Multimediedesigner

Går du efter en uddannelse, hvor du lærer at lave fremtidens websites, apps og mobile løsninger? På Erhvervsakademi Dania i Skive og Grenaa har du som studerende adgang til den nyeste teknologi - iPads, iPhones, tablets, osv. - fra første studiedag.

Synes du det lyder interessant at få grafisk design, markedsføring, visuel kommunikation og programmering til at spille sammen? Så er multimediedesigneruddannelsen sikkert noget for dig. Uddannelsen giver dig de kompetencer, du har brug for, når du som uddannet multimediedesigner skal deltage i at designe, planlægge, styre og realisere multimedieproduktioner til store og små virksomheder.

 
 

Uddannelsens fagområder er:

 • Kommunikation og Formidling
 • Interaktionsudvikling
 • Design og Visualisering
 • Virksomheden.

I Kommunikation og Formidling arbejder vi blandt andet med kommunikationsstrategier, markedsføring, mediesociologi og brugertest.

I Interaktionsudvikling er emnerne fx systemudvikling, html, flash og client/server programmering.

I Design og Visualisering kommer du fx til at beskæftige dig med design og udvikling af interactive brugergrænseflader, stilarter, visuel identitet, 3D og designmetoder.

I faget Virksomheden gælder der emner som innovationsprocesser, markedsføringsplaner, metoder og værktøjer til projektarbejde.

 

Undervisningen er en kombination af holdundervisning, projektarbejde, forelæsning, besøg på og af virksomheder, workshops, vejledning, præsentationer af egne projekter og tværfaglige forløb med andre uddannelser. Undervisningen tager udgangspunkt i konkrete og realistiske problemstillinger fra relevante erhverv kombineret med teorier knyttet til uddannelsens fire hovedfagområder.

Undervisningsformen er tilrettelagt, så den fordrer engagement fra de studerende og inddragelse af praksis med det formål at styrke de studerendes evne til

 • at arbejde selvstændigt
 • at samarbejde/indgå i nødvendige relationer
 • at være innovative
 • at arbejde tværfagligt.

Gennemgående for alle læringsaktiviteter er, at der er opstillet mål, formål og progression - enten af underviseren eller underviseren og de studerende i forening.

 

På første semester har følgende bøger været på litteraturlisten. Listen suppleres undervejs i studiet, når det kommer ny og – for de enkelte fag – relevant litteratur.

Interaktion:

HTML and CSS3

HTML5 CANVAS

UML Demystified

Head First - PHP & MySQL

Kommunikation:

Kommunikation i Multimedier

Design og Visualisering:

20 designprincipper

A History of Graphic Design – For rainy Days

Virksomheden:

Organisation

Web Project Management

 

 

Se faktaark om multimediedesigneruddannelsen i Skive her og om multimediedesigneruddannelsen i Grenaa her.

Studieordningen for Multimediedesigneruddannelsen (studiestart før 2014) finder du her

OBS: Der er kommet ny studieordning, gældende for studerende med studiestart september 2014 - find den her

Læs hvad vores studerende siger her

 

 

 

 

 

Uddannelsens opbygning:
Uddannelsen til multimediedesigner tager 2 år og er opdelt i fire semestre. På de første tre semestre er der mange projekter, som undervisningen er knyttet op på. Efter 2. semester er der 1. årsprøve, som er en projekteksamen i alle fire fagområder. Efter 3. semester er der eksamen i fagområderne: Interaktion, Kommunikation og formidling og Design og Visualisering. På 4. semester er der praktik i en relevant virksomhed i tre måneder, praktikprojekt og hovedopgave.

Studiet:
Undervisningen skifter gennem hele studiet mellem projektarbejde med udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra virksomheder, oplæg fra underviserne/gæsteforelæsere og tværfagligt samarbejde med de øvrige uddannelser på Erhvervsakademi Dania.

Vi lægger stor vægt på, at vores studerende gennem hele uddannelsen altid arbejder med den nyeste teknologi inden for multimedieproduktion. På samme måde er adgang til og udveksling af den nyeste viden også et område, vi vægter højt på multimediedesigneruddannelsen.

Underviserne:
Underviserne er primært tilknyttet multimediedesigneruddannelsen og har stor interesse og mange års teoretisk og praktisk erfaring inden for uddannelsens fagområder.

Her finder du Studieordning som er gældende for Multimediedesignere med start september 2017  

Her finder du Studieordning, som er gældende for Multimediedesignere med strart FØR september 2017 

Semester i udlandet? Se mere her

 

På Erhvervsakademi Dania i Grenaa kan du blive Multimediedesigner med speciale i spildesign.

