It-teknolog

It-teknologuddannelsen er en toårig videregående uddannelse. Den udbydes i Viborg og du kan vælge følgende studieretninger;

Netværk eller Elektronik

It og teknologi er i det moderne samfund omdrejningspunktet for de fleste menneskers færden, privat som professionelt. Vi forventer alle, at der er strøm på computeren, mails i indbakken og serverfunktioner, der kan rumme både dokumenter og kommunikere med andre teknologiske medier. 

Derfor er uddannelsen som IT-Teknolog et grundlæggende fundament for et arbejdsliv og en karriere med store chancer for spændende udfordringer og opgaver, samt livslang læring. Uddannelsen kan gennemføres på engelsk i Viborg, og der er altid tilkoblet en virksomhed på specialedelen. Læs hvad Jimmy Hansen fortæller om uddannelsen

Hør hvad de studerende synes om, at studere på Erhvervsakademi Dania Viborg:


Forrige
 
Næste
 
 

TAG ET AKADEMIFAG SAMTIDIG MED DIT STUDIE!

Som fuldtidsstuderende har du mulighed for at tage ekstra fag (Akademifag) sideløbende med dit nuværende studie, så bliver du endnu mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Du kan se hvilke fag, vi tilbyder med start i foråret 2017 i brochuren nedenfor. Heri kan du også se pris, tidspunkt og hvor du kan tage faget.
Nedenfor finder du også tilmeldingsblanketten, som du udfylder, mailer eller afleverer til studiesekretæren på det akademi, hvor du kan tage faget.

 

 

 

Eksempler på obligatoriske fag:

Fælles

 • Elektroniske systemer
 • Kommunikationstekniske systemer
 • Softwareudvikling
 • Virksomheden
 • Kommunikation
 • Økonomi

Netværk

 • Netværkstekniske systemer
 • Sikkerhed
 • Netværk
 • Rådgivende og konsulentfunktioner
 • Databaser og programmering
 • Workshop

Elektronik

 • Elektronisk systemer
 • Embedded systemer
 • Workshop

Læs mere om valgfagsmulighederne her

 

Undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projekter, cases, gæstelærere samt virksomhedsbesøg. Der er fokus på at inddrage erfaringer fra praksis.

Erhvervsakademi Dania er præget af engagerede undervisere, som du altid kan tage kontakt til, hvis du har brug for at snakke, hvad enten det er af faglig eller personlig karakter.

Den første tid på dit studium kan være overvældende og overraskende, for en del ting er anderledes end det, som du kender fra din ungdomsuddannelse. Der vil være mange ting at forholde sig til, både nye mennesker og en masse praktiske forhold. Du skal lære at strukturere og prioritere din tid. Der vil blive stillet krav om, at du studerer på fuldtid og arbejder grundigt med dine fag. Dette indebærer, bl.a., at du skal forberede dig på egen hånd.

 

Det sjove

Fredagsbar er af de studerende og til de studerende

DSR (De studerendes råd) afholder fester, foredrag og har indflydelse på studielivet. Rådet består udelukkende af studerende og er de studerendes talerør.

Fester er som regel ved juletid og før sommerferien, så er studieåret ved at slutte, og vi kan slappe af med en velfortjent fest. Desuden holdes der arrangementer fx i form af en rustur, når første semester skydes igang.

Det der skal til..

Eksamner finder først for alvor sted som afslutning på 2. semester. Dog træner vi ved at afholde prøveeksamner, så de studerende ved, hvad de går ind til. Der er endvidere eksamner på 3. og 4. semester.

I løbet af uddannelsen skal du skrive fire større projekter, hvoraf det 4. projekt er dit afsluttende. Det er ofte med basis i en problemstilling fra din praktikvirksomhed, og dette projekt skal efterfølgende forsvares ved en mundtlig eksamen.

Herefter kan du kalde dig for IT-teknolog!

Det lærerige.. udover den daglige undervisning

Under dit studium vil du opleve at komme på virksomhedsbesøg, og vi indbyder også gæsteundervisere, som kommer fra erhvervslivet eller fra andre videregående uddannelser.

Uddannelsen byder også sædvanligvis på en studietur til udlandet. Dette planlægges sammen med de studerende.

Dania afholder flere karrieredage, hvor du får mulighed for at høre om videreuddannelsesmuligheder, samt får nyttige indspark til at komme hurtigt i job efterfølgende.

Mindst én gang om året udskiftes de skemalagte timer med innovationsdage, hvor du lærer at anvende kreative teknikker og får mulighed for at udvikle på én eller flere virksomheders produkter og/eller processer.

 

Bøger til dit studie
Ved uddannelsens start vil du få udleveret en bogliste. Da vi med tiden kan ændre i denne, anbefaler vi, at du blot køber bøger til et semester ad gangen. Brug fx bogpriser.dk til at finde de billigste bøger eller pensum.dk for brugte fagbøger. Når du køber dine bøger, anbefaler vi generelt, at du køber de nyeste udgaver, med mindre din underviser fraråder dig dette. Du skal forvente at bruge et vist beløb på litteratur til dit studie.

