Autoteknolog

Autoteknologuddannelsen er en toårig uddannelse, der udbydes i Viborg. Uddannelsen kvalificerer dig til job med diagnosticering, reparation og optimering af autoteknologiske produkter samt at kunne varetage funktioner indenfor bl.a. ledelse, salg og rådgivning.

Autoteknologuddannelsen handler om biler, men samtidig lærer du, at kombinere teori og praksis og håndtere både de tekniske og kommercielle problemstillinger inden for autorelaterede brancher. Uddannelsen arbejder både med innovation og design, motorstyring, karrosseri, ledelse, økonomi og personalejura. Autoteknologuddannelsen kan også gennemføres på engelsk i Viborg.

 


Forrige
 
Næste
 
 

Oligatoriske fag:

 • Økonomi og jura
 • Personaleledelse
 • Kommunikation og service
 • kvalitet og teknisk rådgivning
 • Innovation, teknologi og designforståelse
 • Motorstyring
 • Gearkasser og transmission
 • Komfort, performance og teleudstyr
 • Sikkerheds - og SRS-systemer
 • Karrosseri og struktur

Eksempler på valgfag (2. og 3. semester):

 • Mekanisk optimering
 • Elektronisk optimering
 • Hybrid biler
 • Datalogning og -analyse
 • Pneumatik og undervogn
 • Styretøj og undervogn
 • Optimering af karrosseri
 • Driftsøkonomi
 

IMG_5295

Undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projekter, cases, gæstelærere samt virksomhedsbesøg. Der er fokus på at inddrage erfaringer fra praksis. Da Autoteknolog uddannelsen er både teknisk og kommerciel, foregår der ugentligt undervisning på autoteknisk center

Erhvervsakademi Dania er præget af engagerede undervisere, som du altid kan tage kontakt til, hvis du har brug for at snakke, hvad enten det er af faglig eller personlig karakter.

Den første tid på dit studium kan være overvældende og overraskende, for en del ting er anderledes end det, som du kender fra din ungdomsuddannelse. Der vil være mange ting at forholde sig til, både nye mennesker og en masse praktiske forhold. Du skal lære at strukturere og prioritere din tid. Der vil blive stillet krav om, at du studerer på fuldtid og arbejder grundigt med dine fag. Dette indebærer, bl.a., at du skal forberede dig på egen hånd.

 

Det sjove

Fredagsbar er af de studerende og til de studerende

DSR (De studerendes råd) afholder fester, foredrag og har indflydelse på studielivet. Rådet består udelukkende af studerende og er de studerendes talerør.

Fester er som regel ved juletid og før sommerferien, så er studieåret ved at slutte, og vi kan slappe af med en velfortjent fest. Desuden holdes der arrangementer fx i form af en rustur, når første semester skydes igang.

Det der skal til..

Eksamner finder først for alvor sted som afslutning på 2. semester. Dog træner vi ved at afholde prøveeksamner, så de studerende ved ,hvad de går ind til. Der er endvidere eksamner på 3. og 4. semester.

Projekter

I løbet af uddannelsen skal du skrive fire større projekter, og det 4. projekt er dit afsluttende. Det er ofte med basis i en problemstilling fra din praktikvirksomhed, og dette projekt skal efterfølgende forsvares ved en mundtlig eksamen.

Herefter kan du kalde dig for autoteknolog!

Det lærerige.. udover den daglige undervisning

Under dit studium vil du opleve at komme på virksomhedsbesøg, og vi indbyder også gæsteundervisere, som kommer fra erhvervslivet eller fra andre videregående uddannelser.

Uddannelsen byder også sædvanligvis på en studietur til udlandet. Dette planlægges sammen med de studerende.

Dania afholder flere karrieredage, hvor du får mulighed for at høre om videreuddannelsesmuligheder, samt får nyttige indspark til at komme hurtigt i job efterfølgende.

Mindst én gang om året udskiftes de skemalagte timer med innovationsdage, hvor du lærer at anvende kreative teknikker og får mulighed for at udvikle på én eller flere virksomheders produkter og/eller processer.

 

På autoteknologuddannelsen bruger vi hovedsagligt elektroniske versioner af teknisk litteratur samt uddeling af kopier o.lign.

 

Alle uddannelser har en studieordning, der gennemgår uddannelsens opbygning, fag og eksamener m.m., så hvis du vil læse mere om uddannelsen til autoteknolog, så klik her!

Læs fakta om uddannelsen her

Læs hvad Peder siger her

Hvis du vil vide mere om, hvordan det er at studere og leve i Viborg, så find vores studiehåndbog lige her!

IMG_5027

 

Autoteknologuddannelsen er nomineret til to år på fuldtid, svarende til 120 ECTS.

