Automationsteknolog

Industrien kan ikke få nok – de venter på, at du tager den toårige uddannelse til Automationsteknolog. 

Automationsteknologens primære arbejdsområder er design og implementering af automatiske anlæg - fra idéoplæg til færdiggørelse og indkøring af industrielle automatiseringsopgaver. Er du lidt nørdet, vild med automationsstyring og PLC robotteknologi, så skal du starte på Erhvervsakademi Dania! Erfarne undervisere på studiet sikrer højt fagligt niveau og masser af engagement.

Tilmelding til studieoptag sker via www.optagelse.dk 

Fristen for tilmelding er følgende:

For kvote 1 (optagelse med gymnasial ungdomsuddannelse) er fristen 5. juli kl. 12.

Har du svendebrev, og nåede du ikke tilmelding til kvote 2 inden 15. marts, så er der stadig gode chancer for optagelse. Søg fortsat via www.optagelse.dk inden 5. juli kl.12.

Hvis du har spørgsmål til optagelseskrav eller til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte studievejleder Lars Dam på ld@eadania.dk / tlf. 24437523

 

OBS!

Uddannelsen er flyttet fra Hadsten til Randers i sommeren 2017, hvor vi opfører en ny og topmoderne bygning til Danias tekniske uddannelser.


Forrige
 
Næste
 
 

Uddannelsen til Automationsteknolog på Dania i Randers har følgende fag og indhold:

Basiselementer 

 • Teknisk matematik
 • Elektro-/kredsløbsteknik
 • Teknisk dokumentation
 • Sproglig kommunikation

 Virksomhedsfag

 • Erhvervsøkonomi
 • Entrepriseret
 • Kvalitetsstyring/-sikring
 • Projektledelse

 Teknologi bundne

 • Styringsteknik
 • Reguleringsteknik
 • Maskinsikkerhed
 • Dataopsamling og overvågning
 • Robotteknik

Teknologi valgdel (kan indeholde)

 • Højniveausprogrammering
 • Tavler
 • 3D tegning
 • AC-servo (motion control)

Specialeemner - på studiets 2. og 3. semester kan du som valgfrie specialeemner f.eks. vælge:

 • Robotteknologi
 • Databaser
 • Vision systemer
 • Trådløs kommunikation

Du har mulighed for at sætte dit præg på uddannelsen til Automationsteknolog i den retning, du ønsker at bevæge dig. Måske med henblik på en ganske bestemt type job efter endt uddannelse.

Semester i dlandet? Se mere her

Afslutningsprojekt

I den afsluttende del af din uddannelse skal du udarbejde dit afgangsprojekt. Emnet for projektet kan relaterer sig til dit speciale og kan tage udgangspunkt i, at du skal løse/projektere en konkret opgave. Opgaven løses for det meste i samarbejde med praktikvirksomheden.

 

 

Undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projekter, cases, gæstelærere samt virksomhedsbesøg. Der er fokus på at inddrage erfaringer fra praksis. Du vil hurtigt lære meget og opleve et studie med spændende udfordringer.

Erfarne engagerede undervisere

Erhvervsakademi Dania er præget af engagerede undervisere, som du kan tage kontakt til, hvis du skulle have brug for en snak, hvad enten det er af faglig eller personlig karakter.

Inden studiestart på de enkelte semestre mødes du med din kontaktlærer til personlig samtale om dit studieforløb.

Den første tid på dit studie kan være meget differienteret da de studerende på holdet som regel kommer med forskellig indgangsvinkeler. Der vil være mange ting at forholde sig til, både nye mennesker og nye praktiske forhold. Du skal lære at strukturere din tid og prioritere. Der vil blive stillet krav om, at du studerer på fuldtid og arbejder grundigt med dine fag. Dette indebærer også, at du skal forberede dig på egen hånd.

Se hvad automationsteknolog Martin Hansen siger om læse videre i Hadsten

 

 

Alle uddannelser har en studieordning, der detaljeret gennemgår fag og eksamener. Hvis du vil læse mere om uddannelsen til Automationsteknolog kan du se de gældende studieordninger her

Studieordning frem til august 2014

Studieordning fra august 2014

Du kan se en kort præsentation af uddannelsen her

Læs om Lasse og Erik her

 

Studiets opbygning

Automationsteknologuddannelsen er normeret til to studenterårsværk, hvilket berettiger til SU i 22 måneder.

Uddannelsen til automationsteknolog er opbygget med følgende fag/elementer:

 • Basiselementer 30 (ECTS)
 • Virksomhedsfag 20 (ECTS)
 • Teknologi - bundne 25 (ECTS)
 • Teknologi - valgdel 15 (ECTS)
 • Praktikdel 15 (ECTS)
 • Afgangsprojekt 15 (ECTS)

Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Uddannelsens varighed er således 120 ECTS-point.

