Datamatiker


Forrige
 
Næste
 
 

For at blive en rigtig god softwaredesigner og udvikler skal du kombinere viden inden for 4 emneområder - softwaredesign, softwarekonstruktion, computerarkitektur og -netværk samt virksomheden.

Softwaredesign
På samme måde som en arkitekt først undersøger, hvilket hus kunden gerne vil have og efterfølgende udarbejder en tegning/model over huset, skal du også først analysere, hvad et givent it-system skal kunne og designe en model over det. Systemudvikling foregår som regel i et projekt med flere mennesker involveret, og du skal derfor også lære, hvad projektarbejde går ud på. Herudover skal du arbejde med forskellige værktøjer, der kan bruges under systemudvikling.

Softwarekonstruktion
Du skal lære at lave programmer af god kvalitet. Det betyder, at du skal lære et programmerings-sprog, teknikker til konstruktion af programmer samt arbejde med værktøjer, der kan bruges under udvikling af programmer.

Computerarkitektur og -netværk
Computerarkitektur og -netværk handler om teknikken bag programmerne. Du skal lære, hvordan en computer er opbygget, og hvordan den afvikler programmer. Du skal også lære om de teknikker, der bruges i de systemer, der kører på fx internettet.

Virksomheden 
Virksomheden handler om forståelse for, hvordan en virksomhed kan organisere opgaveløsninger. Du skal lære om de standardsystemer, som virksomhederne kan vælge at bruge, for at gennemføre den daglige drift - og lære om de muligheder, som it giver virksomheder.

Specialeforløb
På 4. semester skal du bruge en stor del af studietiden på et specialeforløb, hvor du kan fordybe dig i et spændende fagligt område. Specialeforløbene ændrer sig løbende, da der hele tiden udvikles nye teknologier.

Hovedopgaven
Den første halvdel af 5. semester er et praktikforløb, hvor du er i praktik i en virksomhed. Resten af semestret, inden du afslutter din uddannelse, bruges på dén hovedopgave, du skal løse i samarbejde med en virksomhed.

Vi har et meget tæt samarbejde med erhvervslivet om praktikpladser og konkrete specialeforløb.

 

Uddannelsen består af 5 semestre som alle varer et halvt år, svarede til i alt 150 ECTS-point. Datamatikeruddannelsen er sammensat af en fællesdel, et specialiseringsforløb, praktik og et afsluttende eksamensprojekt.

Fællesdelen

Alle studerende på datamatiker-uddannelsen har en fællesdel, som indeholder emner inden for systemudvikling, programmering, teknologi og it i virksomheder.

Specialisering

Specialeforløbet er tilrettelagt sådan at du bruger en stor del af semesteret på et speciale, hvor der er mulighed for indgående at studere udvalgte emner inden for it-området. Vi følger hele tiden op på specialiseringsforløbet og tilretter dette løbende i forhold til tidens it-trends. Specialerne i softwareudvikling og spiludvikling tilbydes i henholdsvis Skive og Grenaa.

Praktik

Den første halvdel af 5. semester består af et praktikforløb, hvor du er i praktik i en privat eller offentlig virksomhed. Praktikforløbet kan afvikles i Danmark eller i udlandet, målet er at du opnår praktisk erfaring med at bruge den viden og de færdigheder du har fået på studiets første 4 semestre.

Hovedopgave

Det sidste som skal gennemføres på studiet er hovedopgaven som er et afsluttende eksamensprojekt. Emnet der behandles her vælges af den enkelte studerende med udgangspunkt i studiet. Normalt skrives hovedopgaven sammen med en virksomhed, her får du lejlighed til at kombinere alle de færdigheder du har opnået gennemstudiet.

