El-installatør

El-installatør er en toårig videregående uddannelse med ni ugers praktik indlagt. En el-installatør planlægger, implementerer og varetager driften af systemer inden for f.eks. stærkstrøm og elforsyning.

Uddannelsen fra Erhvervsakademi Dania åbner mange døre til job i andre brancher, og man kan også blive selvstændig med autorisation som uddannet el-installatør. Det er en kort videregående uddannelse, som er med til at sikre, at du fx ikke skal fræse riller til du skal pensioneres.

 

Ordinær tilmelding til studieoptag sker via www.optagelse.dk 

Fristen for tilmelding er følgende:

For kvote 1 (optagelse med gymnasial ungdomsuddannelse) er fristen 5. juli kl. 12.

Har du svendebrev, og nåede du ikke tilmelding til kvote 2 inden 15. marts, så er der stadig gode chancer for optagelse. Søg fortsat via www.optagelse.dk inden 5. juli kl.12.

 

Der er både sommer- og vinterstudiestart på uddannelsen.

 

Hvis du har spørgsmål til optagelseskrav ellertil tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte eadania@eadania.dk

Spørgsmål til selve uddannelsen bedes rettes til studievejleder Lars Dam på ld@eadania.dk / tlf. 24437523

 

OBS!

Uddannelsen er flyttet fra Hadsten til Randers i sommeren 2017, hvor vi opfører en ny og topmoderne bygning til Danias tekniske uddannelser.


Forrige
 
Næste
 
 

Den obligatoriske del på installatør-uddannelsen består af tre hovedområder:

Alment
Det almene fagområde kvalificerer den studerende til at kunne løse tekniske og dokumentmæssige problemer inden for energi og installation. Ligeledes udvikles den studerendes sproglige, kulturelle og personlige kompetencer til brug for virksomhedens opgaveløsning.
De almene emner er

 • Sproglig kommunikation
 • Teknisk dokumentation
 • Teknisk matematik og fysik
 • Informationsteknik

Virksomheden
Fagområdet virksomheden giver den studerende kompetancer til at kunne projektere og gennemføre installationsprojekter efter gældende lovgivning og kvalitetskrav under hensyn til virksomhedens organisation, drift, økonomi og miljø.
Emnerne er

 • Køb og salg
 • Økonomi Organisation
 • Projektledelse
 • Jura
 • Miljø og sikkerhed
 • Kvalitet samt virksomhedsteknik.

Teknologi
Med dette område kan den studerende projektere og gennemføre installations- og energiforsyningsprojekter under anvendelse af tidssvarende teknologi og efter gældende lovgivning.

 • Elektriske installationer
 • Elforsyningsanlæg
 • Mindre maskinanlæg
 • Elfordelingstavler

Til top

 

 

 

Undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projekter, cases, gæstelærere, virksomhedssamarbejde og virksomhedsbesøg. Fokus er på el-faglighed og  dine erfaringer fra praksis. 

Erfarne engagerede undervisere
Dania har et hold meget engagerede og erfarne undervisere, som du kan kontake til, hvis du skulle have brug for en snak - hvad enten det er af faglig eller personlig karakter. Det gælder stort set 24 timer i døgnet.

Inden studiestart på de enkelte semestre mødes du med din kontaktlærer til personlig samtale om dit studieforløb.

Den første tid på dit studie kan være overvældende og overraskende, for en del ting vil være anderledes, end du har været vant til på din erhvervs-/ungdomsuddannelse.

Der vil være mange ting at forholde sig til - både nye mennesker og en masse praktiske forhold. Du skal lære at strukturere din tid og prioritere. Der vil blive stillet krav om, at du studerer på fuldtid og arbejder grundigt med dine fag. Dette indebærer også, at du skal forberede dig på egen hånd.

 

Alle uddannelser har en studieordning, der detaljeret gennemgår fag og eksaminer.

Du kan derfor læse mere om El-installatør uddannelsen i installatøruddannelsens studierordning:

Studieordning fra august 2014

Studieordning frem til august 2014

 

FAKTA OM UDDANNELSEN TIL EL-INSTALLATØR

 • Toårig videregående uddannelse på Erhvervsakademi Dania i Randers
 • Uddannelsen til el-installatør består af en obligatorisk del, en valgdel, ni ugers praktik og et afgangsprojekt
 • Undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projekter, cases, gæstelærere og virksomhedsbesøg.
 • Som el-installatør kan du fx blive projektleder, rådgiver eller selvstændig
 • Jobmulighederne er meget gode – over 92 % kommer i job, mens resten læser videre
 • Næste studiestart er til august, og ansøgningsfrsiten er 5. juli via optagelse.dk

Kontakt Leif Peter Jensen på lpj@eadania.dk eller tlf. 2175 3751, hvis du har spørgsmål.