Vi har bl.a. fokus på:

 • UI design
 • Character og leveldesign
 • Iværksætteri
 • Projektledelse i forbindelse med spiludvikling
 • Formidling og markedsføring af computerspil

Kontakt studiekoordinator Andreas Kure Thorngreen for flere oplysninger.

[image]
Lektor og uddannelseskoordinator
Uddannelseskoordinator på Multimediedesigneruddannelsen

 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1702
E-mail grenaa@eadania.dk

N.P. Josiassens Vej 44A
8500 Grenaa
 
 

På Erhvervsakademi Dania i Skive er der et særlig fokus på design og udvikling af multimedieprodukter til alle skærmstørrelser fra SmartWatches til storskærme.

Kontakt uddannelseskoordinator Niels Østergaard for flere oplysninger.

 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1800
E-mail skive@eadania.dk

Arvikavej 2A
7800 Skive
 

Se hvilke specialer der tilbydes på uddannelsen til multimediedesigner i Skive og Grenaa. 

 

På Erhvervsakademi Dania arbejder vi sammen med en bred vifte af regionale, nationale og internationale virksomheder. For yderligere oplysninger om hvilke praktikvirksomheder vi har konkret samarbejde med, kontakt afdelingerne i Grenaa eller Skive.

 

Det er muligt at tage sin praktik i udlandet. Du skal selv finde den virksomhed, du ønsker at være i praktik hos. Vi hjælper naturligvis med kontakt til virksomheden og alt det praktiske vedrørende praktik i udlandet. Kun virksomhedspraktik kan gennemføres i udllandet. 

Se også mere her omkring Mobility

 

På 4. semester er du i praktik i en relevant virksomhed i tre måneder. Praktikopholdet er en central del af uddannelsen. Her bliver den teoretiske viden prøvet af i praksis. Det er din mulighed for at få praktisk indsigt, ny viden og skabe netværker, du kan bruge fremadrettet. Efter praktikopholdet skriver du hovedopgave med udgangspunkt i din praktikvirksomhed.

På multimediedesigneruddannelsen har vi tre former for praktik:

 • Praktik i virksomhed
 • Projektpraktik – du arbejder med et konkret project for en virksomheden. Du arbejder primært med udgangspunkt I akademiet med fast møder / mødedage på praktikvirksomheden
 • Iværksætterpraktik – du arbejder med at etablere egen virksomhed indenfor multimediedesigneruddannelsens fagområder. Hvis du vælger iværksætterpraktik er det et krav, at du arbejder bade med form og indhold og deltager i mindst én iværksætterkonkurrence.

 

 

 

Ansøgning  om optagelse skal ske senest den 15. marts kl. 12.00 for kvote 2 og senest den 5. juli kl. 12.00 for kvote 1 på www.optagelse.dk. Herunder kan du læse mere om adgangskravene til studiet Multimediedesigner. 

Har du spørgsmål til kvote 2?

Få hurtigt svar i kvote 2-chatten med live-vejledning alle dage kl. 9-21 helt frem til ansøgningsfristen: https://c.deic.dk/kvote2


Adgang med en gymnasiel eksamen:

Har du en gymnasiel uddannelse, er der specifikt krav om at du har matematik og engelsk på niveau C. Hvis du ikke har matematik på C- niveau, kan du søge på baggrund af virksomhedsøkonomi B eller erhvervsøkonomi C.

Mangler du matematik og engelsk C, så kontakt os endelig, da vi tilbyder studieforberedende fag inden studiestart. 

Se hvilke studieforberedende fag vi tilbyder og tilmeld dig her.
Optagelse sker gennem kvote 1 på www.optagelse.dk  

 Eller du kan få adgang via en erhvervsuddannelse: Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer), Digital Media, Film- og Tv-produktionsuddannelsen (trin 2), Fotograf, Grafisk tekniker, Mediegrafiker (trin 2) og Teknisk designer.

Vi kan optage ansøgere på uddannelsen på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, hvis du har kvalifikationer, der kan sidestilles med ovenstående. Se kvote 2 kriterier og hvordan du søger under kvote 2 her.

 

Adgang uden en gymnasiel eksamen:

En fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere. Der er dog altid krav om matematik B.

Desuden er følgende relevante erhvervsuddannelser direkte adgangsgivende til studiet uden yderligere speficikke adgangskrav:

 • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
 • Digital media
 • Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
 • Fotograf
 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)
 • Skiltetekniker
 • Teknisk designer

Har du ikke matematik B, har vi som hovedregel mulighed for, at anvise et særlig tilrettelagt kursusforløb, der giver dig et niveau svarende til matematik B. Optagelse sker gennem kvote 2 på www.optagelse.dk 

Se kvote 2 kriterier og hvordan du søger under kvote 2 her.


