Produktionsteknolog

Ønsker du at være med i hele processen, lige fra idé-skabelsen til konstruktion og videre til produktion, så skal du læse til produktionsteknolog. Erhvervsakademi Dania udbyder uddannelsen i Randers og Skive. 


Forrige
 
Næste
 
 

Fagområder på 1. og 2. semester       

 • Metode - herunder ressourcestyring og analyseværktøjer
 • Produktudvikling, konceptudvikling, prototyping og designanalyse
 • Konstruktion
 • Statik og styrkelære
 • Teknisk dokumentation, fx opbygge 3D model
 • Materialer og fremstillingsprocesser
 • Virksomhedsteknik, herunder økonomi, organisering, kvalitetsstyring og miljø
 • Produktionsteknik, optimeringsprojekter og produktionsmålinger
 • Automatisering, indenfor el, pneumatik og hydraulik

 

 

 

Studiets opbygning

Uddannelsen til produktionsteknolog er en toårig videregående uddannelse, hvor en del foregår i samarbejde med selvvalgte virksomheder. Uddannelsen er både for faglærte og studenter. En produktionsteknolog er efterspurgt på arbejdsmarkedet på grund af de brede kompetencer, du som studerende opnår fagligt, som idémagere og som problemløsere.

Undervisningen på uddannelsen til produktionsteknolog er i høj grad projektstyret. Uddannelsen består af et obligatorisk forløb, et speciale forløb og praktikforløb med efterfølgende afsluttende eksamensopgave.

 

Obligatorisk forløb      
De første to semestre består af obligatorisk fagforløb, der giver dig den nødvendige brede og grundlæggende viden som produktionsteknolog. Du får her en lang række værktøjer inden for konstruktion, dimensionering, materialekendskab, produktionsoptimering og -styring, og du bliver i stand til at dokumentere dine resultater. Forløbet afsluttes med en 1.års prøve.
 

Specialeforløb
På 3. semester tilbyder vi følgende speciale, som oprettes når 5 eller flere studerende vælger det:
 • Industrielt design og bæredygtighed NYHED
 • Produktions- og procesoptimering
 • Produktudvikling

Semestret afsluttes med en mundtlig prøve i linjefag - et projekt, som er valgt inden for specialet.

 

Virksomhedspraktik og afgangsprojekt

På 4. semester skal du i virksomhedspraktik i ca. tre måneder. Semesteret afsluttes med et afgangsprojekt, som ofte udføres i samarbejde med praktik virksomheden.
 
 
Beskrivelse af uddannelsen og studieordning
Du kan her finde og printe information om uddannelsen til produktionsteknolog samt gældende studieordning for uddannelsen
 
 
 
 

Nyt speciale samler design og teknologi i én

Slide Billede Produktionsteknolog Randers2 693X390 Eadania

Beskæftigelsestal fra Teknisk Landsforbund siger det hele! Gennem de sidste tre år er arbejdsløsheden for produktionsteknoger på landsplan konstant faldet, og over 95,5 % af alle produktionsteknologer er i arbejde. Virksomhederne ansætter produktionsteknologer, fordi de kan bidrage med brede kompetencer inden for design, produktudvikling og konstruktion.

Find fakta om specialet her

Alle tendenser peger på, at bæredygtighed og cradle to cradle bliver mere og mere integreret i udviklingen af nye produkter, og det vil det nye speciale på uddannelsen til produktionsteknolog tage udgangspunkt i. Specialets mål er at uddanne fremtidens kreative medarbejdere, der kan udvikle unikke produkter og løsninger med vægt på industrielt design og bæredygtighed.

Med specialet i industrielt design og bæredygtighed kan du arbejde som designassistent, der binder design og produktion sammen. Prototyper fremstilles via 3D-printer.

Hvis du har lyst til at besøge os og høre mere om uddannelsen i Randers, er du velkommen til at kontakte Laurids Dam på ldam@eadania.dk eller mobil 2220 0165. Er det Skive du ønsker at vide mere om, så kontakt Sussi Hørup på suh@eadania.dk eller mobil 2991 3168.

 

Specialeforløb

Produktionsteknologer fra Erhvervsakademi Dania i Randers og Skive har kompetencer, der er eftertragtede i alle typer af virksomheder. Viden skabes i stigende hast, og udvekslingen af ny viden er en væ­sentlig forudsætning for det studiemiljø, som undervisere og studerende i fællesskab skaber på produktionsteknologuddannelsen i Randers og Skive. Du vælger speciale efter det første år. 