Du kan også se en kort præsentation af uddannelsen her

 

Uddannelsen til el-installatør er en 2-årig videregående uddannelse og består af en obligatorisk del, en valgdel, praktik og et afgangsprojekt.

Obligatorisk del
Den obligatoriske del består af følgende fagområder:

 • Alment
 • Virksomheden
 • Teknologi

Valgdel
Det er muligt at arbejde med forskellige installationstekniske emner, herunder autorisation og emner indenfor vedvarende energi.

Kunne du have lyst til at komme til udlandet i praktik? Så gør ligesom Kasper Gregersen og Ronnie Bladt, der var i ni ugers praktik på Grønland for at energioptimere i vildmarken. Læs om deres vilde oplevelser her 

Afsluttende eksamensprojekt
Den studerende skal dokumentere evne til på et analytisk og metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for teknologi.
Afslutningsprojektet udarbejdes ofte i samarbejde med den virksomhed, hvor man har været i praktik.

 

I 4. semester kommer du i praktik i en virksomhed i ni uger. Praktikperioden kan danne baggrund for dit valg af afsluttende projekt. 

Målet med praktikopholdet er, at du dygtiggør dig inden for et speciale, som virksomheden beskæftiger sig med. De problemstilliger, du arbejder med i praktik, kan indgå i det efterfølgende afslutningsprojekt. 

Praktikken kan også foregå i udlandet. Det gjorde fx Kasper og Ronnie, der var i Grønland.

Studiepraktikken afsluttes med en evaluering af forløbet.

 

Næste studiestart på installatøruddannelsen er januar/februar 2018

Ansøgningsfrist den 5. januar. 

Vejledning og ansøgningsskema finder du på denne side

 

Optagelse på El-installatøruddannelsen med sommerstart sker via Den Koordinerede Tilmelding, der er åben fra 1. februar til 5. juli. Ansøgningsskemaet er på www.optagelse.dk

For Kvote 2-ansøgere (herunder erhvervsuddannede) er fristen for elektronisk tilmelding 15. marts. For kvote 1 ansøgere er fristen 5. juli. Kvote 2 ansøgere kan dog også fortsat søge efter 15. marts, og vil blive taget i betragtning, så længe der er ledige pladser på studiet.

Adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelser

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • elektriker, bygningsautomatik
 • elektriker, installationsteknik
 • elektriker, kommunikationsteknik
 • elektriker, styrings- og reguleringsteknik
 • elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Adgang via anden relevant erhvervsuddannelse end den, der er nævnt ovenfor:

Specifikke adgangskrav: Matematik C

Opfylder du ikke de formelle krav, men bliver optaget på studiet alligevel, skal du bestå nogle studieforberedende fag. Se hvilke studieforberedende fag vi tilbyder og tilmeld dig her. 

 

 

Den to-årige videregående uddannelse til El-installatør på Erhvervsakademi Dania i Randers er en del af det danske uddannelsessystem.  Uddannelser giver merit til yderligere uddannelse på fx universitet, hør vores studievejledere om mere info.

Læs om Kristian, der læser videre til ingeniør med merit fra Dania her

 

Uddannelsesstigen 2014

 

Uddannelsen til el-installatør åbner mange døre. Beskæftigelsesanalyse fra december 2013 viser, at 92% har job inden for branchen. Resten har valgt at læse videre, har job i anden branche og kun én var ledig ved opgørelsen.

El-installatører arbejder inden for:

 • Egen installatørvirksomhed
 • Installations- og forsyningsvirksomhed
 • Rådgivningsbranchen
 • Procesanlæg
 • Salg

Typiske arbejdsfunktioner kan være:

 • Installatør eller overmontør i en installationsvirksomhed
 • Projektleder inden for elbranchen
 • Elmester inden for offshore industrien
 • Elmester i handelsflåden
 • Elinstallatør eller tekniker i en rådgivende virksomhed
 • Sælger eller repræsentant hos en elleverandør eller grossistvirksomhed
 • Driftsleder inden for energiforsyningssektoren
 • Beregnervirksomhed

Læs her, om Mikkels jobdrømme som el-installatør

 

Døråbner til nye jobmuligheder med bedre løn og mere ansvar

Uddannelsen til el-installatør er for mange en dør-åbner til brancher, hvor du kan gøre brug af din nye viden fra studiet. På den måde får du flere jobmuligheder og mere ansvar, bedre løn og flere udfordringer inden for dit fag.

Jobmulighederne er rigtig gode - sidste år fik 92 % job, mens resten valgte at læse videre.