 

Gældende studieordning (gældende fra 09/2017):

Studieordning 2017

 

Historiske studieordninger (2014-2017 - gældende for studerende som starter før september 2017):

Studieordning, fælles

Studieordning, Institution

 

Faktaark Grenaa

Faktaark Skive

Læs om Julius og Thomas her

Semester i udlandet? Se mere her

 

Har du fingeren på pulsen og styr på de nye computerspil? Drømmer du om at lave bedre og federe spil? Har du ideer og gåpåmod? Så er en uddannelse som Datamatiker med speciale i spiludvikling sikkert noget for dig.

En gang om året holder vi EXPO, hvor du kan komme til Grenaa og opleve studiemiljøet, vores spil og møde undervisere samt studerende. Det finder typsik sted i juni-måned, men kontakt os gerne for mere info om uddannelsesstart, optagelseskrav mv.

Se dokumentar fra Game Jam maj 2014 med Alexander, Palle og Laust her

 
Datamatikeruddannelsen med speciale i spiludvikling er en videregående uddannelse, der tager 2½ år med tre måneders praktik indlagt.

Specialet er en ny vinkel på den traditionelle datamatikeruddannelse. Formålet er at skabe programmører med speciale i spiludvikling og -realisering. Du behøver ikke på forhånd at kunne programmere, da undervisningen starter fra bunden, men et solidt kendskab til computere vil være en fordel.

I løbet af uddannelsen vil du blive undervist i programmering, netværk, "modding", "game engines", hardware, operativsystemer og databaser. Alt sammen for at give dig viden og forudsætninger for at blive en god spiludvikler samt at kvalificere dig til at bestride andre jobs inden for it-branchen.

Hovedformålet med uddannelsen er dog at gøre dig til en solid spilprogrammør og -iværksætter, der kan skabe morgendagens computerspil. 

 

Kontakt
Erhvervsakademi Dania, Grenaa
N.P. Josiassensvej 44a
8500 Grenaa
Tlf. 72 29 17 02
e-mail: grenaa@eadania.dk

 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1702
E-mail grenaa@eadania.dk

N.P. Josiassens Vej 44A
8500 Grenaa
 
 

Erhvervslivets it-specialister

Vil du have en spændende karriere med udvikling af software til erhvervslivet og offentlige institutioner, samtidig med at du har en brændende lyst til hele tiden at være med i front, når der skal skabes noget nyt?

Så skal du læse til Datamatiker. Det giver dig et kompetent afsæt, så du fremadrettet kan bestride attraktive jobs i hele verden inden for it-branchen, eller du kan etablere dig som selvstændig med it som omdrejningspunktet.

Med uddannelsen som datamatiker får du en specialiseret viden om softwareudvikling og softwarekonstruktion, som er eftertragtet i erhvervslivet. Du vil i løbet af uddannelsen blive specialist i alt det praktiske arbejde ift. design og programmering af it-systemer, hvilket er kompetencer erhvervslivet efterspørger.

Du får en ny smartphone, som vi bruger i løbet af uddannelsen. På den måde får du viden om udvikling af apps til mobile enheder samtidig med at du får den rigtige viden om udvikling af software til pc’er og servere.

Vil du være en af de it-specialister, der skal udvikle fremtidens software? Så vil det være en god start at læse til datamatiker i Skive. Læs her hvad bl.a. Thomas Væver fortæller

 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1800
E-mail skive@eadania.dk

Arvikavej 2A
7800 Skive
 
 

Hvis du interesserer dig for programmering, design af software, programudvikling, spiludvikling (kun i Grenaa), it- og netværkssupport eller andet it-arbejde, er datamatikeruddannelsen måske noget for dig!


Datamatikeruddannelsen er en kort, fuldtids it-uddannelse på 2½ år, som primært er rettet mod programmering og systemdesign. Læs mere om specialiseringsmulighederne på afdelingerne i Skive og Grenaa her.
 

