet skal forløbe over de to måneder. De studerende vil ugentligt få en såkaldt ”bureaudag”, hvor der ikke er planlagt undervisning. Her kan der aftales møder og de studerende kan arbejde dedikeret med den opgave de er blevet stillet. Undervisere er kun involveret i vejledning og indledningsvis kontakt mellem virksomhed og studerende – og som nævnt til stede ved eksamen.

Vigtige datoer

Uge 43 (24-28.10): Opstartsmøde afholdes

Uge 47 (21-25.11): Midtvejsmøde afholdes

Uge 51 (19.12): Endelig præsentation (tidspunkt kommer senere)

Hvad kan de studerende?

De studerende vil i løbet af promotionspecialet og dermed i løbet af samarbejde med din virksomhed modtage undervisning i:

 • Adobeværktøjer
 • Skriveværksted
 • Sociale medier til kommercielt brug
 • Content marketing
 • Medieplanlægning
 • Wordpress
 • Præsentationsteknik og personligt salg
 • SEO og Google værktøjer

Kontaktperson

Har du spørgsmål eller har du fået mod på at indgå i et samarbejde, så kontakt:

Sofie Weikop (Lektor)

Mail: sowe@eadania.dk

Mob: 29 66 19 64

 

Executive

Med EXECUTIVE specialiseringen går du i dybden med driftsøkonomi, statistik, ledelse og specifikke juridiske emner; alt sammen for at du får kompetencer til at styrke kvaliteten af de strategiske beslutninger i en virksomhed.

Denne specialisering henvender sig til den ambitiøse studerende, der ser sig selv som en af morgendagens virksomhedsledere og vil give dig merit for HD1 og adgang til HA-studiet f.eks. på Aalborg Universitet.

Development

DEVELOPMENT specialiseringen er for den aktivt handlende studerende, der ønsker at sætte sit aftryk på verden - bogstavligt talt. Her vil internationalisering både til nærmarkeder og fjerne udviklingslande være interesseområder. Du vil brænde for at ændre måden at gøre tingene på, du vil være en der stiller spørgsmål til "plejer". Her finder vi fagområder såsom logistik, innovation, forretningsudvikling og forretningskultur.

Promotion

PROMOTION specialet henvender sig til den udadvendte og kreative studerende som ser sig selv med en karriere inden for moderne markedskommunikation. Du vil være nysgerrig på hvordan virksomheder kan bruge sociale medier i deres markedsføring, hvordan PR bruges som et effektivt redskab, være intereseret i salg, journalistik, produktledelse eller key-account-ledelse.

Klik på fanerne for de enkelte specialer for at læse mere eller se Viborgs samlede specialekatalog for markedsføringsøkonomuddannelsen her.

 ...vidste du i øvrigt, at du kan tage en merkantil HF på Viborg Gymnasium & HF eller en akademipakke på VUC Skive-Viborg som baggrund for ansøgning til markedsføringsøkonomuddannelsen i Viborg.

Læs mere om Erhvervsakademi Dania i Viborg

 

Skil dig ud fra mængden!

Uddannelsen til markedsføringsøkonom består af en obligatorisk del, en valgfri del, et praktikforløb og et afsluttende eksamensprojekt.

I den obligatoriske del, har du en række fag og temaer, der giver viden inden for kernefagene. Det kan du læse mere om under fanen studiet.

Den valgfrie del består af en række valgfag, kaldet specialer, hvor du kan specialisere dig inden for en branche eller funktion. Både Danias afdeling i Randers og afdelingen i Viborg udbyder valgfagene Driftsøkonomi og Statistik og herudover har de en række andre fag at vælge mellem.

Klik på fanen specialer i Viborg og specialer i Randers for at læse mere om dem.

 

Virksomheder i ind- og udland

Erhvervsakademi Dania har et solidt samarbejde med erhvervslivet både lokalt og globalt. Det betyder, at alle vores studerende får muligheden for at komme i spændende praktikforløb i ind- og udland. Vi arbejder med at udvikle dig som studerende, så du er parat til at bidrage aktivt til en virksomheds drift inden for en lang række af områder afhængigt af hvad lige du brænder for.

Vi opfordrer alle studerende til selv at finde praktikpladser, men vi hjælper og støtter hele vejen både forud, under og efter praktikforløbet.