El-installatører arbejder med projektering, installation, regulering og drift af elektriske anlæg. Du kan blive selvstændig installatør eller fx få job som projektleder med ansvar for alt el i store byggerier fra start til slut.

Uddannelsen til el-installatør giver dig følgende kompetencer: 

 • Du får viden om, hvordan tekniske problemer skal løses og kan komme til at arbejde med avanceret teknologi.
 • Du kan projektere, konstruere, dimensionere og implementere elektriske systemer.
 • Du kan komme til at arbejde som projektleder og sørge for, at opgaven løses på den rigtige måde. Det er dit ansvar, at installationer fungerer optimalt og opfylder alle krav til kvalitet, sikkerhed og miljø.
 • Du kan blive en del af et ledelsesteam og få mange interne og eksterne samarbejdspartnere med forskellig baggrund og kultur.

 

 

Hverdagen

Når du læser til el-installatør på Erhvervsakademi Dania i Randers siger du samtidig ja til projekter, der til forveksling minder om det, du vil møde i et fremtidigt job. Studiet bliver løbende udviklet, så det til stadighed spejler de udfordringer, samfundet byder på. 

Kontakt til erhvervslivet

På Erhvervsakademi Dania har vi nær tilknytning til erhvervslivet, og det er undervisningen bygget op omkring. I forbindelse med dit afslutningsprojekt får du tilknyttet en erhvervsvejleder, typisk fra en rådgivende ingeniørvirksomhed eller en større el-installationsvirksomhed.

Virkelighedsnære projekter

Projektarbejde udgør en væsentlig del af uddannelsesforløbet. Du vil få forståelse for at tilrettelægge og styre et projekt fra de første tanker er gjort, til det er ført ud i livet. Gennem projekterne lærer du at bruge de arbejdsmetoder, der bruges i de virksomheder, hvor du senere kan få job.

Uddannelsen er på hvert semester bygget op om erhvervsrelevante temaer. Gennem undervisning og projektarbejde får du de nødvendige færdigheder og kompetencer til at møde de udfordringer, vores dynamiske samfund byder på.

Du får tiltagende ansvar

Uddannelsen er et progressivt forløb, hvor du i tiltagende grad får ansvar for indhold og udformning af læringen. Projekterne i de sidste to semestre tilrettelægger du meget selv, og du får mulighed for sparring med en vejleder, der kan bidrage med viden og konstruktiv kritik. Du vil møde et miks af forskellige læringsformer tilpasset de aktuelle fag og emner, du aktuelt arbejder med.

Netværk

Netværk i og uden for skolen er et af de bærende elementer i et dynamisk samfund. Under din uddannelse i Hadsten får du kontakter, der rækker langt ind i fremtiden.

Når du arbejder med projekter, bliver du opmuntret til at udvikle dine netværkskontakter, så du allerede har et veletableret fagligt netværk, den dag du er færdiguddannet. På Erhvervsakademi Dania udvikler og styrker vi løbende vores netværk både i forhold til relevante erhvervsvirksomheder og til andre uddannelsesinstitutioner.

I løbet af uddannelsen vil du stifte venskaber, der varer for livet. Venskaberne vil naturligvis blive en vigtig del at det netværk, som du får opbygget.

Innovation på skemaet

Under din uddannelse på Erhvervsakademi Dania vil du igennem studiet arbejde med innovation i forbindelse med dine projekter.

Lokaler og udstyr

Tror du på, at omgivelserne har betydning for at lære mere? Det gør vi! Lokaler og udstyr er vigtige elementer for både trivsel og udvikling. På Erhvervsakademi Dania i Hadsten vil du opleve de bedste rammer. Dania tilbyder et spændende uddannelsesmiljø i et byggeri med lyse lokaler og åbne områder, hvor du hurtigt finder dig godt tilrette. Det gælder måske også i kantinen, der roses af mange af vores studerende.

Vi søger til stadighed at kunne tilbyde moderne og velholdt udstyr, der er på højde med det materiel, man møder ude i erhvervslivet. Vi har i den sammenhæng et nært samarbejde med producenter og leverandører.

Til top

Fremlaeggelse El Lille

 

TAG ET AKADEMIFAG SAMTIDIG MED DIT STUDIE!

Som fuldtidsstuderende har du mulighed for at tage ekstra fag (Akademifag) sideløbende med dit nuværende studie, så bliver du endnu mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Du kan se hvilke fag, vi tilbyder med start i foråret 2017 i brochuren nedenfor. Heri kan du også se pris, tidspunkt og hvor du kan tage faget.
Nedenfor finder du også tilmeldingsblanketten, som du udfylder, mailer eller afleverer til studiesekretæren på det akademi, hvor du kan tage faget.