På 3. semester tilbyder vi følgende speciale, som oprettes når fem eller flere studerende vælger det:

 • Industrielt design og bæredygtighed NYHED
 • Produktions- og procesoptimering
 • Produktudvikling

Med specialet i industrielt design og bæredygtighed kan du arbejde som designassistent, der binder design og produktion sammen. Læs fakta her

Med speciale i produktions- og procesoptimering kan du arbejde med fx produktionsplanlægning, ressourceplanlægning, logistik og ledelse. Du får ny viden om bl.a. LEAN, produktionsoptimering, budgettering, investering og en virksomheds organisering.

Specialet i produktudvikling giver dig som produktionsteknolog mulighed for at arbejde med produktudvikling, konstruktion, design og innovation. Brancherne spænder meget vidt fra fx træ- og møbel til udvikling af udstyr til automatiske procesanlæg.

Semestret afsluttes med en mundtlig prøve og et projekt, som er valgt inden for specialet.

 

 

 

Erhvervsakademi Dania tilbyder dig gode muligheder for at komme ud i verden. Du kan komme til udlandet i praktik på 4. semester. Vi anbefaler at du selv finder en praktikplads, men vi har flere internationale samarbejdspartnere, som er behjælpelig med at finde en praktikplads  til dig.

Vi har endvidere forbindelse til en række virksomheder i udlandet, som tidligere med succes har haft studerende fra os.

Når du er på praktik i udlandet har du mulighed for at søge et ekstra tilskud til din SU via vores Erasmuspartnere (internationale samarbejdspartnere). Læs mere muligheden her!

 

Praktik

I starten er 4. semester er du som studerende på uddannelsen til produktionsteknolog i tre måneders praktik. Du vælger selv, hvilken (relevant) praktikvirksomhed du ønsker at komme i praktik hos.   

Erhvervsakademi Dania har et solidt samarbejde med erhvervslivet både lokalt og globalt. Det betyder, at alle vores studerende får muligheden for at komme i spændende praktikforløb i ind- og udland. Vi arbejder med at udvikle dig som studerende, så du er parat til at bidrage aktivt til en virksomheds drift inden for en lang række af områder afhængigt af, hvad lige du brænder for. 

Praktikforløbet forbinder undervisningen på specialeforløbet med det afsluttende eksamensprojekt og er derfor præget af individuelle valg og mere selvstændig studieaktivitet.

 

 

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at blive optaget på uddannelsen:

 • Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux - alle med matematik C
 • En erhvervsuddannelse som beslagsmed, cnc-tekniker (trin 2), cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer), entreprenør- og landbrugsmaskinuddannet (med specialer), finmekaniker (med specialer), flymekaniker, industriteknikuddannet (med specialer), karrosseriuddannet, køletekniker (trin 2), maskinsnedker (trin 2), mekaniker (trin 2), metalsmed (med specialer), plastmager (trin 2), procesoperatør (trin 2), skibsmekaniker (trin 2), skibsmontør (trin 2), skibstekniker (trin 2), skorstensfejer (trin 2), smedeuddannet (med specialer), snedker (med specialer), støberitekniker (trin 2), teknisk designer, vindmølletekniker (med specialer) eller værktøjsmager (værktøjsuddannelsen - trin 2)
 • Anden relevant erhvervsuddannelse samt matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bemærk: Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.

Her ud over optages ud fra konkret individuel vurdering af den enkelte ansøgning. Alle der ansøger om optagelse på produktionsteknologuddannelsen, bliver indkaldt til en studieforberedende samtale.  

Merit:

Der gives merit på uddannelsen til produktionsteknolog, hvis du har gennemført en del af ingeniør- eller maskinmesterstudiet. Det sker efter en individuel vurdering. Afdækning af merittens omfang sker gennem en samtale mellem ansøger og underviser. Her besluttes, hvilke fag, der gives merit for.

Du kan følge et eller flere fag fra Akademipakken på VUC Skive - Viborg som supplement til din ansøgning til produktionsteknologuddannelsen i Skive - se mere her

Ansøgningsfrister:

Kvote 2: senest 15. marts kl. 12.00. 
I kvote 2 optages studerende på baggrund af deres samlede kvalifikationer. Se kvote 2 kriterier og hvordan du søger under kvote 2 her.