Uddannelsen er bygget op omkring nedestående kerneområder:

 • Teknologi og design
 • Optimering og reparation
 • IT-håndtering
 • Rådgivning og formidling
 • Kommunikation
 • Salg og service
 • Drifts- og økonomiledelse
 • Personaleledelse
 • Kvalitet og sikkerhed
 • Dokumentation

De obligatoriske fag udgør 65 ECTS og valgfag udgør 25 ECTS (se flere detaljer under fagområde). På 4. semester skal du genneføre en tre måneders praktikperiode (15 ECTS), samt skrive dit afsluttende projekt (15 ECTS).

Semester i udlandet? Se mere her

 

På uddannelsens 4. semester skal du specialisere dig indenfor et selvvalgt fagområde. Så her har du mulighed for at vælge netop dét emne, der interesserer dig mest. Specialiseringsdelen foregår i tæt samarbejde med en virksomhed, og du skal kunne demonstrere dine evner til at kombinere teori med praksis.

Læs om specialerne i Valgfagskataloget her

 

Virksomheder i ind- og udland

Erhvervsakademi Dania har et solidt samarbejde med erhvervslivet både lokalt og globalt. Det betyder, at alle vores studerende får muligheden for at komme i et spændende praktikforløb i enten ind- og udland. Vi arbejder med at udvikle dig som studerende, så du er parat til at bidrage aktivt til en virksomheds drift for en lang række af områder afhængigt af, hvad du lige brænder for.

Vi opfordrer alle studerende til selv at finde en praktikplads, men vi hjælper og støtter hele vejen både forud, under og efter praktikopholdet.

 

Erhvervsakademiet Dania tilbyder ERASMUS udvekslingsforløb, som giver muligheden for at studere et semester i udlandet med økonomisk støtte. Vi har fx samarbejde med universiteter i England, Polen, Ungarn og Frankrig m.fl.

Optagelseskrav:

Du skal bestå dit første år med minimum et 7-tal. Når du har valgt det universitet, du ønsker at studere på, skal du rådføre dig med din studievejleder og sikre, at de valgte fag kan godkendes i forhold til din uddannelse hos Dania.

Derefter skal erhvervsakademiet indstille dig, og det gøres bl.a. efter en grundig vurdering fra dine undervisere, om du er egnet og om opholdet i udlandet kan bidrage positivt til din faglige og personlige udvikling. Endvidere vurderes der på, om du er studieaktiv og vil være en god ambassadør for Dania i udlandet.

Vores ERASMUS koordinatorer står selvfølgelig altid til rådighed med hjælp og vejledning.

Mikael L. Nielsen (Viborg) mlni@eadania.dk

Flemming Andersen (Randers) fka@eadania.dk

Vil du læse mere om muligheden, så klik dig ind her!

 

I første halvdel af 4. semester er du i praktik i en virksomhed. Det kan enten være i Danmark eller i udlandet. Formålet med praktikken er at få afprøvet den teoretiske viden i praksis og få erfaring med andre arbejdsmetoder til løsning af konkrete arbejdsopgaver. Endvidere får du indsigt i de krav og forventninger, som virksomheder stiller.

 

Ansøgning om optagelse på uddannelsen skal indsendes senest den 5. juli på www.optagelse.dk.

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller eux
 • Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danske
 • Adgangseksamen for ingeniøruddannelserne samt matematik C
 • En erhvervsuddannelse som mekaniker (trin 2), karrosseriuddannelsen, cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer), flymekaniker, entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker (med specialer), lastvognsmekaniker (trin 2), mekaniker, eller personvognsmekaniker (trin2)
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne samt matematik C

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Du kan tage Akademipakken fra VUC Skive - Viborg som baggrund for din ansøgning til Autoteknolog uddannelsen. Se mere her

 

Opfylder du ikke de formelle krav, men bliver optaget på studiet alligevel, skal du bestå nogle studieforberedende fag. Se hvilke studieforberedende fag vi tilbyder og tilmeld dig her. 

 

 

 Uddannelsesstigen 2013

 

Vi er undervejs med beretninger fra vores tidligere studerende, om hvilke jobs de har idag som uddannet Autoteknologer.

 

Autoteknologen får typisk job som:

 • Diagnosetekniker
 • Værkfører
 • Konsulent
 • Værkstedschef
 

For mere information omkring SU, klik her www.su.dk

[image]
Studiesekretær Viborg

Specialpædagogisk støtte

Det kan også være, at du er berettiget til at få specialpædagogisk støtte (SPS) under uddannelsen. Få mere information om støtteformer og muligheder for at få SPS på www.spsu.dk eller kontakt vores studiesekretær. Du kan også læse mere om mulighederne for at søge om specialpædagogisk støtte på Uddannelsesministeriets hjemmeside her.

[image]
Studiesekretær Randers
+45 8711 4407
Vejleder vedr. SPS.  Studiesekretær på Handelsøkonomuddannelsen i Randers.

 

Du kan også finde mere information om SPS her!

 

 

Som nytilflyttet studerende til Viborg kommune stiller kommunen en boliggaranti.