Se listen nedenfor for et uddrag af vores mange praktikvirksomheder:

Praktikvirksomheder for Markedsføringsøkonom

 

2008

Skabertrang A/S, Silkeborg Bogtryk

Viborg Erhvervsråd

Dantherm Air Handling A/S

Viborg kommune, kulturforvaltningen

KVM Industrimaskiner A/S

Fredslund APS

2009

Kædernes Hus, Viborg

Uniq Brands, Viborg

Ungdomskontoret, Viborg

Tvilum-Scanbirk, Fårvang

Magasinet Gymnast, Viborg

Skiveegnens Erhvervs- og turistcenter

Treco A/S, Aalestrup

Lindholm Biler, Viborg

SystemConnect aps, Viborg

2010

Viborg kommune, fællesstaben/kommunikation

Uhrenholt A/S, Svenstrup J.

VIFU - Nupark, Holstebro

Viborg bibliotekerne

FabricAir, Inc., Herfølge

Tvilum-Scanbirk, Fårvang

K2Management A/S, Hasselager

Holmris Office, Bjerringbro

Mercantec, Viborg

2011

Danhostel, Skive

Vibocold A/S, Viborg

Skive Trav

Skiveegnens Erhvervs- og turistcenter

Magic Tours A/S, Viborg

Nybo Jensen Konfektion A/S

Lucuma, Randers

Niels Kalhave A/S

Væksthus Midtjylland, Aarhus

VIA, pædagogudd.

CD Bolig, Silkeborg

DEIF, Skive

Regovs.com, Viborg

EA Dania Skive, produktionsteknolog

Nørhaven A/S, Viborg

Wulff og Jakobsen I/S

City biludlejning Aps, Viborg

Viborg F.F

Kims fliser og pejse Aps

2012

EA Dania Viborg

Subziter, Skive

Radio Viborg

Manneking.dk Aps, Skive

Scan ID, Viborg

VisitViborg

HK MidtVest, Herning

JYSK A/S Hovedkontor, Brabrand

TRIMIT A/S, Viborg

Kvickly Odder

F&H, Viborg

Mors-Thy Håndbold A/S

MySupport.dk Aps, Viborg

2013

Kilde Consult, Viborg

Daily Wrestler, Viborg

Fernando Aps, Viborg

Adecco, Herning

Grundfos, Fårvang

Level Rewind, Viborg

Manneking.dk Aps, Skive

Drawesome Pictures, Viborg

Jørgen Laursen A/S

2014

Razorpit

Justworks

Regovs

Bilernes Hus, Silkeborg

Viborg Idrætsråd

Jysk Telemarketing

Herning Ishockey Klub

Magic Tours

F & H

Förch

Cubica

MyStone

Viborg FF

Vibocold

Subziter

Brinth-Hillerup A/S

Sunoff

Fernando Aps

Wiegaarden

Sportigan

Skive Theater/Skive Festival

2015

Inspiration, Odense

Lyngsoe Systems, Aars

Normark, Randers

Skiveegnens Erhvervs-og Turistcenter

Kunsten at redde liv, Randers

ViboCold, Viborg

 Mediekontakten, Viborg

Skousen, Skive

JE Auktioner, Glyngøre

Dynamic-IT, Skive

Energimuseet, Bjerringbro

YOGO Denmark

Visit Viborg

 

Studie- og praktikophold i udlandet
Erhvervsakademi Dania tilbyder dig nogle gode muligheder for at komme ud i verden.

I hele dit tredje semester kan du komme på et studieophold hos en af vores udenlandske universitetspartnere. Vælger du en Erasmuspartner, kan du få tilskud fra EU’s Erasmus+ midler.

Vi kan fx tilbyde semesterophold på Sheffield Hallam University i England eller Handong Global University i Sydkorea.  Hvis et helt semester er for lang tid at være borte, tilbyder vi også en to-ugers summer school i Vietnam og en to-ugers winter school i Malaga.

I fjerde semester kan du tage din praktik i udlandet. Her er der også mulighed for at få tilskud fra Erasmus+, hvis du tager praktikken i et EU-land, Norge, Island, Lichtenstein, FYROM eller Tyrkiet. Vi hjælper gerne med at skaffe forbindelse til virksomheder i udlandet, som tidligere med succes har haft studerende fra os.

Vil du læse mere om muligheden, så klik dig ind her!

 

Læs om Rasmus, der tog til USA her

 

Praktik - teori afprøvet i praksis

Uddannelsen til markedsføringsøkonom på Erhvervsakademi Dania i Randers og Viborg er tæt knyttet til praksis. De tre måneders virksomhedspraktik samt det afsluttende eksamensprojekt ligger på uddannelsens fjerde og sidste semester. Gennem praktikken og det afsluttende eksamensprojekt, fordyber du dig i uddannelsens kerneområder eller i dit valgte speciale, således at du får afprøvet de teoretiske dele i praksis.