Erhversakademi Dania arbejder sammen med en bred vifte af regionale, nationale og internationale IT-virksomheder. Som eksempler på virksomheder, hvor Danias datamatikerstuderende tidligere har været i praktik, kan nævnes:

- Den Danske Filmskole (spiludvikling)

- Hjemmeværnsskolen

- Region Midt

- Freeway

- Fujitsu

- DEIF

- Level Rewind

- B & O

- Jyske Bank

- Kiloo

 

Som datamatikerstuderende har du mulighed for at tage din praktik i udlandet. Erhvervsakademi Dania har blandt andet praktikaftaler med IT-virksomheder i hhv. Sverige, Tyskland og Canada.

Ved praktik i udlandet får du fortsat din SU, og drejer det sig om praktik i et andet Erasmus-land, er det muligt at søge et Erasmus Plus-stipendium.

Se mere her om Mobility

 

 

Den første halvdel af 5. semester er et praktikforløb, hvor du er i praktik i en virksomhed. Resten af semestret, inden du afslutter din uddannelse, bruges på dén hovedopgave, du skal løse i samarbejde med en virksomhed.

 

For nærmere information omkring praktikmuligheder kontakt i Grenaa, Kenneth Lodahl Nielsen og i Skive, Ove Thomsen 

[image]
Underviser og praktikkoordinator
Praktikkoordinator på datamatikeruddannelsen
[image]
Underviser og studiekoordinator
Underviser og koordinator på uddannelsen datamatiker i Skive.
   
 
 

Ansøgning  om optagelse skal ske senest den 15. marts kl. 12.00 for kvote 2 og senest den 5. juli kl. 12.00 for kvote 1 på www.optagelse.dk. Herunder kan du læse mere om adgangskravene til studiet Datamatiker. 

Har du spørgsmål til kvote 2?

Få hurtigt svar i kvote 2-chatten med live-vejledning alle dage kl. 9-21 helt frem til ansøgningsfristen: https://c.deic.dk/kvote2

 

Adgang med en gymnasiel eksamen:

Gymnasiel uddannelse (herunder STX, HHX og HTX). Dog er der specifikt krav om at du har matematik B.

Mangler du matematik B, så kontakt os endelig, da vi tilbyder studieforberedende fag inden studiestart. 

Se hvilke studieforberedende fag vi tilbyder og tilmeld dig her.

Optagelse sker gennem kvote 1 på www.optagelse.dk  

Adgang uden en gymnasiel eksamen:

En fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere. Der er dog altid krav om matematik B.

Har du ikke matematik B, har vi som hovedregel mulighed for, at anvise et særlig tilrettelagt kursusforløb, der giver dig et niveau svarende til matematik B. Optagelse sker gennem kvote 2 på www.optagelse.dk 

Se kvote 2 kriterier og hvordan du søger under kvote 2 her.

Adgang via. anden baggrund:

Har du en anden baggrund end nævnt ovenfor, så har du stadig mulighed for at blive optaget på studiet. Kontakt os, så hjælper vi med, at afklare dine muligheder for optagelse på Datamatiker-uddannelsen.

Find kontakoplysninger for henholdsvis afdelingen i Grenaa og Skive under fanebladet kontakt.

Optag:

Optagelses- og afslagsbreve vil blive sendt til e-boks den 28. juli 2017 kl. 00.01 og derfor vil det være en rigtig god ide at logge på www.eboks.dk inden for at sikre, at du har givet lov til, at det offentlige må sende dig breve.

 
Du kan tage Akademipakken på VUC Skive - Viborg som baggrund for ansøgning til datamatiker uddannelsen i Skive. Se mere her.

 Til orientering er der studiestart i Grenå mandag den 4. september 2017 og i Skive fredag den 1. september 2017.

Erhvervsakademiet kan kræve oversættelse af eksamensbeviser, hvis disse er affattet på et sprog forskelligt fra:

 ·Dansk

 ·Et af de nordiske sprog – Dansk, Finsk, Islandsk, Norsk eller Svensk.