Kvote 1: senest 5. juli kl. 12.00.
I kvote 1 optages studerende udelukkende på baggrund af deres gymnasiale eksamen.

Optagelse på produktionsteknologuddannelsen går via den Koordinerede Tilmelding KOT. Ansøgningsskema kan findes på www.optagelse.dk.

 

Der er normal sommerstudiestart på uddannelsen.

 

Studieforberedendekurser

Se hvilke studieforberedende fag vi tilbyder og tilmeld dig her.

 

 

 

 

TAG ET AKADEMIFAG SAMTIDIG MED DIT STUDIE!

Som fuldtidsstuderende har du mulighed for at tage ekstra fag (Akademifag) sideløbende med dit nuværende studie, så bliver du endnu mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Du kan se hvilke fag, vi tilbyder med start i foråret 2017 i brochuren nedenfor. Heri kan du også se pris, tidspunkt og hvor du kan tage faget.
Nedenfor finder du også tilmeldingsblanketten, som du udfylder, mailer eller afleverer til studiesekretæren på det akademi, hvor du kan tage faget.

 

 

 

Videreuddannelse

Med en uddannelse som produktionsteknolog er der gode muligheder for videreuddannelse. Uddannelsen  giver fx merit, hvis du vil læse videre til ingeniør i Danmark eller læse videre i udlandet.

 • PBA i produktudvikling og teknisk integration – varighed 1 ½ år
 • Ingeniør - Global Management and Manufacturing – varighed to år (to års sammenhængende merit)
 • Ingeniør (maskin) – 1–1 ½ års merit, dog ikke sammenhængende
 • Maskinmester – op til seks måneders merit (aftales individuelt).

Husk at du kan videreuddanne dig både i Danmark og i udlandet.

 

Uddannelsesstigen 2013

 

Hvad kan man blive som Produktionsteknolog?

Produktionsteknologer får ofte jobs inden for konstruktion, produktudvikling, teknisk salg og indkøb, produktionsstyring, optimering eller ledelse.

Beskæftigelsesanalyse for dimittender fra sommeren 2013 uddannet på Dania i Skive, viser at 100% i job. Læs mere her

Produktionsteknologer med speciale i produktions- og procesoptimering arbejder typisk som den driftsansvarlige mellemleder, der har flair for både tekniske og praktiske løsninger i produktionen.

Hvis specialet er produktudvikling, kan produktionsteknologen arbejde som maskinkonstruktør eller produktudvikler inden for både træ-, plast-, jern- og metalindustrien.

For en produktionsteknolog med speciale i teknisk salg og indkøb består jobbet af teknisk og økonomisk vejledning, styring af forsyningskæden og markedsvurderinger.

En uddannelse som produktionsteknolog giver altså adgang til mange typer job. Her kan du læse historier om nogle af de jobs vores produktionsteknologer har.

Se ledige job lige nu

 
                        Produktionsteknolog Til Web

 

Jobmuligheder

En produktionsteknolog kan varetage job som fx drifts- og produktionsansvarlig, teknisk indkøber eller som selvstændig erhvervsdrivende.

En uddannelse som produktionsteknolog giver mulighed for at arbejde både nationalt og internationalt med rådgivning og løsning af konstruktions- og produktionsopgaver i såvel store som små virksomheder. Endvidere giver uddannelsen baggrund for at varetage problemløsning i mange sammenhænge og i samarbejde med personer med forskellige baggrunde.

Mange typer jobs
Produktionsteknologer bestrider mange forskellige typer af stillinger. Se mere om de mange muligheder og læs mere om stillingerne nedenunder:
  
 
                         Produktionsteknolog Til Web
 
 
Læs mere om stillingerne:
 

Produktionsteknolog i Randers

Produktionsteknologer fra Erhvervsakademi Dania i Randers får arbejde indenfor vidt forskellige områder. På billedet kan du se et udpluk af de jobs som vores produktionsteknologer har.

Besøg os   

Vi bor tæt på motorvejen i den sydlige del af Randers. Bus 918X kører også hurtigt fra fx Aarhus til campus.    

Hvis du har lyst til at besøge os og høre mere om uddannelsen, kan du kontakte Laurids Dam på telefon 22 20 01 65 eller mail ldam@eadania.dk.

 

Produktionsteknologer fra Randers har især fokus på:

 • Praktisk og bred tilgang – kan både drift- og maskinudvikling
 • Planlægning af produktion herunder LEAN-metode.

 

Firkløver af undervisere uddanner produktionsteknologer til fremtidens jobs.