 

 

På 4. semester kommer du i praktik i en virksomhed i ni uger. Praktikperioden kan danne baggrund for dit valg af afsluttende projekt. Men allerede i 2. – 3. semester kan du vælge specialeemner inden for det område, du ønsker at arbejde med i praktikken og i dit afgangsprojekt.

Studiepraktikken afsluttes med en evaluering af forløbet.

Målet med praktikopholdet er, at du kan dygtiggøre dig inden for et speciale, som virksomheden råder over.

Læs her, hvad Jørgen siger om sin virksomhedspraktik

En hel del af vores studerende bliver fastansast efter praktikperioden i deres praktikvirksomhed.

 

 

Optagelse og ansøgningsskema

Optagelse til Automationsteknologuddannelsen sker via Den Koordinerede Tilmelding KOT.

Ansøgningsskema kan findes på www.optagelse.dk.

Til Automationsteknologuddannelsen er der optagelse om sommeren.

 

Ansøgningsfrist

For Kvote 2 ansøgere (herunder erhvervsuddannede) er fristen for elektronisk tilmelding 15. marts, for kvote 1 ansøgere er fristen 5. juli.

Kvote 2 ansøgere kan dog også fortsat søge efter 15. marts, og vil blive taget i betragtning så længe der er ledige pladser på studiet.

Når den koordinerede tilmelding lukker for ekektronisk tilmelding skal du ansøge via dette ANSØGNINGSSKEMA.

 

Adgangskrav

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav: Fysik C og matematik C

 

Adgang via erhvervsuddannelse:

Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)

elektriker, bygningsautomatik

elektriker, installationsteknik

elektriker, kommunikationsteknik

elektriker, styrings- og reguleringsteknik

elektronik- og svagstrømsuddannelsen

procesoperatør (trin 2)

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via anden relevant erhvervsuddannelse end de der er nævnt ovenfor:

Specifikke adgangskrav: Fysik C og matematik C

 

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Ingen specifikke adgangskrav

 

Opfylder du ikke de formelle krav, men bliver optaget på studiet alligevel, skal du bestå nogle studieforberedende fag. Se hvilke studieforberedende fag vi tilbyder og tilmeld dig her. 

 

 

 

Den to-årige videregående uddannelse til Automationsteknolog på Erhvervsakademi Dania, Campus Randers er en del af det danske uddannelsessystem.  Uddannelser giver merit til yderligere uddannelse på fx universitet, hør vores studievejledere om mere info.

 

Uddannelsesstigen 2014

 

De automationsteknologer, som Erhvervsakademi Dania uddanner, matcher fremtidens industrivirksomheder.

Beskæftigelsesanalyse fra december 2013 viser, at 100% af  de uddannede automationsteknologer fra 2013 har arbejde inden for branchen.

Det skyldes, at Erhvervsakademi Dania kender til krav og præmisser i landets industrivirksomheder og er i fast dialog med såvel store som mindre aktører for at være på forkant med udviklingen.

Automationsteknologer arbejder inden for:

 • Maskinbyggeri
 • Procesvirksomheder
 • Rådgivningsbranchen
 • Grossister og leverandører
 • Salg
 • Projektleder
 • Selvstændig virksomhed.

Typiske arbejdsopgaver vil være at:

 • Udarbejde specifikation i samråd med kunde og leverandør
 • Udarbejde og formidle teknisk dokumentation
 • Være ansvarlig for og lede projekteringsfase, udførelse, indkøring og optimering af maskin- og procesanlæg
 • Udvælge økonomiske og procesoptimale løsninger til konkrete projekter
 • Designe og udvikle nye procesanlæg ved hjælp af tidens teknologi
 • Være en del af virksomhedens ledelse.
 

Med uddannelsen vil du opleve at få større ansvar, flere jobmuligheder og mulighed for stillinger, hvor man fx ikke skal "trække kabler" resten af ens arbejdsliv.

Læs udtalelser fra erhvervslivets chefer her.

Uddannelsen som automationsteknolog åbner mulighed for en række spændende job som projektleder, udviklingsingeniør, stærkstrømstekniker eller SRO-tekniker. Industrien efterspørger automationsteknologens kompeten cer, og det er en teknisk videregående uddannelse i vækst.

 

Hverdagen

Når du læser til automationsteknolog på Erhvervsakademi Dania i Randers siger du samtidig ja til projekter, der til forveksling minder om det, du vil møde i et fremtidigt job. Studiet bliver løbende udviklet, så det til stadighed spejler de udfordringer samfundet byder på. Undervisningen er tilrettelagt, så både tekniske og bløde kompetencer bliver styrket.