Så straks du er optaget på dit studium skal du henvende dig til os om vi skal være behjælpelige med at finde et værelse til dig. Vi kan enten tilbyde at hjælpe med et kollegieværelse lige overfor Campus eller værelse i en dele-lejlighed i byen. Sidstnævnte vil sikkert være med nogle af vores internationale studerende.

 

TAG ET AKADEMIFAG SAMTIDIG MED DIT STUDIE!

Som fuldtidsstuderende har du mulighed for at tage ekstra fag (Akademifag) sideløbende med dit nuværende studie, så bliver du endnu mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Du kan se hvilke fag, vi tilbyder med start i foråret 2017 i brochuren nedenfor. Heri kan du også se pris, tidspunkt og hvor du kan tage faget.
Nedenfor finder du også tilmeldingsblanketten, som du udfylder, mailer eller afleverer til studiesekretæren på det akademi, hvor du kan tage faget.

 

 

 

Har du spørgsmål, så kontakt vores studiesekretær:

[image]
Studiesekretær Viborg
 

 

Nyhedsbillede

Værkstedschef


Mød Jan Færch, der er uddannet autoteknolog og i dag arbejder som værkstedschef ved Dahl Pedersen i Viborg, hvor han planlægger og leder værkstedet
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt samarbejde mellem Dania og Aalborg Universitet


Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet har indgået en 3-årig aftale, der skal være med til at kombinere et ressourcestærkt forskningsmiljø med praksisnær viden
Læs mere


Nyhedsbillede

Mekaniker med karrieredrømme fik job via praktik


En ambitiøs hovedopgave, samtaler med kunder og en lyst til at gøre en forskel. Det er grundene til, at Demir Kepic snart kan stifte titlen som autoteknolog-studerende ud med titlen som værkstedsassistent ved Dahl Pedersen i Viborg
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende møder virkeligheden i praktik


Alle videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania har praktik som et fast element. Det er her, de studerende for alvor får testet deres teori i praksis og lært livet i deres kommende erhverv at kende
Læs mere


Nyhedsbillede

”Jeg elsker biler”


Søren Welløv har søgt ind på den videregående uddannelse som autoteknolog af en helt særlig årsag – han elsker biler
Læs mere


Nyhedsbillede

Erhvervsakademi Dania i Viborg åbner dørene


Find dit speciale på Dania i Viborg, hør mere om efteruddannelse, mød tidligere studerende og oplev det nye fællesområde til infomøde onsdag d. 25. februar kl. 19 på Prinsens allé 2.
Læs mere


Nyhedsbillede

Autoteknologer reflekterer over studietur til USA


Refleksion er et læringsmål på den to årige videregående uddannelse til autoteknolog på Erhvervsakademi Dania i Viborg. Derfor fylder oplevelser fra messebesøg i Las Vegas og værkstedbesøg hos BMW i Beverly Hills mere end blot begejstring over flotte, hurtige biler
Læs mere


Nyhedsbillede

Martin er både soldat og autoteknolog-studerende


Efter mange år som professionel soldat læser Martin Bendix Schou på den videregående uddannelse til autoteknolog. Selvom turen fra Skanderborg til Viborg er lang, er den dét værd: Studiet har nemlig udviklet ham meget både personligt og professionelt.
Læs mere


Nyhedsbillede

Autoteknologer fra Viborg får nyeste viden på studietur til USA


Fredag drager 14 autoteknolog-studerende fra Erhvervsakademi Dania i Viborg til USA for at få den nyeste viden inden for branchen ved bl.a. en af verdens største bilmesser i Las Vegas.
Læs mere


Nyhedsbillede

Bojsen Biler ansætter autoteknolog efter praktik


Bojsen Biler i Viborg kendte ikke til autoteknologer. Nu er Michael Peter Madsen ansat som kundemodtagemand. Han er lige blevet færdig med den toårige videregående uddannelse til autoteknolog fra Erhvervsakademi Dania i Viborg. Men autoteknologen startede allerede i maj i Bojsen Biler, efter at virksomheden havde afprøvet hans kunnen i tre måneder.
Læs mere


Nyhedsbillede

Kommende generationsskifte giver plads til autoteknologer


Bilforhandler Ejner Hessel A/S har ansat 25-årige Tino Christensen som værkfører for personvogsafdelingen i Aars. Hans baggrund som autoteknolog fra Erhvervsakademi Dania i Viborg er perfekt til virksomheden, der gerne vil have flere som ham ind i folden.
Læs mere


Nyhedsbillede

Med uddannelsen til autoteknolog ved jeg, hvad jeg taler med kunderne om


Peder Holmriis Jacobsen blev udlært automekaniker i 2012 og havde fra kammerater hørt om den videregående uddannelse til autoteknolog på Erhvervsakademi Dania. Peder ville have mere viden på, så han startede i september 2012 på studiet på Prinsens Allé i Viborg.
Læs mere 
 
 

pointer
Uddannelsen kan tages i Viborg 
 

"Med uddannelsen til autoteknolog ved jeg, hvad jeg taler om med kunderne"


Peder Holmriis