Se kvote 2 kriterier og hvordan du søger under kvote 2 her.

Optagelse sker gennem kvote 2 på www.optagelse.dk 

Du kan tage Akademipakken fra VUC Skive - Viborg som baggrund for din ansøgning til multimediedesigneruddannelsen på Dania i Skive - se mere her

 

Optag: 

Optagelses-og afslagsbreve vil i år blive sendt til E-boks, den 28. juli 2017 kl. 00:01 og derfor vil det være en rigtig god ide,  at logge på www.eboks.dk, inden, for at sikre at du har givet lov til at det offentlige må sende dig mails.

Studiestart i Grenå er mandag den 4. september 2017 og i Skive er det fredag den 1. september 2017

Erhvervsakademiet kan kræve oversættelse af eksamensbeviser, hvis disse er affattet på et sprog forskelligt fra:

 ·Dansk

 ·Et af de nordiske sprog – Dansk, Finsk, Islandsk, Norsk eller Svensk.

 ·Engelsk

 

 Uddannelsesstigen 2013

 

 

Karrieremuligheder:

Som uddannet multimediedesigner kan du fx arbejde som:

•      Web-/multimediedesigner

•      Mobil-/appudvikler

•      Projektleder/-koordinator

•      Grafisk designer

•      Webmaster

•      Online marketingmedarbejder/konsulent

•      Webredaktør


Mange nyuddannede multimediedesignere bliver også iværksættere og etablerer egen virksomhed.

 

Statens uddannelsesstøtte
Som studerende er du berettiget til SU. Både under studiet og i forbindelse med praktik.
Siden 1. juli 2009 skal du søge SU online på su.dk. For at kunne bruge selvbetjeningssystemet "minSU" skal du have nemID, som kan bestilles hos din bank.
Læs mere på su.dk

SPS - Specialpædagogisk Støtte - til videregående uddannelse
Du kan søge om SPS, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller er ordblind.
SPS skal sikre, at du kan gennemføre en videregående uddannelse på lige fod med andre og kan f.eks. bestå af hjælpemidler og studiestøttetimer.
Du kan søge om SPS på dit uddannelsessted, når du er optaget på uddannelsen. Uddannelsesstedet sender ansøgningen sammen med dokumentation for funktionsnedsættelsen til Styrelsen, som træffer afgørelse i sagen.
Læs mere på spsu.dk

Handicaptillæg
Har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du få et tillæg til SU'en, når du læser på en videregående uddannelse.
Betingelsen er, at din funktionsnedsættelse giver betydelige begrænsninger i din evne til at have erhvervsarbejde ved siden af din uddannelse - altså have studenterjob. Tillægget kompenserer for den manglende mulighed for at have en indtægt ved siden af SU'en. Det kaldes derfor ”Handicaptillæg”.
Læs mere om handicaptillæg.

Kontakt studiesekretærer i Skive og Grenaa for flere informationer:

Ingen profilbillede
[image]
Underviser
   

 

 

Dania Skive
Arvikavej 2A
7800 Skive

 

Dania Grenaa
N.P. Josiassensvej 44
8500 Grenaa

 

[image]
Underviser og studiekoordinator
Underviser og koordinator på uddannelsen multimediedesigner i Skive
[image]
Lektor og uddannelseskoordinator
Uddannelseskoordinator på Multimediedesigneruddannelsen
 

TAG ET AKADEMIFAG SAMTIDIG MED DIT STUDIE!

Som fuldtidsstuderende har du mulighed for at tage ekstra fag (Akademifag) sideløbende med dit nuværende studie, så bliver du endnu mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Du kan se hvilke fag, vi tilbyder med start i foråret 2017 i brochuren nedenfor. Heri kan du også se pris, tidspunkt og hvor du kan tage faget.
Nedenfor finder du også tilmeldingsblanketten, som du udfylder, mailer eller afleverer til studiesekretæren på det akademi, hvor du kan tage faget.