Praktikforløbet binder din undervisning på de første tre semestre sammen med det afsluttende eksamensprojekt og er derfor præget af individuelle valg og mere selvstændig studieaktivitet.

Praktikken er placeret i perioden medio januar til medio marts, og har en varighed af min. tre måneder.

Du kan vælge mellem praktikophold i Danmark eller i udlandet. Det er også muligt, at læse et semester af uddannelsen i udlandet. Se fanen praktik i udlandet for mere info.  

Som studerende får du i praktikken viden om:

 • en virksomheds arbejdsgange, organisation og placering i erhvervslivet og samfundet
 • fagområdets anvendte teori, metode og praksis.

Og du vil i praktikken skulle:

 • anvende et alsidigt sæt tekniske, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet
 • vurdere praksisnære problemstillinger og opstille løsningsmuligheder
 • formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag
 • tilegne dig færdigheder og ny viden i en struktureret sammenhæng og i relation til virksomhedens branche. 

 

 

Hvordan kan jeg blive optaget?

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller eux
 • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

Bemærk: De specifikke adgangskrav er i alle tilfælde engelsk C samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Fag som er specifikke adgangskrav skal være bestået.

Du kan tage en Business HF specielt rettet mod markedsføringsøkonom- og administrationsøkonomuddannelsen på Viborg Gymnasium & HF og anvende denne som baggrund for din ansøgning til markedsføringsøkonomuddannelsen i Viborg. Se mere her.

Du kan tage HF Markedsføringsøkonom fagpakke på Randers HF & VUC som baggrund for ansøgning til Markedsføringsøkonomuddannelsen i Randers. Se mere her.

Du kan tage Akademipakken på VUC Skive-Viborg som baggrund for ansøgning til markedsføringsøkonomuddannelsen i Viborg. Se mere her.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2:

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos erhvervsakademiet i Viborg eller Randers. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Dato for uddannelsesstart klik Randers eller Viborg 

På campus Randers er der endvidere vinterstart pr. 1. februar. Ansøgningfristen er via dette link senest 5. januar. Man kan forvente endelig besked om optagelse senest 15. januar.

 

Studieforberedende kursus
Ansøgere, der ikke har virksomhedsøkonomi niveau B/matematik niveau b og Engelsk niveau C på ansøgningstidspunktet, skal følge og bestå et studieforberedende kursus. Kurset virksomhedsøkonomi B tilbydes både på Erhvervsakademi Dania i Viborg og Randers (her også engelsk). Studieforberedende kursus i Engelsk niveau C tilbydes i Randers.

Se hvilke studieforberedende fag vi tilbyder og tilmeld dig her. 

Du kan kontakte Lis Hyldgaard (Viborg) på lihy@eadania.dk eller Hanne Melsen (Randers) på hm@eadania.dk, hvis du har spørgsmål.

 

TAG ET AKADEMIFAG SAMTIDIG MED DIT STUDIE!

Som fuldtidsstuderende har du mulighed for at tage ekstra fag (Akademifag) sideløbende med dit nuværende studie, så bliver du endnu mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Du kan se hvilke fag, vi tilbyder med start i foråret 2017 i brochuren nedenfor. Heri kan du også se pris, tidspunkt og hvor du kan tage faget.
Nedenfor finder du også tilmeldingsblanketten, som du udfylder, mailer eller afleverer til studiesekretæren på det akademi, hvor du kan tage faget.

 

 

 

Videreuddannelse i Danmark

Du kan blandt andet videreuddanne dig til professionsbachelor i international hospitality managementinternational handel og markedsføringsportsmanagement og design og business.

Læs om Aarhus Universitets muligheder for merit og videreuddannelse her!

Aalborg Universitet tilbyder også overbygningsuddannelser til bl.a. HA-studiet og det gør Syddansk Universitet også. 

Merit gives såfremt du som studerende har valgt og bestået økonomi-specialet. Med en HA kan du efterfølgende læse en cand. merc.-uddannelse. Desuden giver uddannelsen som markedsføringsøkonom bl.a. også merit til humanistisk informatik på Aalborg Universitet. Tag kontakt til uddannelsen for at høre nærmere. 

Uddannelsen giver også merit til første år af et HD-studie, hvorved du kan få både HD 1 og 2 på kun et år. 

Hvis du har erhvervserfaring, er der mulighed for, at du kan efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse.