De studerende på Erhvervsakademi Dania på Minervavej i Randers færdes hovedsageligt på deres egen gang, hvor der er klasserum og små arbejdsrum, men hvor også underviserne har deres kontor. Dermed er du som studerende altid tæt på gode råd og en faglig snak, og samtidig har underviserne ”fingeren på pulsen” med, hvad der sker blandt de studerende på studiet.

 

Foretagsomme produktionsteknologer får nemmere arbejde        

Underviser Joan Jørgensen, som oprindelig er maskinarbejder og maskiningeniør, er glad for den dynamik, det giver, når de studerende med deres faglige baggrund kommer med ny viden og anderledes holdninger. ”Læringen er gensidig, og motivationen stiger, når deres erfaringer inddrages i undervisningen." Per Søvsø Hansen, der underviser i bl.a. matematik, nikker og tilføjer ”Det er en spændende udfordring at få de studerende til at samarbejde om projekterne, hvor det ikke er fagligheden, der primært arbejdes med, men det personlige.”


Maskiningeniør Ivan Hammer, som selv kommer fra vindmølleindustrien, ser også det faktum at innovation og produktudvikling er dagligdag på uddannelsen som en force, da de færdige produktionsteknologer med en fod både i produktion og i udvikling nemmere kan få job i dag, hvor der er behov for en solid kobling mellem netop udvikling og produktion for at sikre vækst i Danmark. Joan tilføjer: ”Vi har fokus på, hvordan virksomhederne kan optimere, således at arbejdspladserne kan blive i Danmark. Derfor er vore dimittender også meget omstillingsparate, og vi oplever at de alle får ros fra praktikvirksomhederne, som særligt bemærker foretagsomheden som et stærkt kendetegn hos vore produktionsteknologer.” 

 
Laurids Dam, der selv er uddannet mekaniker og maskiningeniør, møder mange erhvervsuddannede i søgefasen og kan genkende usikkerheden. Laurids pointerer styrken ved at have en erhvervsuddannelse: ”Den faglige viden sat op mod teorien øger forståelsen, for studerende som har været væk fra skolebænken nogle år. Og det er bare om at tage fat i os, så får vi en snak om hvad der kræves,” slutter Laurids.
 Prod Tek Randers Foto

De fire undervisere på produktionsteknolog uddannelsen er fra venstre Ivan Hammer, Per Søvsø Hansen, Joan Jørgensen og Laurids Dam.

 

 Til top

 

Produktionsteknolog i Skive

Produktionsteknolog-uddannelsen på Erhvervsakademi Dania i Skive fokuserer på bæredygtighed, innovation og design i forbindelse med produktudvikling samt produktions- og procesoptimering i f.eks. maskinindustri, plastindustri og træindustri.

 

Se en kort video om Produktionsteknologuddannelsen         

      

På studiet er der det første år stor fokus på de enkelte faglige områder. Dette suppleres med tværfaglige projektopgaver, hvor de fleste problemstillinger findes i samarbejde med virksomheder. Du får som studerende værktøjer, så du kan kommunikere og formidle ideer og løsninger, såvel i tegning som på skrift, ved mundtlige præsentationer og gennem visualisering.


Samarbejdspartnere i ind- og udland

Lokale virksomheder er ikke blot naturlige aftage­re, men fungerer i høj grad som samarbejdspart­nere for uddannelsen i forbindelse med praktik­ophold og afgangsprojekter. Dania i Skive holder sig ikke inden for hverken lokale, regionale eller nationale grænser, når det gælder om at finde samarbejds­partnere til at give dig den bedste uddannelse og jobmuligheder. Vi udbygger løbende netværket af virksomheder, der i ind- og udland tager imod praktik- og afgangsstuderende.


Produktionsteknologer fra Skive har især fokus på:

 • Innovation og udvikling af nye arbejdsgange og produkter - Læs historien om bæredygtig børnenatlampe
 • Formidling, visualisering og internationalt udsyn.

 

Til top

 
Produktionsteknologer Med I Cirkulaer Oekonomi Workshop 

Produktionsteknologer med i cirkulær økonomi workshop

Studerende fra produktionsteknologuddannelsen på Erhvervsakademi Dania har været tæt involveret i projektet Genbyg Skive. Derfor deltog de også aktivt i workshops med omdrejningspunkt i cirkulær økonomi i Kulturcenter Limfjord den 21. januar.