 

 

 

 

Nyhedsbillede

Uddannelse tilpasser sig det lokale erhvervsliv


Efter en omfattende virksomhedsundersøgelse bliver studiet til multimediedesigner justeret mod det lokale erhvervslivs behov og ønsker. Erhvervsakademi Dania i Skive er en af hovedkræfterne bag tilpasningen
Læs mere


Nyhedsbillede

EU hylder Grenaas miljø for spil-iværksættere


Erhvervsakademi Dania og resten af partnerskabet bag "iværksætter-fabrikken" Game Hub Scandinavia får EU-pris for at skabe de helt rigtige rammer for spiludviklere
Læs mere


Nyhedsbillede

Kina vil samarbejde med Dania


Erhvervsakademi Dania er netop blevet blåstemplet som en institution af høj kvalitet af det kinesiske undervisningsministerium. Det er til fordel for både danske og kinesiske studerende
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende underviser sine medstuderende i at tegne


Multimediedesigner Peter Kjærgaard har startet en ugentlig tegneworkshop på Erhvervsakademi Dania i Grenaa, hvor også andre interesserede er velkomne til at deltage
Læs mere


Nyhedsbillede

Natascha vælger Dania frem for universitetet


Natascha Larsen er en af de unge, der har søgt ind på multimediedesigner-uddannelsen på Erhvervsakademi Dania i Grenaa ved kvote 2 i år, selvom uddannelsesplanerne oprindeligt pegede på en civilingeniør-uddannelse
Læs mere


Nyhedsbillede

Fra økonomi i Letland til design i Skive


Turen til Danmark blev lettiske Daiga Cepele chance for at vælge om og læse til multimediedesigner. Hun elsker, at hun nu er kreativ hver dag som webdesigner ved reklamebureauet FS2 i Skive
Læs mere


Nyhedsbillede

Selvstændig ved et tilfælde


Via praktik på studiet fandt multimediedesigner Nynne Kuhlmann gejsten til at starte op som selvstændig med eget mediebureau under navnet This Zite Up
Læs mere


Nyhedsbillede

Spilbranchens første virtual reality-lab kommer til Grenaa


Erhvervsakademi Dania i Grenaa er nu officiel partner med computerspilfirmaet Crytek. Det betyder, at spilindustiens første Virtual Reality-Lab kommer til at ligge i Grenaa til gavn for de studerende, Grenaa og spilbranchen i Danmark
Læs mere


Nyhedsbillede

Rejseberetning fra René om Summer School i Vietnam


16 studerende fra Dania brugte en del af deres sommerferie på Summer School i Vietnam. Her fortæller multimediedesigner René Storm Thomasen fra Skive om turen
Læs mere


Nyhedsbillede

Studievalg: Hjemme hos nørderne på Dania


Anders la Cour fra Horsens er en af de mange unge, som har søgt ind på Erhvervsakademi Dania i Grenaa for at specialisere sig i spiludvikling. Her kan han være åben om sin interesse for computerspil og føle sig hjemme
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt samarbejde mellem Dania og Aalborg Universitet


Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet har indgået en 3-årig aftale, der skal være med til at kombinere et ressourcestærkt forskningsmiljø med praksisnær viden
Læs mere


Nyhedsbillede

Nu bliver vinderen fundet


Finalen i Årets Dania-praktik er i gang, hvor fem dygtige praktikanter dyster mod hinanden for at vinde årets pris og gå videre til den nationale finale
Læs mere


Nyhedsbillede

”Som multimediedesigner kan jeg leve videre i min kreative verden”


Mads Christoffersen har altid været kreativ. Han både tegner og skriver fiktive historier, så for ham er en uddannelse som multimediedesigner en oplagt mulighed for at kunne fortsætte i det kreative spor
Læs mere


Nyhedsbillede

Spiludvikling og grafik lokker til to år mere i Grenaa


Denni Wind holder så meget af computerspil, at han er flyttet fra Vejen til Grenaa for at få HTX-studenterhue med speciale i spil. Nu har han søgt ind på uddannelsen til multimediedesigner ved Erhvervsakademi Dania for at blive endnu bedre til design, tegning og grafik
Læs mere


Nyhedsbillede

International stjerne gæstede Dania Games


Forventningerne var store, da den internationalt anerkendte Ultima online-udvikler Starr Long mødte op for at fortælle om trenden Open Development for flere hundrede studerende fra Erhvervsakademi Dania i Grenaa.
Læs mere


Nyhedsbillede

Spiludviklingsinstitut holder event med internationalt topnavn


Institut for Dansk Spiludvikling og Dania Games holder stort fagligt event for spilbranchen med Ultima online-udvikleren Starr Long om Open Development, der inviterer spillere med ind i spiludvikling
Læs mere 
 
 

pointer
Uddannelsen kan tages i Grenaa og Skive 
 

"Vi arbejder sammen på projektopgaver, så vi får prøvet ting af sammen. Jeg ser min rolle som multimediedesigner som den, der kommer med ideer til spildesign, til hvordan vi gør spillet indbydende for kunder"


Lasse Andersen, multimediedesigner