Videreuddannelse i udlandet

Erhvervsakademi Dania har i en lang årække haft  succesfulde aftaler med tre universiteter i Storbritannien, Manchester Metropolitan University, Cheshire og Durham University og Napier University, Edinburgh. Herigennem har flere erhvervsakademistuderende i årenes løb taget Bacheloruddannelser (top up) og Masteruddannelser (Kandidatuddannelser).

Desuden tilbyder vi vores studerende praktik- og universitetsforløb på uddannelsens fjerde semester. Læs mere herom under praktik i fanen ovenfor. For at læse mere om at rejse under dit studie, klik her!

Udover aftaler med britiske universiteter tilbyder vi også, at du kan læse videre i Norge på Harstad University College.

Herudover har du mulighed for selv at finde uddannelsesmuligheder i ind- og udland. Tal med os om det, når du er blevet optaget. 

Uddannelsesstigen 2013

 

Hvad kan jeg arbejde som efter endt uddannelse?

Uddannelsen retter sig mod beskæftigelse i danske og internationale handels-, produktions- og servicevirksomheder. Som markedsføringsøkonom vil du typisk begynde som marketingassistent, marketingkoordinator, eksportassistent, reklamekonsulent, salgsassistent eller indkøbsassistent.

I 2010 var 88 procent af de nyuddannede i beskæftigelse eller i uddannelse på højere niveau. Se tallene fordelt på uddannelsesinstitutioner. Se forklaring på tallene.

Se nyeste beskæftigelsestal her

Bemærk! De nævnte tal for nyuddannedes beskæftigelse bygger på statistik indsamlet op til to år efter uddannelsen er afsluttet.

 

Hvad kan jeg blive?

De fleste markedsføringsøkonomer starter som markedsføringsassistenter eller lignende. Men med en uddannelse som markedsføringsøkonom ligger din fremtidige karriere åben foran dig. Virksomhedernes markedsføringsaktiviteter er en del af virksomhedens helt centrale strategiske værktøjer, og du vil derfor være centralt placeret i virksomheden med alle de muligheder, det medfører.

Markedsføringsøkonomer arbejder typisk i internationalt orienterede virksomheder med opgaver inden for:

 • Markedsføring
 • Finansiering
 • Kommunikation
 • Import
 • Salg
 • Logistik
 • Eksport
 • Indkøb

Typiske stillingsbetegnelser for nyuddannede:

 • Marketingkoordinator
 • Salgskonsulent
 • Projektkoordinator
 • Reklamekonsulent
 • Medieplanlægger
 • Eksportassistent
 • Indkøber
 • Kommunikationsmedarbejder

Vil du være selvstændig?

Du kan også bruge markedsføringsøkonomuddannelsen som et godt grundlag for at starte din egen virksomhed eller som baggrund for at arbejde med innovation og udvikling af nye produkter og koncepter i udviklingsorienterede virksomheder. Innovation, idégenerering og iværksætteri er også en naturlig del af undervisningen.

 

Faglighed og fester

Læs mere om studiemiljøet i Randers og Viborg.

 

Viborg

Specialer:

EXECUTIVE

DEVELOPMENT

PROMOTION

Prinsens Allé 2
8800 Viborg

Vis på kort

[image]
Studiesekretær Viborg

 

Randers

Specialer:

Reklame & online marketing

International salg

Business Management

Minervavej 63
8960 Randers

Vis på kort

[image]
Studiesekretær Randers
Markedsføringsøkonom

 

 
[image]
Studiesekretær Viborg
 
 

Statens uddannelsesstøtte og specialpædagogisk støtte

Som markedsføringsøkonomstuderende er du berettiget til at få SU.

Du skal søge om SU på www.su.dk. For at kunne bruge selvbetjeningssystemet "minSU" skal du have nemID, som kan bestilles hos din bank. Få mere information om SU på www.su.dk.

Specialpædagogisk Støtte

Det kan også være, at du er berettiget til at få specialpædagogisk støtte (SPS) under uddannelsen. Få mere information om støtteformer og muligheder for at få SPS på www.spsu.dk eller kontakt Tove Nielsen. Du kan også læse mere om mulighederne for at søge om specialpædagogisk støtte på Uddannelsesministeriets hjemmeside her.