 

Alle uddannelser har en studieordning, der gennemgår uddannelsens opbygning, fag og eksamener m.m., så hvis du vil læse mere om uddannelsen til it-teknolog, så klik her!

Læs fakta om uddannelsen her

Læs om Jimmi her

Hvis du vil vide mere om hvordan det er at studere og leve i Viborg, så find vores studiehåndbog lige her!

IMG_5041

 

IMG_4941

IT-Teknologudannelsen i Viborg strækker sig over to år (4 semester) og svarer ialt til 120 ECTS point.

Uddannelsens kerneområder:

Fælles

 • Elektroniske systemer (7,5 ECTS)
 • Kommunikationstekniske systemer (7,5 ECTS)
 • Softwareudvikling (5 ECTS)
 • Virksomhed (10 ECTs)

Netværk studieretning

 • Netværktekniske systemer (35 ECTS)
 • Rådgivning og konsulentfunktioner (10 ECTS)

Elektronik studieretning

 • Elektroniske systemer (20 ECTS)
 • Embedded systemer (25 ECTs)

Valgfri elementer udgør 15 ECTS (se mere under fagområde). I 4. semester er der en praktikperiode (15 ECTS), samt et skriftligt afgangsprojekt

(15 ECTS)

 

Der kan vælges imellem to studieretninger i Viborg

Netværk
Netværksspecialet er for de studerende, der ønsker job inden for it-management: planlægnings-, rådgivnings-, design- og implementeringsopgaver inden for det it- og netværkstekniske område. Med netværksspecialet opnår du forudsætninger for:

 • at kunne arbejde med komplekse IP-baserede løsninger i forhold til rådgivning og konsulentydelse, administration, drift, overvågning, vedligeholdelse, sikkerhed og problemløsning
 • at kunne løse praktiske og erhvervsnære opgaver på et komplekst og analytisk grundlag.

Specialet er bl.a. rettet mod virksomheder, som er beskæftiget med: 

 • professionel konsulentvirksomhed omkring netværks- og it-løsninger
 • rådgivning og implementering af sikkerhedsløsninger
 • ydelser inden for infrastruktur - fra ad hoc-assistance til fuld outsourcing af it-funktionen
 • rådgivning og projektering i forbindelse med kommunikationsløsninger, der integrerer it- og telefonisystemer. 

Elektronik
Elektronikspecialer er for dem, der vil arbejde med udvikling, planlægning, konstruktion og afprøvning af nye elektronikprodukter/prototyper, og produktionsteknik. Med udgangspunkt i elektronikspecialet opnår du forudsætninger for:

 • at kunne arbejde med udvikling, elektronikkonstruktion og elektronikproduktion
 • at kunne løse praktiske og erhvervsnære opgaver på et komplekst og analytisk grundlag.

Specialet er bl.a. rettet mod virksomheder, som er beskæftiget med: 

 • udvikling af nye produkter, hvori der indgår elektronik
 • elektronikproduktion og produktion, hvori der indgår elektronik og data
 • produktion af specialprodukter, hvori der indgår elektronik. 

NB - Specialet i elektronik udbydes kun ved optagelse af min. 15 studerende på studieretningen.

Til top

 

Virksomheder i ind- og udland

Erhvervsakademi Dania har et solidt samarbejde med erhvervslivet både lokalt og globalt. Det betyder, at alle vores studerende får muligheden for at komme i et spændende praktikforløb i ind- og udland. Vi arbejder med at udvikle dig som studerende, så du er parat til at bidrage aktivt til en virksomheds drift for en lang række af områder afhængigt af  hvad du lige brænder for.

Vi opfordrer alle studerende til selv at finde en praktikplads, men vi hjælper og støtter hele vejen både forud, under og efter praktikopholdet.

 

Erhvervsakademiet Dania tilbyder ERASMUS udvekslingsforløb, som giver muligheden for at studere et semester i udlandet med økonomisk støtte. Vi har f.eks. samarbejde med universiteter i England, Poland, Ungarn og Frankrig m.fl.

Optagelseskrav:

Du skal bestå dit første år med minimum et 7-tal. Når du har valgt det universitet du ønsker at studere på, skal du rådføre dig med din studievejleder og sikre, at de valgte fag kan godkendes i forhold til din uddannelse hos Dania.

Derefter skal erhvervsakademiet indstille dig, og det gøres bl.a efter en grundig vurdering fra dine undervisere, om du er egnet og om opholdet i udlandet kan bidrage positivt til din faglige og personlige udvikling. Endvidere vurderes der på, om du er studieaktiv og vil være en god ambassadør for Dania i udlandet.

Vores ERASMUS koordinatorer står selvfølgelig altid til rådighed med hjælp og vejledning.

Mikael L. Nielsen (Viborg) mlni@eadania.dk

Flemming Andersen (Randers) fka@eadania.dk

Vil du læse mere om muligheden, så klik dig ind her!