 Produktionsteknolog Fik Droemmedjob I Nr Soeby

Produktionsteknolog fik drømmejob i SØBY

En projektopgave på produktionsteknologstudiets første år førte videre til praktik i SØBY i Højslev for Charlie Køhler. Den 1. december 2014 startede han i sit drømmejob som konstruktør i virksomheden, der leverer maskiner til landsbrugssektoren. Charlie blev færdig fra Erhvervsakademi Dania i Skive juni 2014.

 

 Kasper Fik Som Produktionsteknolog Job Som Produktdesigner Web

Produktionsteknologuddannelsen var den korte vej til design for Kasper

”Jeg arbejder i et arkitektfirma, hvor jeg sikrer nyt design fra ”papir”processen til produktionen,” fortæller Kasper Sandberg Nikolajsen. Hos Gale + Bjerregaard udvikler man konceptløsninger til butikker.  Kasper indgår som produktionsteknolog fra Erhvervsakademi Dania i Skive med kompetencer inden for design, innovation og produktionsstyring.

Gode Jobudsigter For Produktionsteknologer

Alle produktionsteknologer fra Skive i arbejde

Nye beskæftigelsestal viser, at alle dimittender fra uddannelsen til produktionsteknolog i Skive har fået arbejde. På Erhvervsakademi Dania er forklaringen blandt andet gode virksomhedssamarbejder og fokus på innovation.

Nyhedsbillede

Produktionserfaring lokker tilbage på skolebænken


I dag er der ansøgningsfrist for et komme ind på en videregående uddannelse. Randi Godiksen fra Thy er en af dem, der har søgt ind på Erhvervsakademi Dania i Skive. Efter flere år på arbejdsmarkedet skal der ske noget nyt, og hun har derfor søgt ind på uddannelsen som produktionsteknolog
Læs mere


Nyhedsbillede

Produktionsteknologer svømmer i jobtilbud


14 dage før den afsluttende eksamen har over en tredjedel af de studerende på produktionsteknolog-uddannelsen allerede job. To er sprunget ud som selvstændige, mens flere er blevet ansat i lokale virksomheder
Læs mere


Nyhedsbillede

Stort byggeri skudt i gang på Dania


Erhvervsakademi Dania bygger op til 1500 m2 til de tekniske uddannelser, der er vokset ud af sine rammer i Hadsten. Forleden tog bestyrelsesformand og rektor første spadestik til det omfattende byggeri på Minervavej i Randers
Læs mere


Nyhedsbillede

Kina vil samarbejde med Dania


Erhvervsakademi Dania er netop blevet blåstemplet som en institution af høj kvalitet af det kinesiske undervisningsministerium. Det er til fordel for både danske og kinesiske studerende
Læs mere


Nyhedsbillede

Projektleder på RPC Superfos


Mød her Henning Frederiksen på 56 år, der er uddannet produktionsteknolog i 2011 og i dag arbejder som projektleder på RPC Superfos, der fremstiller plastemballage
Læs mere


Nyhedsbillede

Produktionsteknolog får det bedste fra to verdener


Morten Møller Rasmussen kombinerer design af maskiner som konstruktør med selv at få lov til at skrue dem sammen
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende gør Dan Dryer grønnere


Produktionsteknologer fra Erhvervsakademi Dania arbejder sammen med Dan Dryer om at gøre virksomhedens ikoniske håndtørrer endnu mere miljøvenlig
Læs mere


Nyhedsbillede

Leder af afdeling Q


Jennifer Hinrup fra Randers har haft mange titler, siden hun blev færdig som produktionsteknolog i 2007. Klejnsmed, kvalitetsingeniør, produktionsleder og nu leder af kvalitetsafdelingen i Grundfos, der populært kaldes afdeling Q
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt studie starter til vinter


Som noget nyt kan unge til februar starte på den videregående uddannelse til produktionsteknolog i Randers. Det bliver Erhvervsakademi Danias tredje uddannelse i Randers, der har studiestart om vinteren
Læs mere


Nyhedsbillede

Papir på evner lokker til studie i Skive


Personlig udfordring, papir på egne evner og flere karrieremuligheder har fået 45-årige Anders Levring fra Mammen ved Bjerringbro til at søge ind på den videregående uddannelse til produktionsteknolog på Erhvervsakademi Dania
Læs mere