Kontakt til erhvervslivet

På Erhvervsakademi Dania i Randers har vi nær tilknytning til erhvervslivet, og det er undervisningen bygget op omkring. I forbindelse med dit afslutningsprojekt får du tilknyttet en erhvervsvejleder, typisk fra en rådgivende ingeniørvirksomhed eller en større elinstallationsvirksomhed.

Virkelighedsnære projekter

Projektarbejde udgør en væsentlig del af uddannelsesforløbet. Du vil få forståelse for at tilrettelægge og styre et projekt fra de første tanker er gjort, til det er ført ud i livet. Gennem projekterne lærer du at bruge de arbejdsmetoder, der bruges i de virksomheder, hvor du senere kan få job.

Uddannelsen er på hvert semester bygget op om erhvervsrelevante temaer. Gennem undervisning og projektarbejde får du de nødvendige færdigheder og kompetencer til at møde de udfordringer, vores dynamiske samfund byder på.

Du får tiltagende ansvar

Uddannelsen er et progressivt forløb, hvor du i tiltagende grad får ansvar for indhold og udformning af læringen. Projekterne i de sidste to semestre tilrettelægger du for en stor del selv, og du får mulighed for sparring med en vejleder, der kan bidrage med viden og konstruktiv kritik. Du vil møde et miks af forskellige læringsformer tilpasset de aktuelle fag og emner, du aktuelt arbejder med.

Netværk

Netværk i og uden for Erhvervsakademi Dania er et af de bærende elementer i et dynamisk samfund. Under din uddannelse får du kontakter, der rækker langt ind i fremtiden.

Når du arbejder med projekter bliver du opmuntret til at udvikle dine netværkskontakter, så du allerede har et veletableret fagligt netværk, den dag du er færdiguddannet. Vi udvikler og styrker løbende vores netværk både i forhold til relevante erhvervsvirksomheder og til andre uddannelsesinstitutioner.

I løbet af uddannelsen vil du stifte venskaber, der varer for livet. Venskaberne vil naturligvis blive en vigtig del at det netværk, som du får opbygget.

Innovation på skemaet

Under din uddannelse på Erhvervsakademi Dania i Randers vil du igennem studiet arbejde med innovation i forbindelse med dine projekter.

Lokaler og udstyr

Tror du på, at omgivelserne har betydning for læring? Det gør vi! Lokaler og udstyr er vigtige elementer for både trivsel og udvikling. På Erhvervsakademi Dania i Randers vil du opleve de bedste rammer. Akademiet tilbyder et spændende uddannelsesmiljø i et byggeri med lyse lokaler og åbne områder, hvor du hurtigt finder dig godt tilrette. Randers giver gode muligheder for at kunne flytte til byen og der er tilmed Ungdomsboliger lige ved campusset. Du får adgang til alsidig kantine, som roses af mange af vores studerende.

Vi søger til stadighed at kunne tilbyde moderne og velholdt udstyr, der er på højde med det materiel, man møder ude i erhvervslivet. Vi har i den sammenhæng et nært samarbejde med producenter og leverandører.

 

Til top

 

 

For mere information omkring SU, klik her www.su.dk eller kontakt vores studiesekretær  
Ingen profilbillede
 
Vedrørende SPS - socialpædagogisk støtte - kontakt vores studievejleder  
[image]
Adjunkt og studievejleder
 
Du kan også finde mere information om SPS her! Det kan være aktuelt, hvis du fx er ordblind.  
 

TAG ET AKADEMIFAG SAMTIDIG MED DIT STUDIE!

Som fuldtidsstuderende har du mulighed for at tage ekstra fag (Akademifag) sideløbende med dit nuværende studie, så bliver du endnu mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Du kan se hvilke fag, vi tilbyder med start i foråret 2017 i brochuren nedenfor. Heri kan du også se pris, tidspunkt og hvor du kan tage faget.
Nedenfor finder du også tilmeldingsblanketten, som du udfylder, mailer eller afleverer til studiesekretæren på det akademi, hvor du kan tage faget.

 

 

 

 

Nyhedsbillede

De sidste dimittender fra Dania i Hadsten


Forleden dimitterede de sidste teknologisk uddannede fra Erhvervsakademi Dania i Hadsten, for efter sommerferien rykker hele campusset til Randers
Læs mere


Nyhedsbillede

Stort byggeri skudt i gang på Dania


Erhvervsakademi Dania bygger op til 1500 m2 til de tekniske uddannelser, der er vokset ud af sine rammer i Hadsten. Forleden tog bestyrelsesformand og rektor første spadestik til det omfattende byggeri på Minervavej i Randers
Læs mere


Nyhedsbillede

Jobgaranti lokkede Lykke til robotterne


35-årige Lykke Riis er glad for at læse den videregående uddannelsen til automationsteknolog, som får hende til at tænke mere firkantet og logisk, men også sikrer hende job i en branche uden arbejdsløshed
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende optimerer Randers Bryghus