 

 

 

 

For mere information omkring SU, klik her www.su.dk eller kontakt vores studiesekretær  
Ingen profilbillede
 
Vedrørende SPS - socialpædagogisk støtte - kontakt vores studievejleder  
[image]
Adjunkt og studievejleder
 
Du kan også finde mere information om SPS her!  
 

Har du spørgsmål til El-installatøruddannelsen ? Så kontakt:

[image]
Adjunkt og underviser, El-installatøruddannelsen
El-installatør-uddannelsen, Hadsten
[image]
Studiesekretær
 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1000
E-mail randers@eadania.dk

Ellemosevej 36
8370 Hadsten
 

 

Nyhedsbillede

De sidste dimittender fra Dania i Hadsten


Forleden dimitterede de sidste teknologisk uddannede fra Erhvervsakademi Dania i Hadsten, for efter sommerferien rykker hele campusset til Randers
Læs mere


Nyhedsbillede

Stort byggeri skudt i gang på Dania


Erhvervsakademi Dania bygger op til 1500 m2 til de tekniske uddannelser, der er vokset ud af sine rammer i Hadsten. Forleden tog bestyrelsesformand og rektor første spadestik til det omfattende byggeri på Minervavej i Randers
Læs mere


Nyhedsbillede

Grønland, grøn energi og sammenhold


Det var en vedholdende chef, der fik Tuperna Heinrich til at læse til el-installatør, men det er sammenholdet og målet om at arbejde med vedvarende energi i Grønland, der gør studiet fantastisk for hende
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania investerer i tekniske videregående uddannelser


Erhvervsakademi Dania bygger op til 1500 m2 til de tekniske uddannelser, der er vokset ud af sine rammer i Hadsten
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt samarbejde mellem Dania og Aalborg Universitet


Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet har indgået en 3-årig aftale, der skal være med til at kombinere et ressourcestærkt forskningsmiljø med praksisnær viden
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende møder virkeligheden i praktik


Alle videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania har praktik som et fast element. Det er her, de studerende for alvor får testet deres teori i praksis og lært livet i deres kommende erhverv at kende
Læs mere


Nyhedsbillede

Nu bliver vinderen fundet


Finalen i Årets Dania-praktik er i gang, hvor fem dygtige praktikanter dyster mod hinanden for at vinde årets pris og gå videre til den nationale finale
Læs mere


Nyhedsbillede

Bravida hyldes for praktikophold


Bravida har ifølge el-installatør fra Erhvervsakademi Dania gjort praktikophold særligt godt. Derfor er de nu finalister i Årets Dania-praktik
Læs mere


Nyhedsbillede

Fra uni til el-installatør


På Erhvervsakademi Dania er der 21 forskellige videregående uddannelser og 2500 studerende, men hvem er de studerende? Her kan du møde Sebastian Schmidt og høre, hvorfor han læser til el-installatør
Læs mere


Nyhedsbillede

Underviser efter Le Mans-overraskelse: Det var fantastisk


Dania-underviser Leif Peter Jensen fik sit livs overraskelse, da de studerende gav ham en tur til Le Mans.
Læs mere


Nyhedsbillede

Hadsten-studerende udvikler for virksomheden Expedit


En liste-afkortningsmaskine hos butiksindretningsvirksomheden Expedit kan blive mere automatisk og brugervenlig. Det skal de studerende på uddannelsen til el-installatør på Erhvervsakademi Dania i Hadsten arbejde med de kommende måneder.
Læs mere


Nyhedsbillede

Tidligere studerende viser Danias jobmuligheder til infomøde


Fire tidligere studerende vender onsdag d. 4. marts tilbage, hvor det hele startede - på Erhvervsakademi Dania i Hadsten. Hør om deres komet-karrierer til infomødet kl. 17 på Ellemosevej 36.
Læs mere


Nyhedsbillede

Danias el-installatører får fingeren på pulsen med Pilz


De studerende på uddannelsen til El-installatør på Erhvervsakademi Dania i Hadsten havde besøg af virksomheden Pilz, der videregav den nyeste viden inden for maskinsikkerhed.
Læs mere


Nyhedsbillede

Studiestart i Hadsten: ”Alle ser frem til seriøsitet, faglighed og nærhed”


39 nye studerende startede mandag deres studieliv på Erhvervsakademi Dania i Hadsten. Det var samtidig også afdelingschef Eva Lunds første skoledag.
Læs mere 
 
 

pointer
Uddannelsen kan tages i Randers 
 

"Jeg er født ind i el-branchen, og jeg vil også gerne selv blive selvstændig på et tidspunkt. Jeg vil dog gerne først være projekterende og på den måde få mere erfaring"


Sune Pihl, el-installatør