Nyhedsbillede

Produktudvikling lokker til Randers


Katrine Kanne er en af de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse. Efter tre år på universitetet drømmer hun om at arbejde med noget mere konkret og vil gerne forbedre hverdagen for folk via uddannelsen til produktionsteknolog på erhvervsakademiet i Randers
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt samarbejde mellem Dania og Aalborg Universitet


Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet har indgået en 3-årig aftale, der skal være med til at kombinere et ressourcestærkt forskningsmiljø med praksisnær viden
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende møder virkeligheden i praktik


Alle videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania har praktik som et fast element. Det er her, de studerende for alvor får testet deres teori i praksis og lært livet i deres kommende erhverv at kende
Læs mere


Nyhedsbillede

Nu bliver vinderen fundet


Finalen i Årets Dania-praktik er i gang, hvor fem dygtige praktikanter dyster mod hinanden for at vinde årets pris og gå videre til den nationale finale
Læs mere


Nyhedsbillede

Mors-virksomhed nomineret til særlig praktikpris


KPK Døre og Vinduer er en af de udvalgte finalister i Årets Dania-praktik, der hylder den gode praktikplads. Produktionsteknolog-studerende Bjarne Amby Thomassen indstillede virksomheden efter tre måneders praktikophold, der har resulteret i en fastansættelse - selvom eksamensbeviset endnu ikke er i hus
Læs mere


Nyhedsbillede

Produktionsteknolog vinder stort legat


Morten Foli fra Skive kunne mandag tage 40.000 kr. med hjem i legat fra Innovativ Business. Hans idé om at brænde affaldsplastik af, så det bliver til dieselolie, tog dommerne med storm
Læs mere


Nyhedsbillede

Designspeciale lokker i storesøsters fodspor


Specialet i design og storesøster har overbevidst Louise Bak Andersen fra Randers om, at produktionsteknolog-uddannelsen på Erhvervsakademi Dania er den rigtige for hende
Læs mere


Nyhedsbillede

Fascination, fremtid og fede projekter


På Erhvervsakademi Dania er der 21 forskellige videregående uddannelser og 2500 studerende, men hvem er de studerende? Her kan du møde Piravinth og høre, hvorfor han læser til produktionsteknolog
Læs mere


Nyhedsbillede

Job og fuldtidsuddannelse kombineres i nyt koncept


Erhvervsakademi Dania i Skive har tilrettelagt den videregående uddannelse til produktionsteknolog, så det er muligt for blandt andre Jacob Christiansen at arbejde, mens han går på studiet
Læs mere


Nyhedsbillede

Randers-virksomheder lukker studerende ind i maskinrummet


Erhvervsakademi Danias produktionsteknologer samarbejder med virksomhederne Vulcan, Dahlitech og C&L Turned Parts. ”En spændende udfordring,” siger de studerende, mens virksomhederne glæder sig til input på deres udfordringer
Læs mere


Nyhedsbillede

Erhvervsuddannede bliver produktionsteknologer på Dania


Flere produktionsteknologer er undervejs i topteam, hvor Erhvervsakademi Dania i Skive er en aktiv samarbejdspartner, når det gælder viden og kompetencer. Derfor er HR- chef Gitte Trier ikke i tvivl, når virksomheden til september sender flere af sine ansatte på uddannelse. ”Ja, vi har flere, der vil sende en ansøgning til Dania. De har været til samtale med Dania, hvor deres kompetencer er blevet beskrevet og det er blevet tydeligt, hvor de kan opnå merit."
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt speciale samler design og teknologi i én


Designere tænker kreativt og udvikler, mens ingeniøren beregner. Disse to verdener mødes nu i et nyt speciale på uddannelsen til produktionsteknolog på Erhvervsakademi Dania i Randers.
Læs mere 

 

 

 

 

 

 

I starten af studiet vil der være et introduktionsforløb. Her vil du vil blive introduceret til studiet, dine medstuderende, underviserne, fagområderne og studiets struktur. På uddannelsen er der studieture, som giver inspiration, indsigt og oplevelser og som forbereder dig som studerende til det efterfølgende valg af speciale.

Der vil ligeledes være mulighed for at komme på danske og udenlandske virksomhedsbesøg, hvor du får viden og indsigt du kan bruge i din fremtidige karriere som produktionsteknolog.