 
På første halvdel af 4. semester er du i praktik i en virksomhed. Resten af semestret, inden du afslutter din uddannelse, bruges på dén hovedopgave, du skal løse i samarbejde med en virksomhed.
 

Ansøgning om optagelse på uddannelsen skal indsendes senest den 5. juli på www.optagelse.dk.

Normalt vil der være begrænsninger på optag for alle studerende. Vi vil prioritere studerende med relevant erhvervserfaring og anbefalinger.

Specialet i elektronik udbydes kun ved optagelse af min. 15 studerende på studieretningen.

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Elektriker med specialer, automatik- og procesuddannelsen med specialer, elektronik- og svagstrømsuddannelsen eller data- og kommunikationsuddannelsen med specialer
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik C og engelsk C
 • Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux, alle med matematik C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Du kan tage Akademipakken på VUC Skive - Viborg som baggrund for din ansøgning til It-teknolog uddannelsen - se mere her

Opfylder du ikke de formelle krav, men bliver optaget på studiet alligevel, skal du bestå nogle studieforberedende fag. Se hvilke studieforberedende fag vi tilbyder og tilmeld dig her.

 

Uddannelsesstigen 2013

 

Vi er undervejs med beretninger fra vores tidligere studerende, om hvilke jobs de har i dag som uddannede IT-Teknologer.

 
 
IT-teknologer kan få job så som fx;
 • It Projekt Manager
 • It-konsulent
 • Netværkstekniker
 • Netværksdesigner
 • IT-sælger
 • Rådgiver
 • Selvstændig
 • Sikkerhedsanalytiker
 • DevOps
 

SU

For mere information omkring SU, klik her www.su.dk

 

[image]
Studiesekretær Viborg

 Specialpædagogisk støtte

Det kan også være, at du er berettiget til at få specialpædagogisk støtte (SPS) under uddannelsen. Få mere information om støtteformer og muligheder for at få SPS på www.spsu.dk eller kontakt vores studiesekretær. Du kan også læse mere om mulighederne for at søge om specialpædagogisk støtte på Uddannelsesministeriets hjemmeside her.

[image]
Studiesekretær Randers

 

Du kan finde mere information om Social Pædagogisk Støtte SPS her!

 

 

Som nytilflyttet studerende til Viborg kommune stiller kommunen en boliggaranti.

Så straks du er optaget på dit studium skal du henvende dig til os om vi skal være behjælpelige med at finde et værelse til dig. Vi kan enten tilbyde at hjælpe med et kollegieværelse lige overfor Campus eller værelse i en dele-lejlighed i byen. Sidstnævnte vil sikkert være med nogle af vores internationale studerende.

 

 

Har du spørgsmål, så kontakt vores studieleder eller studiesekretær!

[image]
Studiekoordinator IT-teknolog, adjunkt
Studiekoordinator for it-teknolog-uddannelsen og adjunkt
[image]
Studiesekretær Viborg

 

 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1600
E-mail lihy@eadania.dk

Prinsens Allé 2
8800 Viborg
 
 

 

Nyhedsbillede

Kina vil samarbejde med Dania


Erhvervsakademi Dania er netop blevet blåstemplet som en institution af høj kvalitet af det kinesiske undervisningsministerium. Det er til fordel for både danske og kinesiske studerende
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt ansigt på Erhvervsakademi Dania i Viborg


Erhvervsakademi Dania oplever en stigende interesse for sine videregående uddannelser, og det kræver flere undervisere.
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt samarbejde mellem Dania og Aalborg Universitet


Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet har indgået en 3-årig aftale, der skal være med til at kombinere et ressourcestærkt forskningsmiljø med praksisnær viden
Læs mere


Nyhedsbillede

Nu bliver vinderen fundet


Finalen i Årets Dania-praktik er i gang, hvor fem dygtige praktikanter dyster mod hinanden for at vinde årets pris og gå videre til den nationale finale
Læs mere


Nyhedsbillede

Martin drømmer om at blive IT-teknolog


Martin Laursen har søgt ind på den engelske uddannelse til IT-teknolog som første og eneste prioritet, og da IT har været en stor del af opvæksten, var det et naturligt valg
Læs mere


Nyhedsbillede

International stjerne gæstede Dania Games


Forventningerne var store, da den internationalt anerkendte Ultima online-udvikler Starr Long mødte op for at fortælle om trenden Open Development for flere hundrede studerende fra Erhvervsakademi Dania i Grenaa.
Læs mere


Nyhedsbillede

Spiludviklingsinstitut holder event med internationalt topnavn


Institut for Dansk Spiludvikling og Dania Games holder stort fagligt event for spilbranchen med Ultima online-udvikleren Starr Long om Open Development, der inviterer spillere med ind i spiludvikling
Læs mere 
 
 

pointer
Uddannelsen kan tages i Viborg 
 

"Vi bliver klædt på til at kunne det meste inden for it"


Jimmy Hansen, it-teknolog