Automationsteknologer fra Erhvervsakademi Dania afprøver teorien i praksis ved at hjælpe Randers Bryghus med at undgå svind
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania investerer i tekniske videregående uddannelser


Erhvervsakademi Dania bygger op til 1500 m2 til de tekniske uddannelser, der er vokset ud af sine rammer i Hadsten
Læs mere


Nyhedsbillede

3D-grafik gør robotstuderende dygtigere


Studerende på Erhvervsakademi Dania tester ny software, der gør 3D-simulering af store robotanlæg til en leg
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt samarbejde mellem Dania og Aalborg Universitet


Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet har indgået en 3-årig aftale, der skal være med til at kombinere et ressourcestærkt forskningsmiljø med praksisnær viden
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende møder virkeligheden i praktik


Alle videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania har praktik som et fast element. Det er her, de studerende for alvor får testet deres teori i praksis og lært livet i deres kommende erhverv at kende
Læs mere


Nyhedsbillede

Nu bliver vinderen fundet


Finalen i Årets Dania-praktik er i gang, hvor fem dygtige praktikanter dyster mod hinanden for at vinde årets pris og gå videre til den nationale finale
Læs mere


Nyhedsbillede

Robotter og variation i hverdagen lokker til Hadsten


Innovation, effektivisering, variation, god løn og fuld beskæftigelse. Automationsteknolog har det hele, og derfor har Christian Løvig søgt ind på den videregående uddannelse i Hadsten via kvote 2
Læs mere


Nyhedsbillede

Jonas vil styre robotter i industrien


På Erhvervsakademi Dania er der 21 forskellige videregående uddannelser og 2500 studerende, men hvem er de studerende? Her kan du møde Tobias og høre, hvorfor han vil arbejde med robotter
Læs mere


Nyhedsbillede

Bror lokkede Kasper ind i automationsbranchen


Kasper Ib har været i praktik ved Randers-virksomheden Dupont & Co. Automation A/S som en del af uddannelsen til automationsteknolog ved Erhvervsakademi Dania. HTX-studenten fra Randers er glad for at bruge det, han har lært, og se sine projekter blive til virkelighed i en branche, der virkelig mangler folk.
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania investerer i ny robot til undervisning


I Hadsten har de studerende på den videregående uddannelse til automationsteknolog fået nyt robotlegetøj fra Denso for at gøre undervisningen mere fleksibel.
Læs mere


Nyhedsbillede

Tidligere studerende viser Danias jobmuligheder til infomøde


Fire tidligere studerende vender onsdag d. 4. marts tilbage, hvor det hele startede - på Erhvervsakademi Dania i Hadsten. Hør om deres komet-karrierer til infomødet kl. 17 på Ellemosevej 36.
Læs mere


Nyhedsbillede

Innovationsdagen i Viborg, hvor nej var forbudt


Ideudviklingen gik godt for autoteknologerne fra 1. semester. Med udgangspunkt i et idegenereringsværktøj udviklede de ideer til fremtidens bilindustri. Erhvervsakademi Dania holdt fredag Entreprenørskabsfestival sammen med VIA i Studentervæksthus Viborg. Dagen handlede om innovation, ideer og drømme.
Læs mere


Nyhedsbillede

Studiestart i Hadsten: ”Alle ser frem til seriøsitet, faglighed og nærhed”


39 nye studerende startede mandag deres studieliv på Erhvervsakademi Dania i Hadsten. Det var samtidig også afdelingschef Eva Lunds første skoledag.
Læs mereBeskæftigelsesundersøgelse fra december 2013 viser, at 100% af de uddannede automationsteknologer fra Erhvervsakademi Dania har arbejde i branchen. Se mere her

Rockwell besøgte Erhvervsakademi Dania med det nyeste udstyr inden for automation - læs mere her

Erhvervsakademier har haft den bedste udvikling målt på løn og beskæftigelsesfrekvens - læs mere her

 

Har du spørgsmål til Automationsteknologuddannelsen i Hadsten? Kontakt koordinator/studievejleder Lars Dam.

[image]
Underviser og studievejleder

Drejer din henvendelse sig om SU eller andre studieadministrative spørgsmål kontakt vores studiesekretær:

[image]
Studiesekretær
 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1000
E-mail randers@eadania.dk

Ellemosevej 36
8370 Hadsten
 
 
 

pointer
Uddannelsen kan tages i Randers 
 

"Jeg vil op på et højere niveau og fx lære mere om økonomi og ledelse. Fra at vedligeholde maskiner vil jeg hellere udvikle industrimaskiner"


Lasse Lildal Jørgensen, automationsteknolog