 

 

SU og anden støtte

Statens uddannelsesstøtte

Som studerende er du berettiget til SU. Både under studiet og i forbindelse med praktik. Siden 1. juli 2009 skal du søge SU online på su.dk. For at kunne bruge selvbetjeningssystemet "minSU" skal du have nemID, som kan bestilles hos din bank. Læs mere på su.dk

SPS - Specialpædagogisk Støtte - til videregående uddannelse

Du kan søge om SPS, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller er ordblind. SPS skal sikre, at du kan gennemføre en videregående uddannelse på lige fod med andre og kan f.eks. bestå af hjælpemidler og studiestøttetimer. Du kan søge om SPS på dit uddannelsessted, når du er optaget på uddannelsen. Uddannelsesstedet sender ansøgningen sammen med dokumentation for funktionsnedsættelsen til Styrelsen, som træffer afgørelse i sagen. Læs mere på spsu.dk

Handicaptillæg

Har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du få et tillæg til SU'en, når du læser på en videregående uddannelse. Betingelsen er, at din funktionsnedsættelse giver betydelige begrænsninger i din evne til at have erhvervsarbejde ved siden af din uddannelse - altså have studenterjob. Tillægget kompenserer for den manglende mulighed for at have en indtægt ved siden af SU'en. Det kaldes derfor ”Handicaptillæg”. Læs mere om handicaptillæg.

Du er også velkommen til at kontakte vores studiesekretærer.

[image]
Studiesekretær Randers
Ingen profilbillede
 

 

 

 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om produktionsteknologuddannelsen, kan du kontakte følgende:

[image]
Studievejleder og teknikumingeniør
[image]
Lektor og studiekoordinator
Lektor og koordinator på uddannelsen produktionsteknolog i Skive, arkitekt m.a.a., industriel designer
[image]
Studiesekretær Randers
Produktionsteknolog og optometri
 
Ingen profilbillede

Adresse:

Erhvervsakademi Dania, Randers

Minervavej 63

8960 Randers SØ

Adresse:

Erhvervsakademi Dania, Skive

Arvikavej 2A

7800 Skive

 

  

Nyhedsbillede

Produktionserfaring lokker tilbage på skolebænken


I dag er der ansøgningsfrist for et komme ind på en videregående uddannelse. Randi Godiksen fra Thy er en af dem, der har søgt ind på Erhvervsakademi Dania i Skive. Efter flere år på arbejdsmarkedet skal der ske noget nyt, og hun har derfor søgt ind på uddannelsen som produktionsteknolog
Læs mere


Nyhedsbillede

Produktionsteknologer svømmer i jobtilbud


14 dage før den afsluttende eksamen har over en tredjedel af de studerende på produktionsteknolog-uddannelsen allerede job. To er sprunget ud som selvstændige, mens flere er blevet ansat i lokale virksomheder
Læs mere


Nyhedsbillede

Stort byggeri skudt i gang på Dania


Erhvervsakademi Dania bygger op til 1500 m2 til de tekniske uddannelser, der er vokset ud af sine rammer i Hadsten. Forleden tog bestyrelsesformand og rektor første spadestik til det omfattende byggeri på Minervavej i Randers
Læs mere


Nyhedsbillede

Kina vil samarbejde med Dania


Erhvervsakademi Dania er netop blevet blåstemplet som en institution af høj kvalitet af det kinesiske undervisningsministerium. Det er til fordel for både danske og kinesiske studerende
Læs mere


Nyhedsbillede

Projektleder på RPC Superfos


Mød her Henning Frederiksen på 56 år, der er uddannet produktionsteknolog i 2011 og i dag arbejder som projektleder på RPC Superfos, der fremstiller plastemballage
Læs mere


Nyhedsbillede

Produktionsteknolog får det bedste fra to verdener


Morten Møller Rasmussen kombinerer design af maskiner som konstruktør med selv at få lov til at skrue dem sammen
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende gør Dan Dryer grønnere


Produktionsteknologer fra Erhvervsakademi Dania arbejder sammen med Dan Dryer om at gøre virksomhedens ikoniske håndtørrer endnu mere miljøvenlig
Læs mere


Nyhedsbillede

Leder af afdeling Q


Jennifer Hinrup fra Randers har haft mange titler, siden hun blev færdig som produktionsteknolog i 2007. Klejnsmed, kvalitetsingeniør, produktionsleder og nu leder af kvalitetsafdelingen i Grundfos, der populært kaldes afdeling Q
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt studie starter til vinter


Som noget nyt kan unge til februar starte på den videregående uddannelse til produktionsteknolog i Randers. Det bliver Erhvervsakademi Danias tredje uddannelse i Randers, der har studiestart om vinteren
Læs mere