 ·Engelsk

 

Uddannelsesstigen 2013

 

Som datamatiker bliver du uddannet til at arbejde med it og computere inden for en række forskellige brancher og virksomheder - både private og offentlige. Generelt kan man sige, at en datamatiker bliver ansat i et job, der kræver en it-specialistviden.

Typiske eksempler på job er:
  • Softwarearkitekt
  • Softwareudvikler
  • Spilprogrammør
  • Webprogrammør

Men der er mange andre muligheder. Af væsentlige arbejdsområder, der beskæftiger datamatikere, kan vi nævne:

Systemudvikling
Som systemudvikler arbejder man med udvikling af programmer. Programudviklingsarbejdet består i at analysere kravene til programmet og efterfølgende udarbejde et design for, hvordan programmet skal laves. Dernæst skal programmet laves - programmeres - ved hjælp af et programmeringssprog og andre værktøjer, og til sidst skal det færdige program testes.

Systemadministration
Som systemadministrator arbejder man med drift og vedligeholdelse af større it-anlæg, der typisk er koblet sammen i et netværk. I tilknytning hertil findes en række opgaver i form af tilslutning af nyt udstyr, installation af nyt software, administration af brugerne, udarbejdelse og gennemførelse af sikkerhedsforskrifter, support af brugere og mange andre opgaver. Det er systemadministratorens opgave at sikre, at alle disse opgaver bliver udført på en måde, så systemet kan løse virksomhedens it-opgaver.

It-konsulent
It-branchen bruger en række forskellige konsulenter. Det kan være konsulenter, der skal analysere en virksomheds it-behov og komme med forslag til løsninger, og det kan være sælgere af udstyr og software. Det kan også være konsulenter med specialviden om hardware eller bestemte programmer.

Bruger-support
Inden for de sidste år er der gjort meget for at udvikle it-programmerne, så de er blevet lettere at anvende, men samtidig er programmerne blevet langt større og mere komplicerede. Brugere af større programmer har derfor behov for at kunne få hjælp, og leverandøren af programmet skal derfor kunne yde support. I praksis betyder det, at leverandøren eller andre virksomheder må stille ekspertviden til rådighed, der kan besvare brugernes spørgsmål om brugen af programmet.

Strategi og planlægning
Indførelse af større it-systemer og vedligeholdelse plus udbygning af eksisterende systemer kræver planlægning. Store it-systemer er dyre, de skal anvendes i mange år, og indførelse af it-systemer griber ind i virksomhedens organisation og påvirker medarbejdernes hverdag. Virksomheden må derfor have en strategi for indførelse og brug af deres it-systemer. Det kræver derfor medarbejdere med både teknisk og strategisk indsigt, som kan udarbejde planer og strategier for it i virksomheden.

Undervisning
Væksten i brugen af it har ført til et meget stort behov for undervisning, bl.a. kurser i brugen af bestemte programmer. Leverandører udbyder typisk kurser i de programmer, som de udvikler eller sælger. Der er også virksomheder, der alene beskæftiger sig med kursusvirksomhed, og desuden er der en række offentlige uddannelsesinstitutioner med uddannelse i brug af it og computere.

Til top

 

TAG ET AKADEMIFAG SAMTIDIG MED DIT STUDIE!

Som fuldtidsstuderende har du mulighed for at tage ekstra fag (Akademifag) sideløbende med dit nuværende studie, så bliver du endnu mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Du kan se hvilke fag, vi tilbyder med start i foråret 2017 i brochuren nedenfor. Heri kan du også se pris, tidspunkt og hvor du kan tage faget.
Nedenfor finder du også tilmeldingsblanketten, som du udfylder, mailer eller afleverer til studiesekretæren på det akademi, hvor du kan tage faget.