[image]
Studiesekretær Randers
 
 

 

Nyhedsbillede

“Udenlandspraktikken har givet min karriere en lynstart”


På kun otte måneder er Claus Vestergaard gået fra praktikant til fastansat Account Manager ved rejsefirmaet Travelbird i Amsterdam. Fem måneders international praktik åbnede døren for den unge markedsføringsøkonom fra Randers
Læs mere


Nyhedsbillede

Praktikant fik virksomhed tættere på Polen


Aleksandra Nowak fandt sin drømmepraktikplads hos virksomheden Frost, der via den 21-årige markedsføringsøkonom fik etableret et tættere forhold til Polen
Læs mere


Nyhedsbillede

Kina vil samarbejde med Dania


Erhvervsakademi Dania er netop blevet blåstemplet som en institution af høj kvalitet af det kinesiske undervisningsministerium. Det er til fordel for både danske og kinesiske studerende
Læs mere


Nyhedsbillede

Viborg-virksomheder i finalen om årets bedste praktikplads


Markedsføringsøkonom Amalie Tandrup Poulsen har indstillet virksomhederne Method & Madness Architects og HelenaRing.dk til Årets Dania-praktik 2017 efter tre måneders udviklingsrejse, der med hendes egne ord har gjort hende max klar til arbejdsmarkedet. Nu er de sammen i konkurrencens finale.
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania-studerende udvikler for lokale virksomheder


At arbejde sammen med erhvervslivet er ikke bare et motto for Erhvervsakademi Dania. Studerende på markedsføringsøkonom-uddannelsen arbejder nemlig sammen med flere lokale virksomheder om nye internationale markeder
Læs mere


Nyhedsbillede

”Jeg skal se min teori i praksis”


Aldrig har så mange søgt om at starte på Erhvervsakademi Dania som denne vinter. For Maiken Søgaard er studiestarten en mulighed for at komme i gang nu
Læs mere


Nyhedsbillede

Det bedste af to verdener


Karolina Stefanska har efter uddannelsen til markedsføringsøkonom fået drømmejobbet som leder af fitnesscenteret Look Fit i Viborg. Her kombinerer hun sin viden om marketing med glæden ved at arbejde med mennesker
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt studie starter til vinter


Som noget nyt kan unge til februar starte på den videregående uddannelse til produktionsteknolog i Randers. Det bliver Erhvervsakademi Danias tredje uddannelse i Randers, der har studiestart om vinteren
Læs mere


Nyhedsbillede

Jagten på det perfekte praktikmatch


På årets praktikspeeddating i Viborg mødte de studerende fra Erhvervsakademi Dania 27 virksomheder, der alle ledte efter deres næste praktikant. I år kunne 23-årige Tobias Rasmussen fra Viborg glæde sig over at være på den anden side af bordet og selv lede efter en praktikant
Læs mere


Nyhedsbillede

Venner og lyst til at lære lokker


Jeppe Borg Sinding siger til september farvel til jobbet som salgs- og logistikmedarbejder på Mors for at studere til markedsføringsøkonom på erhvervsakademiet i Viborg. Drømmen er at bygge oven på det, han kan i forvejen og læse videre
Læs mere


Nyhedsbillede

Markedsføringsøkonom fik drømmejob ved Cult


Det er en drøm, der er gået i opfyldelse for Louise Laursen, der allerede inden afslutningen på sin videregående uddannelse til markedsføringsøkonom fik stillingen som brand manager ved Cult.
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt samarbejde mellem Dania og Aalborg Universitet


Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet har indgået en 3-årig aftale, der skal være med til at kombinere et ressourcestærkt forskningsmiljø med praksisnær viden
Læs mere


Nyhedsbillede

Nu bliver vinderen fundet


Finalen i Årets Dania-praktik er i gang, hvor fem dygtige praktikanter dyster mod hinanden for at vinde årets pris og gå videre til den nationale finale
Læs mere


Nyhedsbillede

”Jeg fik ansvar og tillid fra dag ét”


Louise Laursen har nomineret rejsevirksomheden bag Ung Rejs og Service & Co. til en særlig praktikpris. Det er nemlig via dem, at hun har oplevet teorien i praksis og derigennem fået sit drømmejob
Læs mere


Nyhedsbillede

Kærlighed til reklamer førte til markedsføringsøkonom


Erhvervsakademi Dania har 21 forskellige videregående uddannelser, men hvem er de studerende på dem? Her kan du møde Iben og høre, hvorfor hun læser til markedsføringsøkonom
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania opretter nye specialer i Viborg


Fra sommer tilbyder Erhvervsakademi Dania de studerende på markedsførings- og administrationsøkonomuddannelsen fem helt nye specialer at vælge mellem.
Læs mere 
 
 

pointer
Uddannelsen kan tages i Randers og Viborg