Nyhedsbillede

Papir på evner lokker til studie i Skive


Personlig udfordring, papir på egne evner og flere karrieremuligheder har fået 45-årige Anders Levring fra Mammen ved Bjerringbro til at søge ind på den videregående uddannelse til produktionsteknolog på Erhvervsakademi Dania
Læs mere


Nyhedsbillede

Produktudvikling lokker til Randers


Katrine Kanne er en af de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse. Efter tre år på universitetet drømmer hun om at arbejde med noget mere konkret og vil gerne forbedre hverdagen for folk via uddannelsen til produktionsteknolog på erhvervsakademiet i Randers
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt samarbejde mellem Dania og Aalborg Universitet


Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet har indgået en 3-årig aftale, der skal være med til at kombinere et ressourcestærkt forskningsmiljø med praksisnær viden
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende møder virkeligheden i praktik


Alle videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania har praktik som et fast element. Det er her, de studerende for alvor får testet deres teori i praksis og lært livet i deres kommende erhverv at kende
Læs mere


Nyhedsbillede

Nu bliver vinderen fundet


Finalen i Årets Dania-praktik er i gang, hvor fem dygtige praktikanter dyster mod hinanden for at vinde årets pris og gå videre til den nationale finale
Læs mere


Nyhedsbillede

Mors-virksomhed nomineret til særlig praktikpris


KPK Døre og Vinduer er en af de udvalgte finalister i Årets Dania-praktik, der hylder den gode praktikplads. Produktionsteknolog-studerende Bjarne Amby Thomassen indstillede virksomheden efter tre måneders praktikophold, der har resulteret i en fastansættelse - selvom eksamensbeviset endnu ikke er i hus
Læs mere


Nyhedsbillede

Produktionsteknolog vinder stort legat


Morten Foli fra Skive kunne mandag tage 40.000 kr. med hjem i legat fra Innovativ Business. Hans idé om at brænde affaldsplastik af, så det bliver til dieselolie, tog dommerne med storm
Læs mere


Nyhedsbillede

Designspeciale lokker i storesøsters fodspor


Specialet i design og storesøster har overbevidst Louise Bak Andersen fra Randers om, at produktionsteknolog-uddannelsen på Erhvervsakademi Dania er den rigtige for hende
Læs mere


Nyhedsbillede

Fascination, fremtid og fede projekter


På Erhvervsakademi Dania er der 21 forskellige videregående uddannelser og 2500 studerende, men hvem er de studerende? Her kan du møde Piravinth og høre, hvorfor han læser til produktionsteknolog
Læs mere


Nyhedsbillede

Job og fuldtidsuddannelse kombineres i nyt koncept


Erhvervsakademi Dania i Skive har tilrettelagt den videregående uddannelse til produktionsteknolog, så det er muligt for blandt andre Jacob Christiansen at arbejde, mens han går på studiet
Læs mere


Nyhedsbillede

Randers-virksomheder lukker studerende ind i maskinrummet


Erhvervsakademi Danias produktionsteknologer samarbejder med virksomhederne Vulcan, Dahlitech og C&L Turned Parts. ”En spændende udfordring,” siger de studerende, mens virksomhederne glæder sig til input på deres udfordringer
Læs mere


Nyhedsbillede

Erhvervsuddannede bliver produktionsteknologer på Dania


Flere produktionsteknologer er undervejs i topteam, hvor Erhvervsakademi Dania i Skive er en aktiv samarbejdspartner, når det gælder viden og kompetencer. Derfor er HR- chef Gitte Trier ikke i tvivl, når virksomheden til september sender flere af sine ansatte på uddannelse. ”Ja, vi har flere, der vil sende en ansøgning til Dania. De har været til samtale med Dania, hvor deres kompetencer er blevet beskrevet og det er blevet tydeligt, hvor de kan opnå merit."
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt speciale samler design og teknologi i én


Designere tænker kreativt og udvikler, mens ingeniøren beregner. Disse to verdener mødes nu i et nyt speciale på uddannelsen til produktionsteknolog på Erhvervsakademi Dania i Randers.
Læs mere 
 
 

pointer
Uddannelsen kan tages i Randers og Skive 
 

"Uddannelsen er et godt trinbræt, der åbner indgangen, da den rammer meget alsidigt. De to år er givet godt ud"


Patrick Bekhøj Blaabjerg, produktionsteknolog