 

 

 

Statens uddannelsesstøtte Som studerende er du berettiget til SU. Både under studiet og i forbindelse med praktik. Siden 1. juli 2009 skal du søge SU online på su.dk. For at kunne bruge selvbetjeningssystemet "minSU" skal du have nemID, som kan bestilles hos din bank. Læs mere på su.dk

SPS - Specialpædagogisk Støtte - til videregående uddannelse Du kan søge om SPS, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller er ordblind. SPS skal sikre, at du kan gennemføre en videregående uddannelse på lige fod med andre og kan f.eks. bestå af hjælpemidler og studiestøttetimer. Du kan søge om SPS på dit uddannelsessted, når du er optaget på uddannelsen. Uddannelsesstedet sender ansøgningen sammen med dokumentation for funktionsnedsættelsen til Styrelsen, som træffer afgørelse i sagen. Læs mere på spsu.dk

Handicaptillæg Har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du få et tillæg til SU'en, når du læser på en videregående uddannelse. Betingelsen er, at din funktionsnedsættelse giver betydelige begrænsninger i din evne til at have erhvervsarbejde ved siden af din uddannelse - altså have studenterjob. Tillægget kompenserer for den manglende mulighed for at have en indtægt ved siden af SU'en. Det kaldes derfor ”Handicaptillæg”. Læs mere om handicaptillæg.

Vedr. SPS - socialpædagogisk støtte - kontakt vores studiesekretærer i Skive og Grenaa.

 
Ingen profilbillede
[image]
Studiesekretær og studievejleder Grenaa
 

 

 

                                                                                         

Skive Grenaa
[image]
Underviser og studiekoordinator
Underviser og koordinator på uddannelsen datamatiker i Skive.
[image]
Campuschef Grenaa
 
 

 

Nyhedsbillede

”Jeg føler mig godt tilpas, når jeg programmerer”


Allerede før 20-årige Daniel Hansen er startet på datamatiker-uddannelsen i Grenaa, programmerer han computerspil for en stor spilvirksomhed. Han er en af de mange, som har søgt ind på en videregående uddannelse, som havde frist den 5. juli
Læs mere


Nyhedsbillede

EU hylder Grenaas miljø for spil-iværksættere


Erhvervsakademi Dania og resten af partnerskabet bag "iværksætter-fabrikken" Game Hub Scandinavia får EU-pris for at skabe de helt rigtige rammer for spiludviklere
Læs mere


Nyhedsbillede

Kina vil samarbejde med Dania


Erhvervsakademi Dania er netop blevet blåstemplet som en institution af høj kvalitet af det kinesiske undervisningsministerium. Det er til fordel for både danske og kinesiske studerende
Læs mere


Nyhedsbillede

It-virksomheden EG i finalen som bedste praktikplads


Som datamatiker-studerende ville Mike Hjort Christensen gerne prøve kræfter med praktik i en større virksomhed. Det blev til 10 uger ved it-virksomheden EG, og forløbet var så godt, at de nu er i finalen om at blive landets bedste praktikophold
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende underviser sine medstuderende i at tegne


Multimediedesigner Peter Kjærgaard har startet en ugentlig tegneworkshop på Erhvervsakademi Dania i Grenaa, hvor også andre interesserede er velkomne til at deltage
Læs mere


Nyhedsbillede

Gamere udlever spildrømmen


Tre datamatikere fra Grenaa er sprunget ud som spiludviklere med egen virksomhed, hvor de laver spillet Quest Accepted
Læs mere


Nyhedsbillede

Spiludviklere gør brandøvelser sjove


Datamatikerstuderende fra Grenaa skal gøre brandøvelser og kørekort mere spændende for sygeplejersker og læger ved Region Midtjylland
Læs mere


Nyhedsbillede

Kovending: Landmanden blev datamatiker


Hvis nogen spørger, hvad kvæg og computere har til fælles, kan svaret være Leif Møller. Kombinationen af de to er også startskuddet på hans virksomhed, ITXpress, hvor datamatikeren i dag har seks ansatte og en praktikant fra Erhvervsakademi Dania
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania-datamatikere bag stort whistleblower-system


12 millioner personer bruger virksomheden Got Ethics A/S’ system til anonymt at fortælle om interne skandaler. Systemet er blandt andet udviklet og ejet af Philip Kruse, der er uddannet datamatiker fra Erhvervsakademi Dania i Skive, og som har studerende i praktik netop nu
Læs mere


Nyhedsbillede

Spilbranchens første virtual reality-lab kommer til Grenaa


Erhvervsakademi Dania i Grenaa er nu officiel partner med computerspilfirmaet Crytek. Det betyder, at spilindustiens første Virtual Reality-Lab kommer til at ligge i Grenaa til gavn for de studerende, Grenaa og spilbranchen i Danmark
Læs mere


Nyhedsbillede

Studievalg: Hjemme hos nørderne på Dania


Anders la Cour fra Horsens er en af de mange unge, som har søgt ind på Erhvervsakademi Dania i Grenaa for at specialisere sig i spiludvikling. Her kan han være åben om sin interesse for computerspil og føle sig hjemme
Læs mere


Nyhedsbillede

Videregående uddannelse i spil bliver anerkendt


Udviklingen af computerspil kræver samme særlige it-færdigheder, som når et banksystem skal udvikles. Det har Erhvervsakademi Dania i Grenaa kæmpet for at få anerkendt, og det er nu lykkedes med et kvalitetsstempel af uddannelsen til datamatiker
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania-dimittender vinder et års løn til at skabe egen virksomhed


Datamatikerne Tor Vestergaard og Bjarke Ørrild fra Erhvervsakademi Dania i Grenaa har fået to ud af tre iværksætterpilot-priser i Midtjylland. Støtten giver dem mulighed for at arbejde koncentreret med deres virksomhed Sirenix det næste år og udvikle verdens bedste 3D software
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt samarbejde mellem Dania og Aalborg Universitet


Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet har indgået en 3-årig aftale, der skal være med til at kombinere et ressourcestærkt forskningsmiljø med praksisnær viden
Læs mere


Nyhedsbillede

Nu bliver vinderen fundet


Finalen i Årets Dania-praktik er i gang, hvor fem dygtige praktikanter dyster mod hinanden for at vinde årets pris og gå videre til den nationale finale
Læs mere


Nyhedsbillede

Opbakning fra erhvervslivet giver blod på tanden


Praktik gav to brødre modet til at udvikle et helt nyt koncept. Opbakningen fra virksomheden Freeway i Viborg har givet de to nyuddannede datamatikere fra Skive lyst til meget mere
Læs mere


Nyhedsbillede

International stjerne gæstede Dania Games


Forventningerne var store, da den internationalt anerkendte Ultima online-udvikler Starr Long mødte op for at fortælle om trenden Open Development for flere hundrede studerende fra Erhvervsakademi Dania i Grenaa.
Læs mere


Nyhedsbillede

Fra tømrer til datamatiker


Erhvervslivet står i kø for at få fingrene i de nyuddannede datamatikere. De mange muligheder, den 2-årige videregående uddannelse byder på, er bestemt også noget af det, der lokkede Thomas Andersen fra Skive til studiet.
Læs mere


Nyhedsbillede

Spiludviklingsinstitut holder event med internationalt topnavn


Institut for Dansk Spiludvikling og Dania Games holder stort fagligt event for spilbranchen med Ultima online-udvikleren Starr Long om Open Development, der inviterer spillere med ind i spiludvikling
Læs mere


Nyhedsbillede

Speciale i spil åbner mere end en dør


Mikkel Stensgaard elsker sit job som frontend-udvikler ved SmartWeb.dk, hvor han har været, siden han blev færdiguddannet som datamatiker med speciale i spiludvikling. Uddannelsen har ikke fastlåst ham til spil og kan bestemt bruges til andet end spilbranchen, mener han.
Læs mere 
 
 

pointer
Uddannelsen kan tages i Grenaa og Skive 
 

"Der er masser af jobmuligheder, men man skal ville det 100 %"


Thomas Væver Andersen, datamatiker